Turistakalauz

|

Kovács Kálmán festőművész emlékkiállítása a B32 Galéria és Kultúrtérben

Komoly adósságot törleszt Faludy Judit és Szuda Barna, amikor a közönség elé tárja Kovács Kálmán alkotásait, mert az életmű felfedezetlen számunkra. A művész pályafutása jelentős részében külföldön élt. A szervezők arra vállalkoztak, hogy azokat az életműveket kutatják és ismertetik meg a közönséggel, amelyeket kevéssé ismerhetünk, elsősorban azért, mert nem Magyarországon alkottak. A művész számára – akár íróról, festőről vagy grafikusról van szó – az emigráns lét azt is jelenti, hogy alkotásaik az ottani közegben és itthon sem érvényesülhetnek igazán.

Kovács Kálmán (1927, Miksi, Felvidék – 2017, Bécs) a fentiek közé tartozik. Bár 1992-től már Bécsben és Magyarországon is alkotott, valamint tanított a Nyugat-magyarországi Egyetemen, mégis a kortárs képzőművészet elszigetelt jelensége maradt.

Kovács Kálmán a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult, de  – mint oly sokan – 1956-ban elhagyta az országot. Rockefeller-ösztöndíjasként a Bécsi Képzőművészeti Főiskolára járt. Olaj- és akvarellképei mellett kísérletezett rézkarccal és litográfiával. Nem a magányos alkotók útját választotta, hiszen aktívan részt vett a kulturális életben. A hetvenes évek elején Integráció címmel magyar- és német nyelvű folyóiratot alapított, majd átvette a Kosmos kiadót és könyvkereskedést, amely a magyar demokratikus ellenzék törzshelye lett. Rendszeres látogatója volt például Esterházy Péter, Kányádi Sándor és Dalos György. Aki bekopogott hozzá, az számíthatott az ő és felesége, Erzsébet támogatására. Kovács a magyar nyelvű újságok, a magyar irodalom szamizdat megjelenését segítette. A bécsi életét inkább a kollégák segítése töltötte ki, mintsem az alkotás. A mecenatúra, a segítő igyekezet, amely jellemezte Kovács Kálmánt, háttérbe szorította munkásságában az alkotót. A könyvkiadói tevékenysége mellett fenntartott egy grafikai műhelyt is, ahol a muzeális litográf gépen számos magyar művész nyomtathatta alkotásait (például Lakner László).

A teljes alkotói életműnek még nem volt bemutatója. A festészetéből már rendeztek tárlatot 2019-ben. A jelen kiállítás a hatvanas-hetvenes évek grafikai munkásságát helyezi előtérbe, amelyekben a játékosabb, kreatív anyaghasználata leginkább megmutatkozik. Míg a festészetében sohasem szakadt el a valóságtól, itt vállalja a stílusirányzatok változatosságát, akár egy műalkotáson belül is. Grafikáiban nem annyira a téma-nélküliség érdekelte, mint magának a gesztusnak, az elmozdulásnak a folyamata. Nem próbálta a grafika alapvető kérdéseit megoldani, inkább az érdekelte, hogy hogyan tud ebből továbblépni. Azért is választották a kurátorok a kiállítás címének a Turistakalauzt, mert ezzel kívánták érzékeltetni, hogy a grafikák kirándulást jelentettek, vakációt (majd tíz év után visszatért a festészethez), és ezekben a munkákban is tetten érhető a festői gondolatmenet és a játékosság mellett a humor.

Kovács Kálmán: Turistakalauz – emlékkiállítás a művész grafikáiból
A kurátorok: Faludy Judit és Szuda Barna.
A kiállítás látogatható augusztus 26-ig a B32 Galéria – és Kultúrtérben

CÍMKÉK: