Fesztiválkeretben

|

Az Óbudai Danubia Zenekar koncertje

Hangversenyéletünk gyakorlatában több együttesnél bevált, hogy gyors egymásutánban többször szólaltatják meg ugyanazt a műsort.

Fotók: Farkas Vivien

Ez vicc – gondoltam, látva a Budapesti Tavaszi Fesztivál április 1-jei programjában, hogy áriaestjén Pumeza Matshikiza kísérője az Óbudai Danubia Zenekar; az az együttes, amely március 30-án – ugyanott, a Zeneakadémia Nagytermében – „Otthon vagyunk” című bérleti sorozatának harmadik hangversenyén igencsak emberpróbáló műsort adott. De nem, a muzsikusok fáradhatatlanul vették az akadályokat.

Hangversenyéletünk gyakorlatában több együttesnél bevált, hogy gyors egymásutánban többször szólaltatják meg ugyanazt a műsort. Nagyobb hallgatósághoz jut el így a produkció, és valljuk meg, minden bizonnyal lelkesítőleg hat a játékosokra is, hogy a nemritkán igényes szólamok megtanulása ily módon „kifizetődőbb”. És ami mögötte van (de nem elhanyagolható): a többszöri előadás maradandóbb nyomot hagy a hangszeresekben is, mondhatni, stiláris biztonságukat is növeli.

De a zenei élet gyakran állítja megmérettetések elé az előadókat, akik a különböző szervezők által megtervezett programokban afféle „halálugrásokra” késztetik őket. Amelyeknek a veszélyességét néha legfeljebb csak utólag észlelik a résztvevők.

Az Óbudai Danubia Zenekar, amely ifjúsági együttesként alakult, s méltán viselhette a Nemzeti Ifjúsági Zenekar kitüntető címet is (2001-től), az alapító karmesterével folytatott rendszeres munkát követően életveszélyes helyzetbe került, ahonnan 2013 óta, immár második felelős művészeti vezetője, Hámori Máté irányításával hamar visszatornázta magát a vezető fővárosi együttesek közé. Immár „felnőttként”, a műsorok apparátus-igényéből adódóan, gyakran jelentős kisegítő játékosok közreműködésével. „Belakták” a BMC hangversenytermét, odaszoktatva lelkes törzsközönségüket, majd a zeneakadémiai bérlettel tovább erősítették jelenlétüket a fővárosi kínálatban.

Az Otthon vagyunk sorozat koncertjein egy-egy vers is elhangzik, bónuszélmény a zenebarátoknak. A Dunánál című nyitóesten Jordán Tamás mondta József Attila versét, a másodikon Keresztes Tamás hozta az Ódát. Az Európa versmondója Hernádi Judit volt, Kosztolányi Dezső örök-aktuális gondolatainak felidézésével (május 4-re Fodor Tamást várjuk, Tóth Árpád Prospero szigetén című versével).

A programfüzetben az Európa című hangversenynél ezt olvashatjuk: „Szeressük, vagy gyűlöljük, de a Szózat hangjai egész kontinensünkről, otthonos kultúránkról is szólnak. A helyről, ahol élned, s halnod kell.”

E meggondolásból telitalálat az első két műsorszám, Bartók szvitje A csodálatos mandarinból, valamint Dohnányi Konzertstückje. A szünet utáni szimfónia, Bruckner Negyedikje másfajta (zeneszerzői) vívódások képviselője.

Ezúttal vendég karmester állt a karmesteri dobogón, Hamar Zsolt, aki 2012-től a Hesseni Állami Opera főzeneigazgatója, s aki – ezt ugyan a műsor tervezésekor még senki sem sejthette – Kocsis Zoltán megüresedett helyét töltheti be ez év március 17-től a Nemzeti Filharmonikus Zenekar zeneigazgatójaként. Talán már kevesen emlékeznek rá: 1997 őszén Kocsis Zoltán javaslatára Hamar lett a zenekar első állandó karmestere. A magasabb posztra való visszatérés az ő számára is erőpróba, s egyúttal az igényességé is, elsősorban önmaga iránt. Ehhez remek etűd volt ez a koncert, ráadásul vendég karmesteri minőségben. A Csodálatos mandarin szvitet szerencsére már-már repertoárdarabként fogadja a közönség, elvileg ismertként, s hogy mennyire az elviség szintjén mozog az ismertség, annak minden újabb előadás egy-egy fokmérője: tud-e „újat mondani” e Bartók-műről az interpretáció. Ez a kihívás leginkább akkor kap életteret, ha állandó karmesterével szólaltatja meg valamely zenekar, hiszen a bonyolult partitúrában való alapos elmélyülés nemcsak szándék kérdése, hanem ahhoz jelentős próbamennyiség is szükséges. Ami elvárható és gyakran realizálódik: a mű újrahallgatása során a „cselekmény” ismételt, élményszerű végigkövetése.

A legnagyobb feladat kétségkívül Bruckner IV. szimfóniája volt. Vélhetően ezzel foglalkozott legalaposabban a karmester, hiszen sikerült úgy tálalnia a művet, hogy mindvégig ébren tartsa a hallgatói figyelmet. Odaadóan játszott a zenekar, kihasználták a rövid szólólehetőségeket is a játékosok, és fáradhatatlanul formálták a visszatérő motívumokat is. Az élményt az a dinamikai „összerendezettség” adta, amely azt eredményezte, hogy a hangszerelésből egy óriás-orgona gazdag regisztrációs lehetőségeit hallhattuk ki. Amikor az orgona-asszociáció feltámad a hallgatóban a Brukcner-szimfóniák hallatán, az eleve az előadók értő-alapos kottaolvasatának bizonyítéka.

A legnagyobb élményt kétségkívül Dohnányi Konzertstückjének köszönhettük, éspedig a szólista, Fenyő László jóvoltából. Szerződéseiből adódóan ő leginkább külföldön éli életét, ám – elfoglaltságaihoz mérten – gyakran látogat haza, tavaly nyáron A kamarazene ünnepe projekt során több funkcióban (mesterkurzussal, koncertszerepléssel és műismertetéssel egybekötött fellépéssel) is közreműködött. De bármilyen gyakran is jön – s ezt a gyakoriságot a hangversenylátogató nemigen észleli, részben, mert más-más együttessel lép fel, tehát szerepléseinek egy része óhatatlanul is elkerüli az érdeklődők figyelmét -, hallgatósága nem tud betelni azzal a megvalósított perfekció-igénnyel, amely játékának elidegeníthetetlen része. Az eszményi csellóhang ideáját realizálja mindig, s a szép hangok egymásutánjából születik újjá tolmácsolásában ismert és/vagy ismeretlen művek sokasága. Dohnányi választékos hangvételű darabja esetében érezhetően lelkesítően hatott játéka a zenekarra, kiváltképp a vonósokra (s köztük is leginkább a gordonkásokra) – s miközben szólamát játszotta, csodaszépen, maradt figyelme-energiája kamarazenei érzékenységű kapcsolattartásra vonóspartnereivel. A hallgató úgy érezte, szinte hangszere mellől az egész együttes játékát is tudná irányítani.

Két nap múlva ugyanott vezető karmestere, Hámori Máté állt a karmesteri pulpituson, s ekkor másfajta feladat hárult a zenekarra: a dél-afrikai szopránt kellett kísérni, s mint az áriaesteknél szokásos, megannyi intermezzóval, azaz zenekari közjátékkal adva lehetőséget a szólistának némi pihenésre, stiláris átállásra.

Most tehát nem a karmester, hanem a szólista volt a vendég – hasonlóképp „esetlegességekhez” kellett alkalmazkodni. Mindezt a Budapesti Tavaszi Fesztivál nemzetközi közönsége előtt. Az első részben Mozart-Mascagni, Puccini és Dvořák, a szünet után Gershwin, Sosztakovics, Hacsaturján, megannyi ismert-népszerű „szám”, s köztük néhány ritkaság. Mint várható volt, a Mozart-kíséret hagyta a legtöbb kívánnivalót, részben érthetően, hiszen aligha volt idejük „összeszokni” az énekesnővel – de a lelkesedés, és főként a zeneszeretet mégis hamar összehangolta az előadókat. Matshikizát hamar szívébe zárta a közönség, értékelve dinamizmusát, szimpatikus egyéniségét, s nem utolsó sorban azt, hogy meglepetésként magyar ráadásszámmal is készült. Azaz, készültek az együttessel – s hogy Örzse dala a Háryból általános tetszést tudott aratni, az nem csupán a nyelvi akrobatikának köszönhető. A feladatok átlényegültek játékká, megint csak érvényesítve a magyar nyelv leleményét, amely a hangszeresek foglalkozását – játékként nevezi meg.

Erőpróba volt ez az időszak a zenekar számára, kétségkívül. De az is biztos, hogy az eltelt idő távlatából szeretettel fognak emlékezni rá. Mint izomlázzal járó kalandos túrára…

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

CÍMKÉK: