Waldsee 1944

|

Waldsee a holokauszt szimbolikus helyszíne

Kiállítás a magyarországi deportálások 75. évfordulója alkalmából a a 2B Galériában

A kiállítást a 2B Galéria a magyarországi deportálások 75. évfordulója alkalmából szervezi és a II. világháborúban elpusztított 565 000 magyar zsidónak állít emléket. Koncepciója szervesen kapcsolódik a Waldsee 1944 című, a galériában 2004-ben (majd később még több mint húsz helyszínen, többek között Berlinben, Washingtonban, New Yorkban és Cape Town-ban) elindított kortárs képzőművészeti projekthez.

A holokauszt áldozatainak leveleit ma már csak levéltárak őrzik. A képeslapok, papírfoszlányok, levelek a munkaszolgálat és a deportálás különleges dokumentumai, legtöbbször szerzőjük életének utolsó pillanataiban íródtak. Waldsee az auschwitzi megsemmisítés szimbolikus helyszíne.

„A megtévesztési hadjárat még Auschwitzban is folytatódott. Adtak egy levelezőlapot meg egy ceruzát és ránk parancsoltak, hogy írjunk a családunknak. Én a nővéremnek írtam, Budapestre. A szöveget egy SS-legény vagy egy kápó diktálta. Körülbelül így hangzott: ’Jól vagyok, dolgozom.’ – mondta tanúvallomásában Földi Márton.

Megparancsolták, írjuk azt, hogy Waldseeban vagyunk…ez egy ausztriai nyaralóhely. A levelezőlapokon nem volt se bélyeg, se bélyegzés. A levelezőlapok egyenesen a Gestapóhoz futottak be, és onnan továbbították őket. Nagyítóval megvizsgáltam az egyik lapot, és észrevettem, hogy küldője Auschwitzot írt a dátum elé, de ezt kiradírozták, és Waldseet írtak fölébe… Felkerestem Krumeyt, megmutattam neki a lapot… Azt válaszolta: ’Nézze, Freudiger, maga okos ember. Nem kell mindent észrevennie.’ – mondta Freudiger.

A fogva tartók azt akarták, hogy a zsidó családok saját kezűleg írt, megnyugtató üzeneteket kapjanak idehaza. Majd egy idő után elmaradtak ezek a ’waldseei’ lapok is, mivel már senki nem maradt életben, aki írhatott volna. Az auschwitzi levelezőlapok a ma is használatos standard postai formátum szerint készültek. A különbség annyi volt, hogy a címzést segítő vonalak mellé egy pecsét került német és magyar nyelvű szöveggel: „Válasz csak levelezőlapon (30 szóig) németül a Magyarországi Zsidók Szövetsége, Budapest VII., Síp u. 12. útján.”

A lap másik oldalára íródott a tulajdonképpeni üzenet az otthoniaknak.

A 2B Galéria a kiállításra neves kortárs írókat, költőket, irodalmárokat kért föl egy magyar nyelvű, maximum harminc szavas kézzel írt szöveg megírására.

A kiállítás megnyitója 2019. 07. 03-án 19:00 lesz a 2B Galériában,  a tárlat augusztus 9-ig látogatható.

CÍMKÉK: