56/16 – 1986. október 23.

|

Mohai V. Lajos írása

95765

Budaörs, anno         Fotó: Fortepan

A töpörödött kis ház a Csíki-hegyek előtt gubbasztott,

közel a kőgörgető sziklához. Lassú volt odáig az út: előbb

az öreg sírkert, majd az új temető következett,

— oda ma is temetnek –, aztán a meredek, döngölt-agyagos kaptató:

ott értek  véget a domboldalban guggoló házak;

sötétben egyre nehezebb terep.

A buszmegálló, kivágott kicsinyke szelet

a partkaréjban, a terméskőből rakott fal alatt a Templomnál,

ahol a görbe házsorok közt terecskét vájtak ki az összefutó utak.

Romantikus helyszín Budapest hontalan vándorának:

akkortájt aludni jártam ide, Budáról, a „közigazgatási határon” túlra.

Kék busz mezők között, rakosgattam a szavakat annyiszor

a Körtéren várva — vacogva a szocializmus korszakában –,

hogy végül idillé lett a vérszegény térben

a piros negyvenes.

Beállt a járdaszegély mellé, aztán lassan elindult velem.

Egy homályba süppedt ház ablakán szél dagasztotta a függönyt;

tavasz támadt bennem, pedig már hideglelős volt az este,

fekete ősz — az októberi eget az elégikus érzés is megfestette.

Meg – mit tagadnám –, a parcellanézés a hidaktól keletre,

az elhanyagolt temetőrészben, mások egész tekintetétől követve;

talán még fénykép is készült rólam,

az ijedtséget már kiheverve gondoltam ezt,

jöttömben onnan, elvegyülve másokkal, kik tán nem gondoltak

aznap jeltelen sírokkal.

Létezett a szocializmus, lustán hömpölygött magában,

ahogy az esővíz a mohos ereszcsatornán.  Hagytam aztán,

hadd vesszek el az érzésben, részben, ha nem is egészen,

ahogy a söntésben is, az utolsó busz előtt,

hol fény és árnyék gyűlt egybe:

rozoga testek szellemképe mögül kivillant a

Gellérthegy igéző teste.

A gyéren világító lámpaoszlop előtt befáslizott alak

hajolt a földnek. Én voltam, mentemben hazafelé az üres úton.

A hirtelen szuroksötétből Hrabal Bohumil árnya merült föl,

ő sem egészen, ő is csak részben, a Kafkalandból:

A sarkon túl valaki hány, az Óváros téren egy állampolgár kiabál: — Uram, én csehszlovák vagyok! – A másik pedig pofozza, és azt mondja: — Na és aztán?”.

95700

Budaörs, anno         Fotó: Fortepan

 

A mellékhelyiségben hallottam ahogy a derítő visszhangzott alattam. Megmagyarázhatatlan zavar fogott el. Aztán kávét főztem;

lecsavartam a gép fémsisakját, láttam, hogy a tömítésgumi beleégett

a körperembe. Betöltöttem a vizet, gyűrűt vágtam

az aznapi Magyar Nemzetből, és óvatosan a fémrészek közé illesztettem. Kinyitottam a csapot és meggyújtottam a gázt.

Az ajtófélfának dőlve figyeltem a körláng kékes-sárga szirmait.

Izzó gömböcskéket kezdett a kifolyócső köpdösni,

és a lefolyó kondenzvíztől megpörkölődött

a bádoggyűjtő fala.

Cigarettáért nyúltam, és körmömmel végigkorcsolyáztam

a doboz csillámló celofánköpenyén.

Október huszonharmadika volt, hinnéd-e,

csillagtalan este. Kint a Kádár-éra pangott; a festék

róla — mint koporsóról a lakk –, itt-ott már lepattogzott,

bent felettes énem helyettem szorongott.

1956, születésem éve.

Éltem már akkor, sírtam már akkor; néhány barátom számára

az ifjúság ért véget aznap, mondták utólag, ma is beszéltem eggyel:

átjöttünk a Margit-hídon gyalog,

aztán visszamentünk egyszer.

Fölnéztem az ablakból az égre; mi mást tehettem volna,

behajtottam a spalettákat.

CÍMKÉK: