A színpadtól a színpadig

|

Válogatás Marvin Carlson színházi írásaiból

A szövegek keresztmetszetet nyújtanak az ezredforduló színháztudományának olyan kérdéseiről, mint a színházszemiotika, az interkulturalitás, a többnyelvűség a színpadon, a történelem újrajátszásai, az előadás eseményszerűsége és a performanszok világa a posztstrukturalista elméletek kontextusában.

carlson-cover

A kötet fejezetei Marvin Carlson öt könyvéből és két tanulmányából közölnek részleteket, illetve további két tanulmányt adnak közre magyar fordításban. Ezek a szövegek 1990 és 2011 között születtek és keresztmetszetet nyújtanak az ezredforduló színháztudományának olyan kérdéseiről és folyamatairól, mint a színházszemiotika, az interkulturalitás, a többnyelvűség a színpadon, a történelem újrajátszásai, az előadás eseményszerűsége és a performanszok világa a posztstrukturalista elméletek kontextusában.

Marvin Carlson adatokkal és tanácsokkal segítette a vállalkozást, továbbá a válogatásban érdeklődésük, tanulmányaik és a potenciális olvasók feltételezett igényeinek megfelelően nagy segítségére voltak a szerkesztőknek maguk a fordítók is.

Egyetemi oktatók, fiatal kutatók, doktori hallgatók és mesterszakos diákok alkotják a fordítói gárdát. A kiadó, a szerkesztők és a fordítók is remélik, hogy a szövegek hasznára lesznek mind a színházzal foglalkozó szakembereknek és tanároknak, mind a színházi tanulmányokat folytató, graduális és posztgraduális diákoknak, valamint a színházat szerető olvasóknak.

http://ebooks.americanaejournal.hu/hu/books/a-szinpadtol-a-szinpadig/

CÍMKÉK: