A szépségtől távol, mégis oly közel

|

Ulysses – Baksai József festőművész kiállítása, Leányfalu

A mimika, az arcjáték, az érzelem, a villanásnyi, mégis időben elnyújtott szenvedély… Az aktus, ahogy egymás szemébe nézve nem várt tartományokat fedezünk fel.

Baksai József 2024 Érintés 66 x 60 cm3

Ó, kedvesem, mi az, hogy élet? Miért vagyok én itt? Mi a csuda ez az „önmagam”, amit érzek?…

Adja líraian az önnön létén morfondírozó Mesterséges Intelligencia szájába Roger Penrose Nobel-díjas fizikus-matematikus. S bár az effajta programozhatóságot alapjában nem vitatja, véleménye szerint a szellemi tulajdonságok megértéséhez jóval több kell, mint amennyire a Mesterséges Intelligencia képes. Egészen egyszerűen azért, mert elképzelhetetlennek tartja a fájdalom és boldogság megfelelő modellezhetőségét.

De vajon a NEM mesterséges intelligencia miként modellezi az öröm és a fájdalom és érzését. Az űrlap tetejeAz űrlap alja

Miként válaszol arra, hogy mi bújik a fájdalom mögött…

Lapul-e mögötte szépség…

Fölleli-e a fájdalom és boldogság szoros összefüggését, fölkelti-e a reményt: ha most nem is, egy jövendő kor feloldozást kínál a mindennapi fájdalmainkra…

Mert most, mikor a valóság szívesebben bújik áligazságok mögé, a kegy, hogy finom formáit megmutassa, csak keveseknek adatik meg.

Más kérdés, ha elénk tárják, van-e kedvünk szembesülni vele. Vagy inkább elmenekülünk. Módosítjuk a helyet… az időt… a tudatunkat.

Vagy – ha úgy adódik – vallatóra fogjuk-e mégis a nekünk fölkínált energiát, mellyel a rejtőzködő valóság áttöri magát létezésünk zilált burkokba foglalt védelmi rendszerén…

Van-e kedvünk átélni a zuhanást, amely a semmin áthatolva talál magának tárgyat…

A végső, az esztelen vágyakozást, mely egy pillanatra beteljesíti, majd tárgyát feledve megtagadja önmagát…

Baksai József 2023 Messze járok 85 x 60 cm 2

És…

És ebben az és-ben van ott minden.

Az arc. A portré, amely a művészet alapja – állítja műveivel  a művész.

A mimika, az arcjáték, az érzelem, a villanásnyi, mégis időben elnyújtott szenvedély… Az aktus, ahogy egymás szemébe nézve nem várt tartományokat fedezünk fel.

És ott a szenvedő test is. A szenvedő szenvedély. A megtört test szépsége. A börtönébe zárt testé… Az úton lévőé, amely megpihen, de parányira zsugorodva féli a jövőt, miközben karja groteszk örömtáncot mímel. Ott van mindünk szenvedélye. A távozóé, a messzejáróé, a hazatérőé…

Hazudnak-e nekünk. Vagy önmaguknak. Vagy a valót mutatják. Vele a maguk fájdalmába gyűrt örömöt.

Ulysses.

Ulysses haza hajózik. Haza az ismeretlenbe. Zúzós az út. Az ulyssesi keresés végtelen tartománya magában rejti a lehetséges sors tragédiákkal terhelt végességét. „Penelopé” összeszedett, mégis elfolyó, vágytalan szépségét. A félbe vágott Janus-arc önmagától elszakadó, önmagát ismétlő töredékét. A kitörölt, a széteső, a maira kopírozódó arcot, amely az idő kronológiájában új és új formát ölt… Vagy adott esetben azt a múltjáról árulkodó, maszkulin kézfejet, amely védelmezőn próbálja elrejteni a labirintusba zárt Minotaurosz elől a jövőt…

Baksai József 2024 Sebezhetőség 84,6 x 59,8 cm2

S adódik megint a kérdés.

Szeretnénk-e elmerülni ebben a világban?

A permanens bűntudat, a végtelen hazatérés, az örök elvágyódás világában…

Van-e merszünk keresni benne…

Akarunk-e rálelni egy soha nem volt, rejtőzködő univerzumra, amely épp úgy magában hordozza a létezés szépségének a lehetőségét, miként  valóságunk maga. Amely épp oly félelemteli, mint amennyire éteri. Amely épp annyira hétköznapi, mint amilyen magával ragadó és ünnepi.

Mert… minden pillanatunkban ott rejlik az ünnep.

Abban az örökké tartó pillanatban is, mikor hazaér a tékozló fiú…

És akkor epilógusként még egyszer a matematilus Penrose:

Mindaz a tűnődés és töprengés, amelyben elmerülünk, ami (legalábbis időlegesen) filozófussá tesz minket, nem olyan dolog, amely önmagáért való. Szükséges „málha”, amelyet cipelniük kell.

Baksai József 2023 Rengés 79,5×60,3 cm

Ulysses / Baksai József festőművész kiállítása / 2024. 05. 18.– 06.18., Leányfalu

CÍMKÉK: