Ágoston Vilmos

|

1947 (Marosvásárhely) – 2022 (San Antonio)

2022. január 2-án elhunyt Ágoston Vilmos író, esszéista, kritikus, irodalomtörténész

Ágoston Vilmos 1947-2022 Fotó: Wikipédia

Marosvásárhelyen született 1947-ben, középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetem filológia karán végzett angol-magyar szakon. Tanárai Bretter György filozófus és Láng Gusztáv irodalomkritikus. Írásai megjelentek többek közt az Utunk, a Korunk, az Igaz Szó, A Hét, az Ifjúmunkás, a Hargita hasábjain. Kísérő tanulmányokat publikált a Kriterion könyvsorozatához.  Az 1980-as években letartóztatták, 1984-85-ben segédmunkából élt. 1986-ban települt át Magyarországra, nyugdíjazása után a feleségével együtt az Amerikai Egyesült Államokba költözött, Texas államban, San Antonio városában élt.

2000-ben jelent meg Az érvelés ideje című kötete, az alábbi recenzió részlete e könyvről íródott:

(…) Ágoston Vilmos módszere: szereti a konkrétumokat, szereti belőlük kibonta­ni az elméletet, s nem fordítva. De aki azt hinné, hogy csupa elvont, filozofikus téma tölti meg a könyvét, nagyon is tévedne. Zöme azokra a ta­pasztalatokra épül, amelyeket a szerző a Ceausescu-rezsim idején, mint többszörösen hátrányos helyzetű állampolgár szerzett, mert magyar, mert félzsidó, mert értelmiségi, s mert még így sem az önigazoló halinakötéses népiesség vagy az összeborulásos búsmagyarkodás képviselője. Ágoston annak a Bretter Györgynek a tanítvá­nya volt, akiről kötete legszebb (s mégis legke­ményebb) esszéjében rajzol portrét. És van itt még valami, amiért ez a kötet nemcsak izgalmas szellemi csemege, de nélkülözhetetlen informá­cióforrás is. Ágoston ugyanis a főszövegben leírt történések hátterét, személyekre lebontott mellékeseményeit is megírja. Lábjegyzeteit ki ne hagyja, aki jót akar magának: az erdélyi ma­gyar szellemi élet korábban soha napvilágra nem került kis titkai itt mind megíratnak: ki, mit, mikor, miért nem közölt, ki kit jelentett fel kinél s hogyan, ki, mit, miképp próbált kimagya­rázni utólag, és így tovább. (…)   /Részlet Nyerges András írásából, 2000, 168 Óra/

Főbb kötetei:

Humanizmus: ettől-eddig? Esszék és kritikák. Forrás könyvsorozat, 1977.
Lassú vírus. Regény, Bukarest, 1981.
Húzd a Himnuszt, ne káromkodj. Kisregény, 1989.
Godir és Galanter. Regény. Noran-Palatinus, Bp., 1998.
Az érvelés ideje. Esszék és tanulmányok. Noran, Bp., 2000.
A konvenció vendégei. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2004.
Médiapolitika vagy politikai média. EÖKiK, Bp., 2005.
Lassú vírus. Regény, Noran, Bp., 2008.
Godir és Galanter. Regény. (Új kiadás), Székely Könyvtár, Székelyföld Alapítvány, Csíkszereda, 2018.

CÍMKÉK: