Legyen vége már!

|

Kortárs képzőművészeti kiállítás Európa közepén

Tállya 2023. IX. 8 – 29.

Mesebeli a táj is, lankás dombok, emberléptékű házak, templomtornyok, parányi terekbe futó girbe-görbe utcácskák. Mintha egy történelmi film díszlete lenne, vagy valami időutazás. De persze nem az, az épületek falán sárga plakátok, melyeken a képzőművészek nevei mellett mindenütt ott virít a „Legyen vége már!” fölirat is.

Ha már minden mesebeli, folytatódjon a mese.

Itt van egy település a tokaji hegyvidéken, Európa mértani közepén, minden szegletében történelmi emlékekkel. A neve: Tállya. Itt keresztelték meg és itt kezdett iskolába járni Kossuth Lajos. Mikszáth itt írta a táj ihletésében a Különös házasságot. Zrínyi Ilona itt nevelgette a kis Rákóczi Ferencet. Weöres itt teremtette meg Lónyay Erzsébetet, azaz Psychét. És a tokaji bor, melyet már IV. Pius pápa is kóstolt, elégedetten csettintett…

Ebbe az idillbe álmodta meg Gulyás Gábor azt a különös kiállítást vagy eseményt vagy összefogást, ahol a világ számos országának képzőművésze kiállhat a béke mellett, hangot adhat a háborúk iránti nemtetszésének, Babits húsvéti versének kis részletét választva szlogennek: „legyen vége már!”

De bizonyára nemcsak a festői környezet inspirálta a kurátort.

Kellett ehhez az ArtisTaille – Art Residency kezdeményezés, melynek célja, hogy ebbe a mintegy 1800 fős községbe életet, kultúrát és művészeket hozzon. Nem előzmény nélküli mindez, már korábban is dolgoztak itt nemzetközi alkotótáborok. De kellett mindennek az újragondolásához Berger Anna és Márton Péter, akik nemcsak a művésztelep irányítói, szervezői, hanem az Oroszlános borhotel és a szőlőbirtok tulajdonosai is – és szenvedélyük a különféle kultúrák, legyen az a vizuális művészeteké vagy a szőlő- és borműveléséé összebarátkoztatása. Ők is, a falu is, az itt alkotó művészek is sokat tesznek azért, hogy Tállya „jó hely” legyen. Körbejárva a helyszíneket, megható és fölemelő annak a sokféle alkotásnak, installációnak, látásmódnak az egyfelé tartása, az öldöklés, a harag, a gyilkolás elítélése, a szeretet, a humor, az öröm fölmagasztalása.

Lehetetlen is minden fontos munkáról szólni, így hát csak néhány személyes kedvenc, mint Bukta Imre három vödör installációja, a csöpögő vörös folyadékkal az evangélikus templomban, vagy ugyanitt a padsorok végéire akasztva Szirtes János gázálarcai, melyeket itt talált egy közeli pincében, drMáriás a tállyai békebort kínálgató Ferenc pápát megidéző festménye, vagy az Oroszlános borudvar kocsibeállójának seccója, többek közt az ötéves Kossuth-tal. Meg Yoko Ono békefája a Paradise-tónál.

Feledhetetlen Gergye Krisztián is, aki ősi, artisztikus erővel idézi föl a háború embertelen, lélektelen pusztítását a megnyitón, majd később Wilk Halina béke-gong koncertje. És Szirtes János és feLugossy László egyszerre humoros és fölkavaró performansza a szeretetről, melyben kicsit talán benne van drMáriás festményének békebora is…

Mindennek a hangulatáról kifejezően szólt Márta István a megnyitójában – melyet a táj ihlette saját versével kezdett.

A kiállítás 2023. szeptember 29-éig volt látható.

Alkotók

Marina Abramović • Asztalos Zsolt • Žarko Bašeski • Berszán Zsolt • Betuker István • Blue Noses • Boros Viola • Bukta Imre • Csontó Lajos • Csurka Eszter • Peter Tomaž Dobrila • drMáriás • Fabricius Anna • Fátyol Viola • feLugossy László • Gaál József • Göncz Dalma • Gettó József • Grela Alexandra • Jusuf Hadžifejzović • Sam Havadtoy • Imre Mariann • Jakatics-Szabó Veronika • Adela Jusić • Karácsonyi László • Kónya Ábel • Körei Sándor • Vladimir Kopicl • Koronczi Endre • Korossy-Khayll Levente • Keserű Ilona• Kovách Gergő • Oleg Kulik • Kusovszky Bea • Kotormán Ábel • Kun Fruzsina • Matisz Richárd • Méhes Károly • Nagy Kriszta • Németh Ágnes • Tomasz Piars • Konrad Pokrywka • Rabóczky Judit • Vlado Repnik • Részegh Botond • Richter Sára • Lara Ritoša Roberts • Romvári Márton• Jiri Surovka • Tone Svetina • Victor Sydorenko • Szanyi Borbála • Szirtes János • Szolnoki József • Szombathy Bálint • Szöllősi Géza • Szunyog Julianna • Szurcsik József • Takács József • Zoran Todorović • Töttös Kata • Újvárossy László • Verebics Ágnes • W. Horváth Tibor • Yoko Ono

„A legyen végre”

Márta István gondolatai a tállyai kiállítás megnyitójára

Szavak, szavak, szavak, szavak.
Tettek, tettek, tettek.
Idetettek, odatettek,
Végül is a szavak és a tettek feledve lettek.
Szüfrazsettek, pacifisták és lettek,
Mentek, mendegéltek.
Közben égett, perzselt a tűz.
Robbant és roppantott a bomba; szanaszét lábfej, meg kéz. Ujjak és belek.
Az agy halott, az agyhalott döntéshozói mesterséges unintelligenciák hatalma alatt.. vagy a nagyon is tudatos mutáns militánsok hub-bitjei által..
Sötét egy világ.

Mesétlen világ.
Lámpaárnyak imbolyognak, némulnak a tablettek.
Így lesznek a szavak némák és tettmentesek a tettek.
Tettek, tettek, tettetések, temetések.
Odalettek, idelettek, 

……….

Till Eulenspiegel, Petruska, Paprika Jancsi, Pinocchio. a hét törpe, néhány troll, kobold. hobbit, a mi Hárynk, Ludas Matyink végre-valahára megelégelték a mesés kor egyre fokozódó eltűnését és a virtuális lét nyomulását, nyomorúságát. Megkeresték hát az akkor már tisztes polgári foglalkozást űző Gulyás Gábort, élére  állana-é egy meseproteszt mozgalomnak, melynek lényege az unintelligencia militáns és komor  hegemóniájanak megszüntetése, eltörlése. A fegyverkező és vérkiontó, öldöklő ember-világ elhessentése, a valahai bukolikus mesebirodalom újbóli feltámasztása.

Egymás szavába vágva, behevülten ecsetelték projektjük lényegének kissé zavaros elemeit, aminek a mi Gáborunk erőteljes kilátással vetett véget: „legyen vége már!”

Erre csönd lett. Olyan gondolati csönd.

Három esztendei brainstormingozást követően létrehozták hát az EVIFEFOKÖ-t.
Aztán, később, ebben az  Egyesült Világkatonai- és Fegyverforgatóellenes Központban egy újabb ellenes-főtiszt kinevezésre került sor az Európa földrajzi középpontjában elhelyezkedő Tállyán (egy emlékezetes szomorú, bár derűs vasárnap délelőttjén).

Interludium:

Gulyás Gábor alulról, igen lentről kezdte.

A régi korok szokásainak megfelelően a haderőben a legkisebb bajtársi közösség, a táborozáshoz és a főzéshez szükséges felszereléssel közösen rendelkező háromfős, (általában egy öreg katonából és két újoncból álló) pajtásság volt. Három pajtásság együtt alkotott egy tizedalját. Általában hat-tíz tizedaljából szerveztek egy századot, ahogyan akkor nevezték: kompániát. A mi Gáborunk hamar felfutott a szamárlétrán. Az ellenes-kompániából felfele bukott; tisztes altisztből  ellenes-zászlós, -hadnagy, -főhadnagy, -őrnagy, sőt ellenes-ellentengernagy lett.  Gyűltek, csak gyűltek a csillagok – és hipp-hopp 4 csillagos ellenes-vezérezredessé, majd 6 csillagos, F-11-es besorolású  General of the Army ellenes-fieldmarshallá avanzsálódott.

Immár megkezdődhetett az eltervezett projekt „A legyen végre már valahára” kivitelezése.
Az első intézkedése az volt, hogy az egész földkerekség összes katonáját átminősítettette zongoristává, akiknek megparancsolta, hogy egy adott és összhangolt időpontban a világ minden zeg-zugában kezdjék el játszani John Cage: 4.33 című csönd zongoradarabját. Lett is béke és összeborulás doszt.  Eme béketámadás közben néhányan előkészültek a meghatározatlan időtartamú és „amennyire lehet lassan” szerzői utasítású, stratégiailag igen veszélyes Cage zongoraverseny előadására a közel-és távol keleten. (A darab előadásánaķ végére, a tervek szerint, 2060-ban kerül majd sor.)

A végső béke alapfeltételeit aztán Eric Satie: Vexations című, 1893-ban írt 24 órás csönd-zongoradarabja teremtette meg. A 840-szer elhangzó néhány akkord- és dallamocska-menet megtette hatását: végül is megszületett a világbéke.

Gulyás Gábor elérte célját.

 

Elhallgattak a fegyverek, magukba szálltak és néztek a fegyvergyártók. A politikusok is mélyen átgondolták életük folyását…

Miközben kiteljesedett a beteljesülés, Tállya emblematikus-szimbolikus hellyé vált.

A koboldtrollhobbitok feltámasztották a hely hírességeit, akik – felismervén a „gulyás-kor” különleges történelmi küldetését – élőléptek a zsállyai történelemből és egymással karöltve folytatták életművüket. Ki így, ki úgy.

Aztán újfent egy szép szeptemberi napon – Lavotta János édesbús hegedülésének kíséretében – megjelent az Oroszlános Borudvar előtt Károly Gáspár,  a Rákóczi család, Lórántffy Zsuzsanna, Kossuth Lajos, Piusz pápa,  Mikszáth Kálmán és a Teller család.

Jöttek a tállyai katolikusok, evangélikusok, reformátusok, görög-keletiek és a zsidó felekezet tagjai is.

Később megjelent Albert Scweitzer, Albert Einstein, Albert Camus és Albert Flórián.
És, hogy a történetnek ne legyen vége még, elkezdtek szállingózni a művészek is.

A kiállítói nemzetközi ellen-kultúr-zászlóalj összeállt.

Íme, a nem teljes névsor, örökítsük meg őket bátran ehelyütt:

Marina Abramovic, Asztalos Zsolt, Berszász Zsolt, Blue Noses, Csontó Lajos, Bukta Imre, Csurka Eszter, Peter Tomaz Dobrila, Felugossy László, drMáriás, Fabrícius Anna, Fátyol Viola, Gaál József, Jusuf Hadzifejzovic, Sam Havadtoy, Imre Mariann, Oleg Kulik, Méhes Károly, Nagy Kriszta, Németh Ágnes, Rabóczky Judit, Jiry Suruvka, Victor Sydorenko, Szanyi Borbála, Szirtes János, Szolnoki József, Szombathy Bálint, Szöllősi Géza, Zoran Todorovic, Verebics Ágnes, végült „Tállyába szökkent” Yoko Ono és John Lennon is.

Tállya, 2023. 09. 08.
Márta István

CÍMKÉK: