Mohai V. Lajos József Attila-díjas

|

„A Ménesi úttól Triesztig”

2018. március 13-án József Attila-díjjal tüntették ki Mohai V. Lajos írót, esszéistát, irodalomtörténészt. Szeretettel gratulálunk szerkesztőtársunknak.

Az ősz szívverései (részlet)

„Az én vadkörtefám mindig meglágyította a szívemet, éppen csak gondolnom kellett rá. Szépsége megváltoztatott, és megváltoztatta a világról való elgondolásaimat. Egyensúlyt és változatosságot teremtett a korán érő nyári alma, a szeptember végi szilvaérés, és a rézüstös, alkonyatos szilvabefőzés között, amikor az illatos füstöt még másnap reggel is érezni lehetett az udvaron. Ennek a vadkörtefának a nagy hatalma szemérmesen átölelte a gyermekkoromat.”

***

Mohai V. Lajos Rózsa utca, retrospektív című verseskötetéről írta Bánki Éva:

„A prózaírónak is kitűnő Mohai V. Lajos sokféle módon kísérletezik az egyes szám első személytől való szabadulással. De a verses vagy prózai epikában megteremtett én mindig „én”, mindig Mohai V. Lajos, vagyis egy olyan személy, akit így vagy úgy, de legkönnyebben magával a szerzővel azonosítunk. Ez a mai prózától egyáltalán nem idegen önírás, vallomásosság, amely nem szükségképpen eredményez se érzelgős anekdotázást, se komplett önéletrajzot, és mégis a referencialitás széles skáláját bonthatja ki.

/…/

A szabálytalan nagykanizsai utcácska mögé a Monarchia (haza) és a személyes életút összes fontos színtere megidéződik: Ménesi út, Krisztina tér, Prága, Sárszeg, Trieszt. A személyes sors – mint azt Mohainál megszokhattuk – személyes olvasmányélménnyé tükröződik szét: Hrabal Prágájává, Kosztolányi Sárszegéé, a mozaikdarabkákat, a város- és utcarészleteket már csak el kell rendezni az abszolút kezdőpont, a Rózsa utca köré. A személyes múlt ürügyén a XX. századi irodalom is megidéződik: mégpedig igen meglepő módon: az eposzi seregszemlében, a Hádész országában tett alámerüléskor nemcsak a már megszokott kedvenc szerzők (Weöres, Tandori, Nemes Nagy, Kosztolányi, Petri), hanem az ötvenes-hatvanas évek látomásos költészete (Juhász Ferenc) is megidéztetik.”

***

Mohai V. Lajos legutóbbi kötetei:

A bátyám hazavitte a halált (Elégikus víziók a Halottas Könyvhöz) (Prae.hu, 2014)

A vidék mélységes mítosza (Fejezetek egy Kosztolányi-monográfiából) (Savaria University Press, 2016)

A drága váza (Válogatott esszék, tanulmányok) (Savaria University Press, 2017)

Rózsa utca, retrospektív (Prae.hu-Palimpszeszt, 2018)

***

Mohai V. Lajos az ART7-en

CÍMKÉK: