Egy fiatalember délutánja

|

Fábián István versei és képei

‘Utad: isten tenyerébe karcolt életvonal.’

Kő a kőtől 1.

EGY FIATALEMBER DÉLUTÁNJA

Árnyékod dől a gálicos mésszel kent falon.
A kékkő-fehér folt hűvösét megőrzi inged.

Megtart indulásod, hűlt helyed ebek ugatják.
Ki volt itt? – kérdik ezerszer áldott kóborkutyák.

Szívedben egyirányú utcák karamboloznak:
mindig szembejönnek a napfény aranyrögei.

Arcodra varrt szitakötőszárny rajza a holnap.
A kékség kendői repesnek tavaszi délutánban.

Szanaszét boldog kocsmák, szűk tekintetek.
Utad: isten tenyerébe karcolt életvonal.

Dühöd: keretéből pengével hasított vászon.
Titok feszül, csattog szavadban, röpköd-reped az ég.

Kő a kőtől 2.

BUGYLI ORSZÁG

Hűvös érintésével ijeszt a mélység,
ürességével a fönti magasság.
Méhükben csukott kések alszanak,
álmuk megszületni kész.

Elpattan minden egész,
szétdőlnek kövek és vasak,
volt arcuk visszaálmodják
a minden és az ittmaradt kevésség.

Mert gőgösek a lévő egészek,
tulipánt játszanak istenek,
a költő is igen gyakran részeg,

az évszakok újralenni készek,
csukódnak-nyílnak nyarak-telek.
Szárnyas falepkék: kinyílnak a kések.

Az utolsó farkaspár

KŐ A KŐTŐL

Kérdezd a napraforgót,
ki arcát nem féltve
fölbámul az éjszaka egébe.

Kérdezd a fuldokló tengert,
kin átvilágítanak fénnyel telt
kristályfekete mérgek.

Kérdezd a megvakult eget,
hol az üres időben lebeg
az utolsó felhő. Ottfelejtve.

Kérdezd a követ, kinek
óceán mélyén társa: kő,
a biztos kettétöréssel eljegyezve.

*****

BOGARAK MOSOLYA

Galamb iszik galambkoponyából,
olajággal suhint a béke.
Volna-e még bárki bátor
nemet mondani a végső menedékre?

Ahol a menedék behúnyt szem.
A menedék összezárt száj.
A menedék csontfehér homlok.
A menedék az estékké romlott magyarázat,

a szerelem, amivel szívünket hígítja vérünk,
romlás és összeomlás áztat
minden sebünket, a Jézus tenyerére rajzolt
seb is csak hazudott menedékünk.

De az a szög, az a szög, az a szög
annak a rozsdája valóság, mert
a rózsafák sosem hiábavalóság.
Mert csak a tavasz örök.

Csak a tavaszban érnek egybe
a gyönyörű körkörök, tavaszról álmodnak
jókedvű ördögök, ázott avarban is a tavaszt
álmodják a pocok-, ürge- és rókadögök.

A bogarak mosolyát istennek ki meséli?
A farkasüvöltést, a hegyeken átzúgó imát
ki éli, ki volna az a mesebéli,
aki azt emberré fogalmazza?

Ki volna, ki a galambot kezemre visszaadja,
mert élni kell, élni kell, mondjuk-ütjük
a létezés minden ereivel, azt a galambot
etessék mindenféle mézek, magok,

szemembe látva lássa, én is ő vagyok:
lélegzik a világ himnuszok nélkül.
Világ virága bomlik menedékül,
ha az utolsó harang is elhallgatott.

CÍMKÉK: