Veszedelmes viszonyok

|

Csehov: Ványa bácsi / Centrál Színház / Csehov Rádió

A Centrál Színház vállalkozása a Csehov Rádió. Az évadok az orosz szerző egy-egy darabját dolgozzák fel. A Ványa bácsi a rádiósorozat, a felolvasás és a hangjáték egyvelegeként is szórakoztató.

Ványa bácsi – Csehov Rádió

Arcokra írt sorsokat látunk premier plánban. Láthatatlan az előadók és a nézők között a vetítő, ahonnan a színészek olvassák a szöveget. Anton Pavlovics Csehov Ványa bácsi című, jelenetek a falusi életből műfajmegjelölésű darabja nyolc részben hallgatható a Centrál Színház művészeinek előadásában.

Rendezői elképzelésekről ezúttal nem lehet szó, de az sem teljesen igaz, amit a színház közösségi oldalán olvashatunk, miszerint az előadók most találkoznak először a szöveggel. A magyar színészek közül elvétve akad olyan, aki valamilyen formában ne találkozott volna a darabbal. A rendhagyó körülmények miatt alakításokról nem, de színészi jelenlétről beszélhetünk.

Hazánkban a legtöbbet játszott Csehov-darab a Ványa bácsi. A családi kamaradrámában a főbb szereplők életútjuk sorsfordulóihoz érkeztek. Forrnak az indulatok, rég elfeledett sérelmek törnek a felszínre eddig nem tapasztalt intenzitásban. A cselekményidő kezdete előtt nem sokkal változtak a viszonyok veszedelmesre. Középút nincsen: a rajongás színes árnyalataiba vegyül a közöny, és a fizikai rosszullét a másiktól. A Ványa bácsiban a zárlat a megrendítő, hiszen bármennyire értelmetlen, a sorsok és a szerelmek megfeneklése után is folytatódnia kell az életnek.

Fotók: Horváth Judit

Csehov doktor a férfiléleknek is avatott szakértője. Szerebrjakov professzor, Ványa bácsi, Asztrov doktor. A férfi háromszor. Alig akad ember, aki a fokozatok valamelyikét elkerülhetné. Az életközepi válságot élő Ványa bácsi a középpont. Az aszexuális, altruista jellem gyenge pontjait a nők rövid idő alatt kiismerik. Titkai sohasem voltak, nyilvánvaló fájdalma annál több. Ványa bácsi a homályos alagút, amelynek Asztrov doktor még nem érte el a bejáratát, míg Szerebrjakov professzor már el is hagyta a végét. Közös a férfiakban az érzékenységük, amelyet ki így, ki úgy próbál titkolni.

Hogy nézni vagy hallgatni jobb-e a Centrál Színház Ványa bácsiját? Jobbára hallgatni, de nem árt a képernyőt is figyelni. Többen „csak” az intonációjukra alapoznak. Másoknak a többieknél határozottabban egészül ki a „játéka” mimikával és gesztussal. Az utóbbiak az izgalmasabbak.

Szabó Évának és Alföldi Róbertnek elsősorban a hangja játszik. Előbbi Marina, a dajka alakítójaként egy végigdolgozott élet hangján szól, az utóbbi Szerebrjakov professzor szerepében önhitt ripacs, aki már képtelen magába nézni. Cserna Antal hálátlan feladatot kapott. A ragyás arcú Tyeleginnek észrevehetetlennek kell lennie, miközben mindig ott téblábol, ahol nem szabad. Ez hagyományos színpadon könnyebben megvalósítható, itt kevésbé.

Pokorny Lia

Szonya (Sztarenki Dóra) arca, ha szerelme, Asztrov beszél, jelentősebb a szavaknál, hiszen alig láthatóan, de annál sokatmondóbban mosolyog. Pokorny Lia hangsúlyai Jelena Andrejevna magabiztossága mögött a házasságában boldogtalan nőt sejtetik.

Borbás Gabi Vojnyickaja asszonya a két lábon járó elégedettség. Maman kényelmesen elnyúlik a székében. Ő az egyetlen, aki a másikra néz, és ennek jelentősége van. Borbás kevéssel mond el sokat. Ványa bácsi édesanyja úgy tekint Szerebrjakov professzorra, ahogy a bizonytalanságot hírből sem ismerő tud. Ha mást nem csinál az idős asszony, akkor is bőszen bólogat beleegyezése jeléül, miközben bálványa beszél.

Ketten, felülírva a hibrid szabályokat, sejtetik a teljes személyiségét az általuk életre olvasott figuráknak.

Schmied Zoltán Asztrovból a tehetséges, tetterős embert hangsúlyozza. Elvileg még bármi lehet az orvosból. Ha rosszul sáfárkodik a talentumával, könnyen a csehovi panoptikum az életerejét eltékozló egyik bábujának, a Három nővérből ismert Csebutikin doktornak a sorsára juthat. Asztrov, a lelkes környezetvédő iszik, szereti a nőket, mindent csinál, ami jó. Tud újrakezdeni, de lusta ahhoz, hogy motiválja az elkeseredett Ványa bácsit. A körorvos a gyakorlat embere. Nemcsak beszél a terveiről. Igyekszik megvalósítani az ideáit, de az orvosi munka mellett mégsem marad ideje bevégezni az elképzeléseit. Schmied színészi jelenléte a beszokás kezdeményeit mutatja a tunya környezetbe. Asztrov izeg-mozog a székén, nem találja a helyét. Neurotikus kezei ellentmondanak nyugodt szavainak. Jóval nagyobb szellemi térre lenne szüksége annál, mint amit a szegényes környezete kínál.

Stohl András, Schmied Zoltán és Sztarenki Dóra

Asztrov azt mondja róla, hogy bohóc, pedig nem az. Ványa bácsi nem a munkát szereti elsősorban, ő képtelen idol nélkül élni. Életének bálványai, a pojáca Szerebrjakov professzor és a kívánatos Jelena Andrejevna házasságban élnek, még a saját anyja is levegőnek nézi. Több epizód is Ványa bácsi találóan drámai arcával ér véget. Stohl András kezdetben energikus mondatai a címszerepben a mindenáron magyarázatot kereső, de nem találó emberé. Nagyon érzi a három pontot a színész. Monológjai a közlésben rejlő vigasz megcsappanó erejéről szólnak. Ha elmondja is az őt bántó sérelmeket sem változik semmi, ezért halkul el a monológok végére. Ványa bácsi nem ránk néz, önmagát emészti. Az elárvult ember arcvonásai ezek. Nem lehet igaz, hogy mindössze ennyi volt az élet, hogy elsuhant mellettem minden, mondja a tekintet, ahogy hosszabban kinéz balra, a messzeségbe.

A Centrál Színház vállalkozása a Csehov Rádió. Az évadok az orosz szerző egy-egy darabját dolgozzák fel. A Ványa bácsi a rádiósorozat, a felolvasás és a hangjáték egyvelegeként is szórakoztató. Nem tudni, hogy mit tervez a Centrál vezetősége a kísérlettel, ám a Ványa bácsi a járványhelyzet múltával, szcenírozott körülmények között is része lehetne a Révay utcai társulat műsorának, mert a speciális olvasópróba ígéretes előadást sejtet.

/A sorozat a Centrál Színház Facebook-oldalán látható/

CÍMKÉK: