Poszler Györgyi

Aranykorunk emlékei

Aranykorunk emlékei

A kisszebeni Keresztelő Szent János-főoltár - Kovács Dezső írása