Tőzsér Árpád versei

|

Tőzsér Árpád         Fotó: Magyar Művészeti Akadémia

Nabnoza
avagy
Álom a szélről, a tölgyről s a nádról

Álommondatának  vége   csörgőkígyó  farka-
ként csörgött,  eleje viszont már túl volt látó-
távolságán.  Tükörben  próbálta  elolvasni  a
hosszú összetett  mondatot,  csak a feltehető-
en ellentétes kötőszó jelentésű nabnoza  szó-
ig jutott.  A  mondatban  a szél ledöntött  egy
tölgyet, a nabnozá-t azonban a jelenet egyet-
len mozzanatával sem tudta azonosítani.  Ek-
kor, a mondaton ötven évvel  innen,  de  még
mindig  álmában,  vekkere  kezdett csörögni,
és megszólalt a rádiója is, bejelentette: egy i-
degen ország hadai megszállták a várost. Ké-
ső éjjel tért haza, vérző fejjel s ingadozva bár,
de  saját  lábán.  Le  akart  feküdni,  ágya  he-
lyén nabnoza szélben ingó zöld nádast  talált.

A biopoézis

A tájköltészet ma a kameraman nélküli kame-
ra önmozgása  a természetben  s  az önszerve-
ző versben,  mondja a Poétikákban a „biopoé-
zis” címszó. S most már csak az a kérdés: ho-
vá lett a költő? Két hely a lehetségesek közül:
beleveszett a föld-  s vízfelszín részleteinek e-
lőzetes  és aprólékos  vizsgálatába,  vagy han-
gyává varázsolva kuksol  az ördög  öreganyjá-
nak a szoknyakorcában. Maga az ördög éppen
hazafelé tart  a napfényből.  Még  messze van,
de a hangyából áradó emberszag máris irritál-
ja. Tüsszög, dúl-fúl és égnek áll a fején a han-
gyaköltő által keresett három szál arany galaj.

CÍMKÉK: