A nyitott színház

|

 Könyv Paál Istvánról és a Szegedi Egyetemi Színpadról

A Selinunte színházi könyvkiadó fontos törekvése, hogy emléket állítson az elmúlt évtizedek meghatározó színházi alkotóinak és műhelyeinek. Fodor Tamás és a Stúdió „K” legendás időszakát, illetve Ács János kaposvári pályakezdését bemutató könyvek után, a Mesterek és műhelyek című sorozat harmadik köteteként jelent meg Nánay István Nyitott színház című könyve, amely Paál István amatőr korszakát és a Szegedi Egyetemi Színpad történetét dolgozza fel.

Paál István

„Paál István művészi pályája is lényegében három, nagyjából egyforma hosszú részre tagolódik” – írja Nánay István könyvében. – „Ezek közül az első – alighanem a legfontosabb –, az 1961-től 1975-ig tartó kötődik a Szegedi Egyetemi Színpadhoz. 1975 után integrálta őt a hivatásos színház, s először Pécsett (1975-77), majd Szolnokon (1977-85) rendező, 1980-tól szolnoki főrendező. Ezt az egy évtizedet tekintem pályája második korszakának, amelyben szintén számos nagy, akár színháztörténeti jelentőségű előadás színre állítása fűződik a nevéhez. A harmadik szakasz életének utolsó tíz éve, amit – miután felmondott a Szigligeti Színháznál – a veszprémi Petőfi Színház kötelékében töltött. Bár ekkor is született néhány kiemelkedő produkciója, művészi tevékenysége már nem vethető össze a korábbi két évtized munkásságával. Hivatásos rendezőként – bár törekedett rá – nem tudhatta megvalósítani azokat a színházesztétikai elveket, amelyek meghatározták az amatőr színházi pályaszakaszát, mégis: a századvég egyik legfontosabb rendezőjének tekinthető.”

Nánay István most megjelent könyve Paál István amatőr korszakát dolgozza fel. „Rám hárult a feladat” – írja a szerző –, „hogy az első pályaszakasz összegzését elkészítsem, leginkább azért, mert Paálnak az egyetemi színpados és hivatásos színházi pályaszakaszainak csaknem minden előadását láttam, és igen sokról írtam is.” Nánay István könyvében bemutatja a Szegedi Egyetemi Színpad teljes történetét, kiemelve ebből azt a bő fél évtizednyi időszakot, amikor Szegeden olyan színháztörténeti jelentőségű előadások születtek, mint például az Örök Elektra, a Stációk, a Petőfi-rock vagy a Kőműves Kelemen. Paál István és társulata az akkor mainstreammel szemben egy „forradalmi avantgárd” színházi formációt hozott létre. Olyan „nyitott színházat”, amelyben a magyar színi hagyományokat ötvözte Jerzy Grotowski szent és szegény színházi koncepciójával meg az amerikai és a nyugat-európai politikai színház szemléletével.

Kőműves Kelemen

A nyitott színház (a könyv címében is kiemelt) eszményéről Paál István maga így írt:

A színész számára a színházi munka nem foglalkozást, anyagi sikert vagy karriert jelent, hanem valami olyat, ami talán még hivatásnál is több: életformát. Színházi és magánemberi etikája a lehető legszorosabban egybeesik. Ez az etika a legnagyobb mértékben »nyitott«, mert másképp nem építhető fel belőle az a csúcspont, amelyre az előadásban kell a színésznek eljutnia, amikor teljes kíméletlenséggel önmaga iránt az önfeláldozás gesztusában kell felmutatnia közölnivalóját, gondolatait, szenvedését és hitét.

Az előadásnak olyan filozófiai, illetve közéleti-társadalmi kérdéseket kell feltennie vagy keresni az azokra adható válaszok lehetőségeit, amely az adott társadalom szempontjából a legaktuálisabbak és legégetőbbek – egyszóval alapkérdések. Ha a nyitott színház nem vállalja a politikai progresszivitást, akkor önmaga értelmét, létének igazolását veszíti el.”

A Paál Istvánról és a Szegedi Egyetemi Színpadról szóló „kettős portré” budapesti könyvbemutatójára november 24.-én pénteken délután kerül sor az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet körtermében. A szerzővel és a Szegedi Egyetemi Színpad egykori tagjaival Sándor L. István, a Selinunte Kiadó vezetője beszélget. A könyvbemutató házigazdája Szabó Attila, az OSZMI igazgató-helyettese.

Az esemény ideje: 2023. november 24. péntek 16. óra

Helyszíne: OSZMI körterem (1013 Budapest, Krisztina krt. 57.)

Nánay István: Nyitott színház című könyve kedvezményesen megvásárolható a helyszínen és megrendelhető a Színházi könyvek webáruházban.

CÍMKÉK: