Történelmi kataklizmákon át

|

Dr George Szele: From Hungary With Love

Dr George Szele (Dr. Szele György) írása műfaji meghatározás szerint történelmi regény.

51De8i+ldGL._SX331_BO1,204,203,200_

Az elbeszélő (akinek neve megegyezik a könyv szerzőjével, s akit legtöbbször „Gyuriként” szólítanak meg) 1944 tavaszától, nagyjából a német megszállás idejétől 1956 végéig – 1957 februárjáig meséli el az általa átélt eseményeket. Gyuri, a regény elbeszélője 1944-ben még középiskolás kamaszfiú, aki egy Tisza-parti városban él szüleivel, ahonnan aztán a front közeledése miatt Budapestre költöznek, ahol a család rokonainál húzzák meg magukat.

A regény első fele így a fővárosban játszódik, egészen addig, míg a szovjetek bevonulása után a család visszatérhet Szolnokra és Gyuri folytathatja középiskolai tanulmányait. Mivel az, amit az elbeszélőről tudhatunk, és amit a szerzőről tudunk, sok tekintetben egybevág, az olvasó zavarban van, mert nem tudja eldönteni, hogy amit olvas, az önéletírás vagy fikció, illetve bizonytalan abban a tekintetben, hogy meddig terjed a fikció, és mi az, ami valóban személyes élmény. Ez a zavar onnan is támad, hogy a regényben a fontos történelmi események és időpontok úgy jelennek meg, mint olyan történések, amelyek Gyuri és családja életére is hatással vannak (német megszállás, légitámadások, front közeledése, nyilas hatalomátvétel, deportálás, szovjet megszállás), vagyis nagyon erőteljesen domborodik ki a történelmi háttér, amely nagyrészt kényszerpályán is mozgatja a szereplőket, másrészt fölbukkannak olyan motívumok, amelyek egy ebben a korban játszódó regények kötelező elemeinek tűnnek: a család például zsidókat rejteget.

De nemcsak a történelmi események szervezik a család és Gyuri életét, hanem a katolikus hit is: kiemelt figyelem jut az egyházi ünnepeknek, például a karácsonynak. A történelmi szál további hangsúlyozottságát eredményezi az is, hogy az elbeszélő jól érzékelhetően angolszász közönségnek beszéli el az eseményeket, ezért például a nemzeti ünnepeknek elmondja az eredetét is: augusztus 20-a kapcsán röviden összefoglalja a magyar honfoglalást, a törzsszövetséget, Géza fejedelemségét, a német megszállást pedig olyan aktusnak írja le, amelynek következtében Magyarország közel fél évszázadra elveszítette függetlenségét.

A regény folyamán igen éles vonásokkal bontakozik ki az elbeszélő személyisége, egy mélyen hívő, erős nemzettudattal rendelkező fiatalember, aki egyként utasítja el a bal- és jobboldali diktatúrákat, a kommunizmust és a nácizmust, hogy végül az Egyesült Államokban leljen a levert forradalom után otthont és szabad életet.

S itt térek vissza a műfaj problematikusságára: a szerző külső élettörténete pontról pontra egybevág az elbeszélőjével. De hol vannak akkor a fikciós elemek? A képmellékletek a lebombázott Szolnokról például egyáltalán nem a fikciós vonalat erősítik, míg van olyan cselekményszál, amely valószínűtlensége miatt tűnik kitaláltnak, vagy részben kitaláltnak. Itt van például Ágnes, a zsidó kislány története, akinek a származása egy csók közben derül ki Gyuri számára, majd a fölismerés keltette konfliktus a krisztusi szeretetparancs és az egyetemes emberi szolidaritás hatására újabb csókban oldódik föl.

Ágnes azonban elsodródik az elbeszélő mellől, s miután életét Gyuri családja mentette meg (miközben édesapja egy koncentrációs táborban halt meg), a történetnek egy egészen meglepő pontján bukkan fel. 1945 őszén hetekig abba az osztályba jár Szolnokon, ahová Gyuri, így hónapokkal később egészen fantasztikus és valószerűtlen módon találkoznak, ami inkább abban segíti az elbeszélőt, hogy az elmúlt időszak eseményeinek újabb szempontú bemutatását adja (Ágnest orosz katonák erőszakolták meg) semmint, hogy fölszítsa a kamaszszerelem lángját. Ilyen eseményeknél szinte kézenfekvőnek tűnik, hogy fikcióra gyanakodjunk. Mindez nyilvánvalóan nem független attól, hogy Gyuri, az elbeszélő és Szele György, az író, mindketten mélyen hívő keresztények, akik a krisztusi szeretetparancsot életük vezérfonalának tekintették és tekintik. Orvosi hivatásában ez vezette az írót, és vezette Gyurit is, amikor értelmeznie kellett a körötte lévő világot. És Isten segítsége vezeti végig a történelmi kataklizmán, miközben megvan az a szerencséje, hogy a történelem gonoszain kívül nem voltak ellenségei.

Ilyen műre szokás azt mondani: becsületes munka.

Dr George Szele: From Hungary With Love. Olchai Press, Vienna, Virginia, 2015, 406 p.

CÍMKÉK: