Salzburgi Ünnepi Játékok

|

Végjátékra várva

Korántsem valami Beckett-mixről van szó (Godot-ra várva és Végjáték), hanem csupán annak a hangulatnak a megragadásáról, amely erőteljesen érvényesült az idei Salzburgi Ünnepi Játékokon.

hires-Hofstallgasse_c_SF_Kolarik_0 (3)

Salzburg, 2016         Fotó: SF/Kolarik

Évek óta, konkrétan, 2013 óta tart ez a várakozás: Alexander Pereira felkérésére Beckett-opera komponálására vállalkozott Kurtág György, ám a tervezett monumentális mű még mindig készülőben van – pedig ebben az évben különleges aktualitást adott volna a bemutatónak a szerző 90. születésnapja. Idén a kortárs zene két 90 éves nagysága kapott megkülönböztetett helyet az Salzburgi Ünnepi Játékok műsorán, Friedrich Cerha és Kurtág György. Kitapintható maradt a tervezett program egyik vonulatának profilja, hiszen a színházi programok között helyet kapott Beckett Végjátéka (s a végjáték-tematika ott kísért Thomas Bernhard színdarabjában csakúgy, mint Thomas Adès új operájában, Az öldöklő angyalban – The Exterminating Angel –, amely viszont épp a Kurtág-opera helyett került idén az érdeklődés reflektorfényébe). A Salzburg Contemporary sorozatot át- meg átszövi a többfunkciós muzsikusok tevékenysége; az Esterházy Péterrel közös oratórium szerzősége mellett Eötvös Péter dirigensként is fellépett, s Thomas Adès szerzősége mellett zongoristaként is közreműködött (többek között Kurtág-mű előadójaként is).

Salzburg Contemporary GESPRÄCHSKONZERT PETER EÖTVÖS Peter Eötvös, Moderation Calder Quartet Benjamin Jacobson, Violine Andrew Bulbrook, Violine Jonathan Moerschel, Viola Eric Byers, Violoncello

Az Esterházy Péterrel közös oratórium szerzősége mellett Eötvös Péter dirigensként is fellépett

A Kurtág-operát tehát hiába várták/vártuk; más kompozíciói viszont szép számmal szerepeltek a kortárs-zenei sorozatban. Szerzői estjének műsorán augusztus 16-án a Kafka-töredékek című kompozíció csendült fel (Op. 24). A Kafka-Fragmente ősbemutatójára 1987. április 15-én Wittenben került sor – hamarosan Magyarországon is hallhattuk, először Szombathelyen, majd leggyakrabban a főváros több koncerthelyszínén. A kompozíció az életműben A boldogult R. V. Truszova üzenetei (Op. 17) és a Jelenetek egy regényből (Op. 19) orosz nyelvű ciklusainak vonulatát folytatta; ám az áttörő nemzetközi sikert hozó Truszova-ciklusnak a Jelenetekhez hasonlóan az árnyékába került, jóllehet, a szopránhangra és hegedűre írott alkotás befogadásának – szövegének német nyelvéből adódóan – aligha lehettek akadályai. Az ősbemutató előadó-párosának, Csengery Adrienne-nek és Keller Andrásnak az etalon-értékű interpretációját hangfelvétel is őrzi. Sajnos, őrzi – nem pedig terjeszti, miként szomorúan regisztrálhattuk a Hungaroton-felvétel hiányát a salzburgi hangverseny alkalmából a Mozarteum előterében kínált lemezeket nézve. És sovány vigasznak bizonyult, hogy más, későbbi (külföldi) előadása viszont hozzáférhető hangfelvételen.

KAMMERKONZERT • ANU KOMSI – ISABELLE FAUST Anu Komsi, Sopran Isabelle Faust, Violine

Anu Komsi, Isabelle Faust

A hangverseny műsorfüzetének címlapján mindösszesen a két előadó neve szerepelt; pedig Anu Komsi és Isabelle Faust neve önmagában aligha bírhat akkora figyelemfelkeltő hatással, mint a szerzőé (nem csupán, mert operájának késlekedése afféle állandó jelzőként illetve határozóként társult nevéhez, hanem főképp azért, mert a tagságában ugyan évről-évre módosuló, ám a szájhagyomány ereje által mégis egységesnek tekinthető közönség tudatában nem halványul annak emléke, hogy láthatták-hallhatták a szerzőt feleségével négykezes zongoraművek előadójaként).

Isabelle Faust számára a Kafka-Fragmente már-már repertoárdarabnak számít, hiszen Christine Schäferrel már előadták – a finn Anu Komsi korábbi kortárs-zenei tapasztalataira építve vállalkozhatott a mű előadására (elég Eötvös Péter Lady Sarashina című operájának címszerepére utalni). Kettejük együttműködése viszont zeneileg korántsem tartozott a kamarazeneileg kidolgozott produkciók közé. Anu Komsi: hangfenomén, kristálytiszta intonációval, és magasságát illetően a végtelenbe táguló ambitussal. A hang szépségét illetően talán fuvolista előtanulmányai is szerepet kaphatnak, ami pedig hegedűtanulmányait illeti, abból a vonóvezetés bizonyult kamatoztathatóan az éneklést illetően. Komsi mindig „pozícióba helyezve” énekel, sohasem érződik, hogy valamely frázis vagy fordulat kényelmetlen, netán hanggyilkos lenne. Csodálatra méltó, ahogyan a végtelenség érzetét képes kelteni kitartott hangjaival – viszont mindezek a technikai segédeszközök mintha helyettesítenék azt a jó értelemben vett küzdést, amelyre szükség van a zenei eszközökkel kifejezett-megjelenített tartalom közléséhez. Komsi ott vesz levegőt, ahol elfogy – akár a jelző és a jelzett szó között is, s ez gyengíti a kohéziót. És biztonságban érzi magát a tekintetben is, hogy „vonója” sohasem fogy el – ez pedig a tudatos formálási szándékot gyengíti. Számára az énekelnivaló megannyi megoldandó feladatot jelent, s a technikai perfekció biztos tudatában néha már-már az egyes töredékek hangulati töltésével sem törődik. Érezhetően örömforrás számára a főhangtól távoli rövid előkék sorozata, és brillírozási lehetőség a magas regiszterbeli csúcshangok sokasága. Ehhez az előadói attitűdhöz úgy tudott adekvátan alkalmazkodni Isabelle Faust, hogy ő is szólama „hangszerszerű” effektusait hangsúlyozta. Tehát, a két szólista gyakran egymástól (s főként a tételektől) független utakat járt be. Megmutatkozott ez abban is, hogy leszámítva néhány gyönyörű leheletfinom megoldást, a töredékek dinamikailag viszonylag szűk skálát jártak be. (Vajon ha ismernék a szerző által hitelesített bemutató hangzásvilágát, akkor is ennyire előtérbe helyeznék a maguk személyiségét?!)

SALZBURG CONTEMPORARY • CERHA UND KURTÁG • KLANGFORUM WIEN Sylvain Cambreling, Dirigent Klangforum Wien

A kortárs zene két nagysága kapott megkülönböztetett helyet: Friedrich Cerha és Kurtág György

Augusztus 16-a, csakúgy, mint a Salzburgi Ünnepi Játékok valamennyi napja július 22-e és augusztus 31-e között, gazdag programot kínált. Az Egyetem aulájában három egymást követő hangversenyen a Bécsi Filharmonikusok immár hagyományos Angelika-Prokopp-Nyári Akadémia záróaktusára került sor, a Pernel-sziget Shakespeare Viharjával várta az érdeklődőket, a Dóm előtt a halhatatlan Jedermann hódított, a Haus für Mozart Sven-Eric Bechtolf rendezésében Mozart da Ponte-trilógiájának harmadik darabját kínálta (a tavalyi Figaro házassága felújítását), 21 órai kezdettel pedig a Grosses Festspiehausban a Thaïs koncertszerű előadására került sor. Mindeközben jutott érdeklődő szép számmal a Mozarteum nagytermében megrendezett Kurtág-estnek is.

hires-Miriam_Fussenegger_c_SF_Forster

Jedermann         Fotó: SF/Forster

A Kafka-Fragmente így is hatásosnak bizonyult – aki ott-és-akkor hallotta először, kényszerűen tehetett egyenlőségjelet mű és előadás közé. Aki korábbról ismerte a kompozíciót, a másfajta olvasat lehetőségeit is feltérképezhette. Mindazonáltal jelentős hangversenynek tekinthetjük, ami olyan külsőségekben is megmutatkozott, hogy többen a hangversenyt követően vásárolták meg a műsorfüzetet (amelyben örvendetes módon nem csupán egy ismertető szerepelt németül és angolul, hanem két önálló tanulmány kínálkozott útmutatónak a szerző és a mű világához). És öröm volt látni azokat a fiatalokat, akik újdonságként élték meg a csaknem három évtizede bemutatott mű megannyi zenei kifejezési eszközét, a különleges hanghatásokat – s csak remélni lehet, hogy felnőtt kísérőik, tanáraik segítségével túljutnak a felszínen, közelítve a mű mélyrétegeihez.

És csaknem egy időben a Kafka-töredékek előadásával, a Kafka-kedvelők arról értesülhettek az újságból, hogy a Kafka-hagyaték az Izraeli Nemzeti Múzeumban talált (végleges) otthonra, s hamarosan hozzáférhető lesz az érdeklődők számára…

Sehenswürdigkeiten Salzburg, Panoramablick vom Kapuzinerberg auf die Salzburger Altstadt und auf die Festung Hohensalzburg

CÍMKÉK: