Kovács Dezső: Hegedűs a háztetőn – Fiddler on the roof – Csíki Játékszín

|

Csupa sár, csupa szív

Mint mély zengésű mesterhegedű, úgy szólt Kisvárdán a semmibe hulló életek, csillámló tengerként viharzó asszonysorsok, a féktelen, szilaj férfierő, merengő férfibú: fájdalom, öröm, sírás, elszakadás sokszólamú szimfóniája. Sólem Aléchem 1894-ben írott meséje Tóbiásról, a tejesemberről 2023-ban Csíkszeredában, Erdélyben, Romániában újra célba ért.

Like a master violin with a deep reverberation rang the many-part symphony of lives falling into oblivion, of women’s destinies storming like a shimmering sea, of unbridled, boisterous male strength, of brooding male fervor: pain, joy, weeping, separation. Sólem Aléchem’s tale of Tobias the milkman, written in 1894, found its home again in 2023 in Csíkszereda, Transylvania, Romania.

Percsik (Kozma Attila) és Hódel (Tóth Jess) tánca         Fotó: Ráthonyi Ráhel Sára

A Kisvárdáról elhurcoltak emlékének

Kisvárda, Hegedűs a háztetőn

Kedvenc szállodám, a Parish Bull felé autózva (a népnyelv pitbullnak hívja) mindig rápillantok a régi zsidó temetőre. Megfakult szürke kövek, gondozatlannak tűnik a sírkert, de ép minden. A kisvárdai volt a régió egyik legnagyobb zsidó közössége, s a kisvárdai az egyik legnagyobb vidéki zsinagóga; ma színházat játszunk benne az éves, rangos nemzetközi színházi Fesztiválon. Mikor pár éve Csurka István drámája került itt színre, csettintettem azért magamban picinykét.

Kisvárdáról két deportálóvonat indult Auschwitzba 1944. május végén, június elején, a hatalmas közösségnek írmagja sem maradt, ahogy lényegében a régióban sem.

Fotó: Ráthonyi Ráhel Sára

Bodor Johanna koreográfiája

Nincsenek szavak. Pontosabban nincsenek szavaim. Nem tudom szakszerűen rögzíteni, amit látok, csak az érzéseimet próbálom megfogalmazni.

A kultúrák ölelkezését, tánckompozíciókban elmesélve. Ahogy az anatevkai kisközösség rituáléi felelgetnek az oroszok táncaira. Hódelt táncba viszik, a rivális bandák kakaskodásai; Tevjéék cipőben tolják, az oroszruhás táncosok csizmában.

Milyen jó is érett férfiak feketecsizmás tánclépteit nézni.

Erőt ad. Felszabadít. Kimossa lelkedből a mocskot, amit rád zúdít a külvilág. Helyet csinál az örömnek; mert az élet él és élni akar. Csupa közhely, és mégis.

De a szavakkal baj van, holdudvaruk támad, önálló életet kezdenek élni, én meg csak bóklászom köztük a szemantikai térben, érintgetem őket, mint Márai; gusztálom az állagukat, akár a zsengebirka-pörköltet etc.

És Bodor Johanna táncainak leírásakor tényleg bajban vagyok. Elfogynak a mégoly töredékes szavaim. Szégyenszemre, nem állnak rendelkezésre a szükséges terminus technikusok. Visszavedlek fapados scriptorrá, nézek, mint Rozika a moziba. És ámulok, hogy elmulok.

Bravúros a koreográfia. Magával ragad. Székhez szögez.

Látni vélem persze a dinamikát, a ritmust, az íveléseket, a lélegzetvételeket, a lelassulás, az elszabadulás táncrendjeit. A szenvedély mozgásba kódolt ornamentikáit.

Férfiakét, nőkét.

Két világ, ami olykor metszi egymást.

Nem mindig, hiszen az egyik férfi, a másik nő.

Jin és jang.

A briliáns koreográfia együtt megy (mit megy, száguld), szimbiózisban a rendezéssel, a príma zenével, a fényekkel, a szüzsével. Egymást támogató testvérek. És közben látszólag le-lepattan róluk, majd visszalépdel az alapmatériához, de mindvégig önálló entitás. Egy nagy formátumú művész (a Halhatatlanok Társulatának tagja, igen) zseniális alkotása. Már nyugodt szívvel írom e szavakat, lassacskán megtanulok nem félni tőlük, se a kicsiktől, se a nagyobbacskáktól.

A legintimebb, legéteribb jelenetsorokban, mondjuk a zsidó esküvő stációiban: finom összhangzatok, éteri poézis, emelkedett lélek. Aztán a mazel tov felhangzása után elszabadul a forgatag, üvegestánc jön, bravúrstiklinek látszik, de minden valódi. A frissházas szabólegény, Mótel (Nagy Gellért) diadalmasan magasba emeli az üveget. Nyugodtan, ahogy illik, az esküvői kalpagjára illeszti. Nincs semmi trükk, csak az egyensúlyozás és a profizmus bravúrja. A férfikar csatlakozik hozzá. Hat férfi fején esküvői kalap, rajta az üveg, az üvegben vörösbor. Kitartott, nemes mozdulatokkal, decens láblendítésekkel indul a tánc, majd felveszi a zene ritmusát, és egyre vadabbul, szabadabban szárnyal. De hamar vált a zene, pár akkorddal feljebb csusszan, és akkor a feketeruhás lakodalmas férfiak, fejükön a borosüveggel, féltérdre ereszkednek, s így folytatják. Ördögi fegyelem, ügyesség kell a mutatványhoz. A testtartás délceg, az arcokon diadalmas, boldog mosoly; virtuóz módon működik a masinéria.

Édesjóistenem, ilyet még sosem láttam színházban. A tradicionális nemzeti, erdélyi, orosz, ukrán, zsidó tánchagyomány olyan esszenciáját látod, amire, úgymond, nincs példa. Azt hiszem, ezt hívják művészetnek. Bodor Johanna koreográfiája előtt pedig megemelem a kalapom.

De hagyjuk a magasröptű szavakat, tessenek inkább megnézni, itt, a textus alatt, a röpke videót, és tán mindent megértenek. Legalábbis remélem.

Erwin Șimșensohn rendezése

A kisvárdai szakmai vitán (sajnos késtem, nem keveset, akadályoztatás okán) többen bírálták a rendezőt, hogy klasszicizáló, hagyományos előadást hozott létre.

Érdemes tüzetesen megvizsgálni a kérdést. És valóban, külső stílusjegyei alapján mintha ilyen lenne az előadás. Ámde a rendező, akinek munkáival eddig, sajna, nem találkozhattam, az interpretációnak valóban konzervatív módját választva bontja ki és generálozza újra a híres Broadway-musical epizódjait, zenei dramaturgiáját; mindeközben kreatív módon építi föl a játékot, úgy, hogy közben lényegében az összes alkotótársa remek teljesítményt nyújt. A koreográfiát már említettem, így azonmód ki kell emelni a zenei matéria kidolgozottságát, a hangszerelés originalitását, a látványvilág egységességét, a társulat énekesi-zenei felkészültségét.

Carmencita Brojboiu szuggesztív színpadképe valóban hajaz némiképp korábbi tradicionális megoldásokra, ám a rendezés ezt is kreatívan továbbírja, a mozgalmas vagy intim jelenetek után mélykék háttérben úsznak a deszkabarna épületsziluettek, közben a zenészek élőzenekari jelenléte is „rásegít”, s úgy csusszanunk át a következő jelenetsorokba, hogy közben a fények, a világítás maga is önálló kompozíciónak bizonyul. (Tervező: Costi Baciu.) A rendező szikár ökonómiával, árnyalatosan, ám az érzelmi és interperszonális viszonyok minuciózus kibontásával olyan zenei-táncos-játékosi univerzumot hoz létre, ami eredendően originális, hatásos, formátumos. Egyszerre szólal meg és üt szíven az amerikai szerzőtriász világszerte népszerű, halhatatlan musicalje és a csíkiek színházcsinálói profizmusa.

Hódel: Tóth Jess         Fotó: Kelemen Kinga

Az alkotók figyelme arra is kiterjed, hogy, példának okáért, a zsidó hagyományba ágyazott szituációkat ne illusztrációként, hanem eredeti mivoltukban vigyék színre. Ilyen a zsidó esküvő lélekemelő rituáléja, s a teljes jelmezvilág univerzuma az asszonyok szépséges fátylaival, a lányok, hölgyek, Cejtel (Tatár Zsuzsa sugallatos, illúziót keltő jelenléte), Hódel (az eszményien éneklő, táncoló és játszó Tóth Jess), Chava (Balázs-Bécsi Alíz öntudatos, hamar szerelembe zuhanó lányfigurája), Jente, a rámenős, szarkasztikus elemekkel is operáló akkurátus házasságközvetítő (Szabó Enikő remeklése) öltözékeivel, a fekete magas szárú cipőkkel, amelyekben, feltételezem, táncolni is stabilan lehet, a férfiak fényesre suvickolt fekete bőrcsizmáival, a kultikus textilekkel etc.

A sokoldalú, masszív felkészültséget is igénylő hagyományfeltáró, interpretáló színrevitel mögött persze ott a rendezői világkép erőteljessége, a szereposztásban is megnyilvánuló originalitása.

Fotó: Ráthonyi Ráhel Sára

Golde: Márdirosz Ágnes

Erős, szuggesztív asszonyt látunk a színen.

Ha Tevje rászól, azonmód visszaszól. Nyugalmasan létezik a világban, még akkor is, ha ez a világ épp összedőlni látszik. Tevje hosszas unszolására: „Szeretsz engem?” – finoman, ám egyértelmű hangsúlyokat kitéve adja meg a választ.

Kányádi Szilárd és Márdirosz Ágnes        Fotó: Kelemen Kinga

S a csíki színésznő, aki az ugyancsak a Csíki Játékszínben létrejött, kivételesen egyéni, kortársira hangolt III. Richárdban (rendező: Vladimir Anton) Erzsébet királynőt adja, csillogó királynői eleganciával, de könnyedén, lazán, oldottan és legfőképp a királyasszony félelme nélkül, itt és most egyszerre kőkemény és lágy, érzékeny, aggodalmas anya, nagycsaládot összetartó feleség – és persze gyönyörűen énekel. Az esküvői jelenetben, mikor dalolni kezd, mélyről fakadóan telt a hangja, mintha csak nagyon messziről, távolról szólna. Nemigen láthattam őt eddig, és csak ámulok; aranyhang, dús életismeret, érett karakterformálás.

A Kisvárdán játszott előadásban, az indulás előtt, már minden felstószolt cucc a kordén, tetején Cejtel gyermekével, s Tevje egyedül áll a fogantyúk előtt. Látszik, súlyos a poggyász, felemelni is nehéz, s akkor, akár egy természeti villanás, Márdirosz Ágnes Goldéje odalép a férfihoz, s hirtelen átveszi a teher felét. Egymásra pilant férfi és nő; egy egész élet filozófiája sűrűsödik a parányi mozdulatban.

Jente: Szabó Enikő, Golde: Márdirosz Ágnes

Márdirosz Ágnes Goldéjének sugallatos énekét, virtuóz jelenlétét sokáig hordozom majd magamban.

Kányádi Szilárd         Fotó: Ráthonyi Ráhel Sára

Tevje: Kányádi Szilárd

Férfias férfi; Tevjéje nem emlékeztet senkiére a híres szerepjátszók közül, se Topoléra, se Bessenyei Ferencére, se Huszti Péterére, se Dunai Tamáséra, se Hegedűs D. Gézáéra; Hofi Géza énekére se. (A kolozsvári előadást, sajna, nem láttam.)

És nem is férfisármról kellene esetében beszélni, hanem erőről, szikár pasibájról, egy szenvedélyesen szilárd, mozdíthatatlan tradícióba ágyazott világképben gondolkodó apa megnyilvánulásairól.

Kányádi Tevjéje természetesen nem attól nagy formátumú, hogy hibátlanul, vérbő humorral is átitatva és hatalmas svunggal énekli a Ha én gazdag lennék… című musicalslágert.

Kányádi Szilárd a zárt, mégis újra meg újra kinyíló, megnyíló színészet magasiskoláját mutatja be az előadásban.

Szeszélyes, indulatos, kiszámíthatatlan gesztusokkal operáló férfiember.

Mikor azt hiszed, hogy nyugodtan üldögél, szemlélődik, meditál, egyszer csak kitör, szinte felrobban, elönti az indulat, s innen már mindent a szenvedély diktál.

Márdirosz Ágnes és Kányádi Szilárd         Fotó: Kelemen Kinga

A józan, megfontolt férfiú szikrázóan robbanékony és szeszélyes lesz; székely tempó, azt hiszem, de nem vagyok elég járatos a tárgyban. Tény, hogy Kányádi humora, színészi alkatának hajlékonysága, ragyogó átváltozásai egyik karakterből a másikba, azaz a személyiség ereje, karizmája élteti a figurát, s persze lendíti előre újra meg újra az előadást.

Önazonos ember. Ránézel és tudod (vagy tudni véled), milyen is a világ.

Egy tömbből faragott figura, aki ugyanakkor a jellemvilág sokféle színében pompázik.

Zene, hangszerelés

Bene Zoltán zenei vezetőnek és a muzsikusoknak (Benedek Szilamér, Boldizsár Szabolcs, Berze Albert, Bene Zoltán, Hompoth Arthur Norbert, Kiss Lehel, Ráduj Gábor, Szőgyör Árpád, Veress Csaba) a zenei matéria kreatív hangszerelésében, a ritmusképletek adagolásában is megmutatkozó jelenléte s a csíki színészek énekesi formátuma; Kányádi Szilárd, Márdirosz Ágnes, Tatár Zsuzsa, Szabó Enikő, Tóth Jess, Balázs-Bécsi Alíz, Xántus Dorka, Bartalis Panna, Nagy Gellért, Veress Albert, Zsigmond Éva-Beáta, és igen, fel kéne sorolni a teljes stábot; ritkán látható forró hangulatú estét prezentáltak a kisvárdai, szerencsés nézőknek.

Hosszan tartó, álló vastaps volt a jutalmuk.

Többek között.

A zsidó esküvő

Oktatófilmként lehetne sok helyütt prezentálni és forgalmazni, ahogy a csíkiek eljátsszák, illetve előadják az esküvői rituálét. Ahogy az áttetsző fehér fátyol mögött a boldog-szép Cejtelt (Tatár Zsuzsa) a szent sátor alá vezetik. És megtörténik minden, aminek történnie kell, a bölcs rabbi (Veress Albert)  irányításával, s kezdődhet a féktelen lagzi az ajándékokkal, az örömködéssel, a táncokkal.

Az előadás Kisvárdán     

A kisvárdai előadás truvája volt, legalábbis szerintem, hogy a szülőföldjükről elüldözött zsidók nem lehajtott fejjel, összetörten távoztak.

Hát nem.

Kányádi Szilárd Tevjéje, mielőtt eltűnik társaival a deszkaparavánok mögött, büszkén felemeli a fejét, s így vonul kifelé, délceg testtartással, a család, a kisközösség is.

Hova is?

A pusztulásba.

Ismerjük a mozdulatot, és nem csak a magyar történelemből.

Ahogy távoznak a férfiak, a nők. A semmibe.

A szerző felvétele a Kisvárdai Fesztiválon

A véletlen dramaturgiája úgy hozta, hogy pár nap különbséggel láthattam a a Miskolci Nemzeti Színház nagyszerű Gyévuska-előadását s a csíkiek Hegedűs a háztetőnjét. Bevallom, mindeközben, tán botor módon, az járt a fejemben, hogy a két, csillagmesszi világban megszületett előadás mégis milyen közel áll egymáshoz. S egyáltalán nem a tematika, hanem a szakmai minőség okán: érintkezési pontokat, szerencsés esetben, a szakmai minőség generálhat.

S akkor most megpróbálok egyértelműen fogalmazni, vállalva a didaxis vádját is,  a véleményem természeten maximum vitaalap.

A miskolci Gyévuska s a Csíki Játékszín Hegedűs a háztetőn című előadása is a magyar és az egyetemes kultúra kiemelkedő alkotása.

Egyik sem könnyű játék, többször kell őket látni.

ps.

„Ilyen a világon nincs” –  Almási Miklós (1932) professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja a Hegedűs a háztetőn (videón látott) előadásáról

Sheldon Harnick – Jerry Bock – Joseph Stein: Hegedűs a háztetőn. A Csíki Játékszín előadása a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján, 2023. június 29-én

Az előadás a Magyar Színházak 35. Kisvárdai Fesztiváljának díjazottai között szerepelt 2023-ban. A társulat a Kulturális és Innovációs Minisztérium III. helyezését kapta a zenés színház műfajának értő színpadra állításáért. 

Intimate, obstinate…

Dezső Kovács

Fiddler on the roof – Csíkszereda Playhouse, Kisvárda Festival

Like a master violin with a deep reverberation rang the many-part symphony of lives falling into oblivion, of women’s destinies storming like a shimmering sea, of unbridled, boisterous male strength, of brooding male fervor: pain, joy, weeping, separation. Sólem Aléchem’s tale of Tobias the milkman, written in 1894, found its home again in 2023 in Csíkszereda, Transylvania, Romania.

In memory of those taken from Kisvárda

Fiddler on the roof, Kisvárda

Driving to my favorite hotel, the Parish Bull (popularly called “Pitbull”), I always glance at the old Jewish cemetery. It seems uncared for with the faded grey rocks, but everything is preserved. Kisvárda had one of the largest Jewish communities in the region, and has to this day one of the largest synagogues of the Hungarian countryside. Today, it serves as a venue for the annual prestigious Kisvárda International Theater Festival. When a couple of years ago the drama of István Csurka was on the scene here, I snapped my fingers a bit.

Two deportation wagons left Kisvárda for Auschwitz in 1944, one at the end of May and one at the beginning of June, wiping out of existence a vast, historic community in the entire region.

Choreography by Johanna Bodor

There are no words. More precisely, I have no words. I can’t professionally capture what I’m seeing, I’m just trying to articulate my feelings.

An embrace of cultures, narrated in dance compositions. As the rituals of the small community in Anatevka correspond to the dances of Russians. Hodel is taken to a dance by the cockfight of rival gangs; Tevye’s lot shuffles in shoes, the Russian-dressed dancers in boots.

How nice it is to watch the steps of mature men in black boots.

It conveys strength. And freedom. It washes out the world’s filth from your soul. It makes room for joy; because life wants to live. It’s all cliché, and all true.

Finding the right words is problematic, as they become charged with meaning, springing to a life of their own. And so I wander around the semantic space, touching expressions one by one like Márai, tasting their texture like a tender stew.

Attempting to describe Johanna Bodor’s dances, I really am in trouble. I’m running out of ever so fragmentary words. To my shame, I don’t have the necessary technical terms available. I turn back into a cheap scribbler, staring in admiration. And I’m amazed and annihilated.

Brilliant choreography. Captivating. Striking.

I see, of course, the dynamics, the rhythm, the curves, the breaths, the slowdown, the foreshadowing of disorder. The ornaments of passion in motion.

Of men and women.

Two worlds that sometimes intersect.

Not always, since one is a man and the other is a woman.

Yin and Yang.

The excellent choreography unfolds, or rather escalates in symbiosis with the direction, the fabulous music, the lights, the subject. Like siblings supporting each other. Meanwhile, the performance seems to bounce off of them and then goes back to the original, but it’s an entity in its own right all along. A masterpiece of a large-scale artist (a member of the Hungarian Company of Immortals, yes). I return to these words with a calmer heart, and slowly I learn not to be afraid of them, neither of the little, nor of the big ones.

The audience experiences the most intimate, ethereal sequences in the stages of the Jewish wedding: subtle harmonies, supernal poetry, elevated soul. Then, after the chime of mazel tov, the maelstrom breaks loose, the bottle dance begins that looks like a farce, but everything is true. The newlywed tailor, Motel (Gellért Nagy) triumphantly raises his bottle. Places it on his wedding hat composedly, as it is proper. There is no trick, only a feat of balance and professionalism. The male ensemble joins him. Six men with wedding hats, each having a bottle on top, filled with red wine. The dance starts with elegant, noble movements and decent high kicks, then picks up the rhythm of the music soaring wild and free. Soon the music changes, sliding up a few chords, and the wedding men in black, with the wine bottles on their heads, descend on one knee and continue from there. This takes diabolical discipline and skill to perform. Their posture is dashing, their faces settled in a triumphant smile; it all runs like clockwork.

My god, I’ve never seen anything like this in theater. The audience witnesses the essence of Transylvanian, Russian, Ukrainian and Jewish dance heritage; an experience truly unparalleled. Now, that is what we call art. I tip my hat to Johanna Bodor’s choreography.

But let’s leave lofty words, just watch the short video, under the text, and maybe you’ll understand everything. At least I hope so.

Directed by Erwin Șimșensohn

At the professional debate (to which I arrived very late, unfortunately, due to obstruction), the director was criticized for creating a classicising, traditional performance.

This issue deserves close scrutiny. As indeed, by its external stylistic features, the performance does seem like that. Even though the director, whose works I have not been able to see beforehand, chooses a truly conservative interpretation and recreates the episodes and musical dramaturgy of the famous Broadway musical; all the while he reconstructs the play in a creative way, enabling essentially all fellow creators involved to elevate the original. I have already mentioned the choreography, but the quality and elaboration of the musical material must be emphasized, as well as the authenticity of the orchestration, the uniformity of visuals, and the singing and musical preparedness of the theatre company.

Carmencita Brojboiu‘s suggestive stage scenery is somewhat similar to traditional solutions, but the direction unravels this in a creative manner. After the dynamic or intimate scenes, the plank-brown building silhouettes float before a deep blue background, while the live orchestra also „helps” slide to the next series of scenes, accompanied by the ingenious composition of lighting. (Designer: Costi Baciu.) With a lean economy of subtle but intricately expanding emotional and interpersonal relationships, the director creates a playful universe of music and dance that is inherently original, effective, and well-formulated. The immortal musical of the American composer triad known around the world and the professionalism of the theater-makers of Csíkszereda strike us at the heart together.

The attention of the creators, for example, extends to not presenting situations embedded in the Jewish tradition as illustrations, but in their original form. Such is the soul-lifting ritual of the Jewish wedding, and the universe created by costume design with the beautiful veils of women, the girls, ladies, Tzeitel (Zsuzsa Tatár‘s suggestive, illusory presence), Hodel (the idealistic singer, dancer, and player Jess Tóth), Chava (Alíz Balázs-Bécsi’s self-conscious, quick-to-fall-in-love figure), Yente, the aggressive, sarcastic matchmaker (Enikő Szabó) the black high-heeled shoes, in which I assume dance is stable, the men’s shiny black leather boots, the cultic textiles etc.

Behind the multi-faceted, meticulously prepared, traditionalist, interpretative staging there is the vigor of the director’s worldview, and the originality of casting.

Golde: Ágnes Márdirosz

We see a strong, suggestive woman on scene.

When Tevye calls on her, she always has a reply. She exists calmly in the world, even when this world seems to be collapsing. At Tevye’s prolonged urging, „Do you love me?”- she answers with a gentle but clear emphasis.

She is the actress who impersonates Queen Elisabeth with brilliant royal elegance, but blithely and without fear in the unique, contemporary performance of the Csíkszereda Playhouse of Shakespeare’s Richard III (directed by Vladimir Anton). Now she is tough and tender at the same time, a sensitive, worried mother, a wife holding the family together – and of course, she sings like an angel. In the wedding scene, when she begins to sing, her voice is full of depth, as if she was speaking from very far away. I have hardly seen her before, and I am amazed; a golden voice, a rich knowledge of life, a mature character formation.

In the Kisvárda performance, before their departure, all the stuff is already heaped on the cart, with Tzeitel and her child on top, Tevye standing alone in front of the handles. The baggage surely looks ponderous and difficult to lift, but then, like a flash of nature, Golde portrayed by Ágnes Mándirosz approaches the man, and suddenly takes half of the load. Man and woman glance at each other: the philosophy of a whole life incarnated by a small gesture.

The suggestive singing and virtuoso presence of Ágnes Mándirosz as Golde will remain forever in my heart.

Tevye: Szilárd Kányádi

He is very masculine; his portrayal of Tevye does not resemble that of any famous actor; neither Topol’s, nor Ferenc Bessenyei’s, nor Péter Huszti’s, nor Tamás Dunai’s, nor Géza Hegedűs D.’s, not even Géza Hofi’s singing. (Unfortunately, I didn’t see the Kolozsvár performance.)

His personification isn’t about manly charm, but about strength, a lank manly allure, the manifestation of a father with a passionately firm worldview embedded in unshakeable tradition.

Kányádi sings the If I were a rich man musical hit flawlessly, in a full-blooded, humorous manner, with great pizzazz. However, this isn’t what makes his Tevye great!

Szilárd Kányádi is an example of reserved acting that erupts with the character’s emotions from time to time.

He portrays a capricious, impetuous man with erratic gestures.

When you assume that he is sitting still, contemplating, meditating, suddenly he bursts out, almost exploding with vehemence, every movement dictated by passion.

The sober, thoughtful man swiftly becomes explosive and capricious; a Székely trait, I believe, but I am not well versed in the subject. It is a fact that Kányádi’s humor, acting agility, brilliant transformations from one behavior to another, so, his strength and personal charisma is what gives animation to Tevye’s figure, progressing the story forward.

He is an authentic person. You look at him and know (or think you know) what the world is like.

A figure carved from a single block, who at the same time reveals the various hues of a human nature.

Music and instrumentation

The lucky Kisvárda audience had the chance to view a heated performance fueled by creative orchestration and dosage of rhythm curated by musical director Zoltán Bene and the musicians (Szilamér Benedek, Szabolcs Boldizsár, Albert Berze, Zoltán Bene, Norbert Arthur Hompoth, Lehel Kiss, Gábor Ráduj, Árpád Szőgyör, Csaba Veress) and the strong vocal competence of Csíkszereda actors: Szilárd Kányádi, Ágnes Márdirosz, Zsuzsa Tatár, Enikő Szabó, Jess Tóth, Alíz Balázs-Bécsi, Dorka Xántus, Panna Bartalis, Gellért Nagy, Albert Veress, Éva-Beáta Zsigmond, and yes, we could list the entire cast here.

A long-lasting standing ovation was their reward.

Among other things.

The Jewish wedding

It could be presented and distributed on a large scale as educational material how Csíkszereda actors performed the wedding ritual. As the happy and beautiful Tzeitel (Zsuzsa Tatár), covered by a translucent white veil, is led under the holy tent. And all that must happen happens, under the guidance of the wise rabbi (Albert Veress), and the unbridled wedding may begin with the gifts, the joy, the dances.

The performance at Kisvárda     

The Kisvárda performance’s ingenuity was, in my opinion, that it portrayed Jews expelled from their homelands not leaving with their heads down, broken in spirit.

On the contrary.

Before disappearing with his companions behind the planked screen, the Tevye of Szilárd Kányádi raises his head with pride, marching out with a dashing posture, followed by the family and the community.

Where to?

Their demise.

The well-recognized pattern of not only Hungarian history.

As men and women leave. Never to return.

The author’s recording at Kisvárda Festival

The dramaturgy of chance brought me to see only a few days apart Gyévuska at the Miskolc National Theatre and Fiddler on the roof  by the Csíkszereda Playhouse. I have to admit, all the while, I was thinking about how close the two performances born in two distant parts of the world were to each other. And not from a topical perspective, but rather of professional quality: points of contact, in a positive sense, can only be generated by similar professional quality.

To clarify, I take on the accusation of didactive thinking, just to be understood by everyone to whom it is due; my opinion, by nature, is a maximum basis for discussion.

The Miskolc performance of Gyévuska and the Csíkszereda adaptation of Fiddler on the roof are both outstanding works of Hungarian and universal culture.

None of them is light, you need to see them more than once.

ps.

„Unheard of, absurd” – Miklós Almási (1932) professor emeritus, regular member of the Hungarian Academy of Sciences, about the performance of the Fiddler on the roof (seen on video)

Sheldon Harnick – Jerry Bock – Joseph Stein: Fiddler on the roof. Performance of the Csíkszereda Playhouse at the Hungarian Theatre Festival of Kisvárda, June 29, 2023

/Translated by Réka Hamvas/

CÍMKÉK: