ChAn70+ mesterrajza

|

Forgách András születésnapi kiállítása

FUGA

Forgách András forgatókönyvíró, egyetemi oktató, dramaturg, fordító.  Fordított Csehovot, Labiche-t, Ödön von Horváthot, Kleistet, Tennessee Williamset, Harold Pintert, Beaumarchais-t, Shakespeare-t. A Vörösmarty Szinház nemrégiben bemutatott Julius Caesarját is ő fordította Fekete Ádámmal, aki tanítványa volt még a régi Színművészetin.  Ír forgatókönyvet, esszét, kritikát, és fáradhatlanul rajzol.  Őt igazán nem lehet egy műfajúnak nevezni.

Most a rajzaiból nyílt kiállítás a FUGÁ-ban. Petri Györgyről készített rajzai – sok van belőlük, nekem még egy sörösüvegem is volt, amit az ő Petri-portréja díszített – a barátságukról tanúskodik. A költő tekintete még a papírról és a befejezetlen vonalkákból is mellbevágó, annyira valós, annyira őszinte, annyira Petri.

Az Apafi sorozata, a születendő gyermek az édesanyával, s aztán a csecsemő és a formálódó babaarc annyi gyöngédséggel teli, amennyit csak reneszánsz alkotók rajzain látni.

Forgách úgy rajzol, hogy engedelmeskedik a papír és a keze ügyében levő eszköz, többnyire a ceruza kihívásának. Ő nem képet készít, mert minden olyan vázlatos és befejezetlen. A fehérség közepén futnak összevisszaságban a vonalak. Sehol semmi szabályos, semmi míves, és mégis formálódik, lesz belőle egy megszólító tekintet, egy arc, ami teljességgel megjeleníti a lényegest.

Megtekinthető november 6-ig a FUGÁ-ban (V., Petőfi Sándor u. 5.)

CÍMKÉK: