A leheletfestő dicsérete

|

Verebes György kiállítása az Art Salon Társalgó Galériában

Minimalista piktúra, a kevés témából egy világkép áll össze a festő legújabb kiállításán.

Verebes György: Szentély (100×120 cm, olaj, vászon)

Hihetetlen bátorság kilépni a mai mainstream festői narratívából és valami tökéletesen mást, szinte a piktúrán túli világban füröszteni a nagyérdeműt. Ez kapott meg elsőre Verebes György (56) mostani tárlatán. Írásom címében említem a leheletfestészetet, s valóban azt látom, hogy lazúrkezelése szinte alig érinti a vásznat, épphogy csak nyomot hagy, de ezt a nyomot valami aktuális szelekkel szembeforduló daccal teszi. A teremben csak kezek és fejek láthatók, ám mindegyikben közös egyfelől az életközeliség – kitörés a ma divatos modernkedésből –, és a vászon tisztelete (hogy némi nagyképűséggel fogalmazzak). Vagyis csendesen utalni a szolnoki iskola hagyományaira – a kvázi-naturális világképből való eredetekre. Mert Verebes onnan jött, oda tartozik, miközben művészetével minden iskolán, irányzaton felül áll.

Mint mondtam, a festő nem követi a mainstream piktúra nyomdokát. Ami számomra azt jelenti, hogy én még ilyen autonóm – szinte önfejű – a korszellemmel vitázó és ugyanakkor emberközeli festészettel ritkán találkoztam. A mellékletben kezeket látsz, – a kiállítás legtöbbje különböző kézkulcsolások, arcalakzatok variációját hozza eléd, – de ezek a kezek/arcok világképpé állnak össze a Társalgó Galéria három termében. Kéz, ami simogat, kéz, ami imára kulcsolódik, elutasít, arc, ami feltárulkozik, elbújik a világ elől, hogy mondjon róla valamit. Olykor imádkozik, (bár ez az egy kép nem a fohászkodás szimbóluma, csak furán összefonódó ujjak-tenyerek-kézfejek komolykodó kompozíciója.

Verebes mindezt az érzékelhetőségen szinte túllépő áttetszőséggel viszi vásznaira. Nagyon kell figyelni, hogy mit csinál, a kép ugyan megszólít, de aztán várja a válaszod, és ha figyelsz, sok titkot felfedezel a látszatra egyszerű kézkompozíciókban. Mondok egy példát: az egyik kézkulcsolatban például, alig észrevehetően, egy fehér, szinte oda nem való foltvillanás tűnik eléd, csakhogy ha odafigyelsz, ez a villanás az egész képet uralma alá hajtja.

Verebes György: Három (120×100 cm, olaj, vászon), 2020

A leheletfestő mintha itt kilépne stílusából (nem lép ki), és hirtelen rád szól, hogy figyelj egy pillanatra! Persze csak akkor érzékeled ezt a parancsot, ha elidőzöl a festmény előtt. Ami megint csak valami tökéletesen egyedi sajátsága a festőnek: a mai kurrens képek előtt – tisztelet a kivételnek – csak úgy elsétálunk, néha meg-megállunk, csodálkozunk-bosszankodunk. De a kép előtt elidőzni, úgy értem: ez a vernisszázs-látogatói szokás kimegy a divatból. Verebes viszont bátran vállalja ezt a múltból öröklött, ám okos hagyományt: mintha élvezné, hogy a sétáló a festő egy-egy műve előtt megáll, és nem tud mozdulni a látványtól.

Verebes György: Tisztelgő (100×150 cm, olaj, vászon)

Persze ez a mondat csak metafora, de nekem ez jött le a Galériában kiállított képek narratívájából: Verebes képei dialógusra kényszerítik a nézőt, akkor is, ha dolgozatainak témái nemigen változatosak, fej, kéz, kar, ujjak stb., mint már említettem. De ez a monotematika csak látszat, azt is mondhatnám, hogy pár szóval is el lehet mondani a világtörténelmet. És persze ehhez azt is hozzá kell tennem, hogy minden festő azt szeretné, ha a képei előtt a nézők olykor elmerülnének, elidőznének, csakhogy ez igencsak ritkán sikerül manapság. (Rohanó világunkban nem illik „elidőzni”, hogy valami pimaszságot is idefirkantsak…)

Verebes György: Kezek, olaj, vászon

Három teremnyi nagy formátumú kép, és újra meg újra végig kell járnod a látottakat. Persze van, amit kihagysz, de van, ahol csodálkozol, a klasszikus mesterek iskolájának nyomait véled felfedezni. Ami kinek, kinek mást jelent; nekem örömet, mert a klasszikus hagyománytól egyszer már örökre búcsút intett az avantgárd, és most, Verebes ecsetje alatt – bújtatva, rejtetten, titokként – visszatér. Érdemes a titkaiba belemászni, megéri.

Verebes György: Honnan című kiállítása megtekinthető 2022. január 21-től február 28-ig, az Art Salon-Társalgó Galériában

CÍMKÉK: