Tandori kalandjai a képzőművészetben

|

Uhl Gabriella és Mohai V. Lajos írása

Fittyet hányva a hagyományos múzeumi, képnézési szokásoknak, merészen kutatott, felfedezett, és beolvasott. Beolvasott a magyar művészettörténet-írásnak vagy inkább kritikának: figyeljetek már fel és oda!

Tandori_rajz_1 (3)

Tandori Dezső: (Két Kafkai) II.

Először Ad Reinhardt grafikája előtt állva szólított meg Tandori Dezső. Véletlenül találtam rá a kiállításra New York felkapott galériásnegyedéből kieső helyen. Ismerősnek tűntek, annak ellenére, hogy ott láttam őket először. Ez az otthonosság- vagy inkább fesztelenségérzés pedig Tandori olvasásából fakadt. Mert ő tud, vagy inkább mer értő szemtelenséggel, bátran kérdezni, tradicionális műtárgyviszonyt megszüntetni. 45 fokos szögből nézni, lámpát átállítani, hogy a rajzok, festmények, szobrok másik oldalukat, felfedezetlen rétegeiket mutassák. Néhány évvel később, Brandhorst Múzeum (München). Cy Twombly nyomában, idézhetném Tandori cikkének címét a Balkonból. Banális. De ekkor már tudatosan választottam „művészeti” vezetőnek. A pizsamacsíkos épületbe való belépésre is ő vett rá, s tette kötelező bajorországi vizitté Twombly Lepanto sorozatának állandó kiállítóhelyét. „Mert oly leheletszerű elemiség ez az életmű. (…) Elsősorban az egységes mivoltában.”

Írta volt Tandori az amerikai művészről, s ez ott a kifejezetten e sorozatnak kialakított teremben érthető meg. Hogy a „puszta firka” ilyen dinamikusan izgalmas, ráadásul változatos legyen, ahhoz Tandori szavai, értő elemzése kellett. Ő, a firkáló művész tudta igazán megérteni, és megértetni e kusza vonalak nagyszerűségét. Ő az, aki fittyet hányva a hagyományos múzeumi, képnézési szokásoknak, merészen kutatott, felfedezett, és beolvasott. Beolvasott a magyar művészettörténet-írásnak vagy inkább kritikának: figyeljetek már fel és oda! S megajándékozta kedvenceivel az értő és talán még olvasó közönséget. Mert figyelme ajándék mind a kitüntetett képzőművésznek, mind az olvasónak. Frivol, rendszertelen, látszólag összekever életrajzot, teóriát, képelemzést és ízlésbeli megjegyzéseket, hogy összezavarjon, hogy szétírja a képeket. Ám a dolgozatok végére kiderül, hogy nem szét-, hanem összeírt. Összeírt, összeolvasott, összeszedett mindent nekünk, nyájas olvasóknak, hogy elvezessen kedvenceihez, hogy új képértelmezési gyakorlatot vezessen be.

Tandori_rajz_2

Tandori Dezső: Madár-zsoké

A harmadszori meghatározó találkozás egy képzőművész-Tandori és köztem már tudatos volt. Louise Bourgeois müncheni tárlata előtt újraolvasva a Balkonban megjelent 2002-es mondatait  közelítettem a Haus der Kunst felé. Tetszett ez a pátosztörő, pimaszkodó, pontos írás. Tetszett és tetszik még akkor is, ha Bourgeois Celláiban járva lenyűgözött a látvány. Hirtelen támadt vitámban mégis meg kellett hátrálni. Mert Tandorinak igaza volt, amikor csipkelődve, karikírozva adta elő a maga Bourgeois-értelmezését. Az elkerülésben, vagy megkerülésben volt igaza, hogyha nem lehet szembenézni, mert nem lehet szembenézni mindazzal a traumával, ami e kis asszony által feltáratott, akkor körbe kell járni, újra és újra, be- és felpillantani.

Az aktuális születésnapi jókívánságok helyett, mi más jót kívánhatnánk magunknak, mint még több felforgató értelmezési gyakorlatot!

Uhl Gabriella

Tandori, a rajzoló

Tandori Dezső elfogadva a szemléletek, az érzetek, a műfajok, a kultúrák pluralizmusát, egymásba való átjárhatóságát, hihetetlen bőséggel áradó, irodalmian ihletett világot, létviszonyokat hozott létre.

Ennek középpontjában az egyén, az alkotó személyiség, a mű-szubjektum és a környező univerzum kölcsönhatása áll verebekkel, medvékkel, koalákkal, lovakkal, zsokékkal – páratlan önképződési lehetőséget adva Tandori (meg a magyar költészet, próza és rajzolás) kezébe.

Szinte mindegyik verséhez több száz illusztrációt készít, melyet szívesen küld szét ismerőseinek, barátainak. „A korábbi madárhalálok utáni, leglesújtóbb gyászában a költő – évtizednyi, a madarakkal folyamatosan együtt töltött időt, utazásokról lemondó életmódot követően – utazásokra ered. Az európai nagyvárosokat, számára fontos helyszíneket célzó utak során éli és dolgozza fel a gyászt” – írja a költő monográfus-kalauza Fogarassy Miklós. Szpéró, a veréb 1988 júniusában hunyt el. Aki a magyar irodalmat (és művészetet általában) kitaposott ösvényként, ércnél maradóbb szoborcsoportként képzeli el, s csak évszázadok megszentelt, heroikus tematikáját véli tárgyának, anyagának, a létezés e picassói formátumú clownjával nehezen tud bármit kezdeni.

Hogyan rajzol?

A rajzoló Tandori mindegy mire húzza vonalait, cetlire vagy géppapírra, vékony filctollal vagy írógéppel alakítja, formálja a képi látványt, kedvenc vizuális témáit eredeti módon fogalmazza meg. Eredetileg voltaképpen a nagy, hetvenes évekbeli műfordítói periódusának monotóniáját, egyhangúságát akarta megtörni azzal, hogy esténként „levezetésül” rajzolni kezdett, hogy a napi munka utáni ürességet valahogy elűzze magától. Később is triviális köznapi ok, véletlen befolyásolta a képzőművészeti munkák megszületését: amikor regényalakjait próbálta megrajzolni, azt a dohányzás elleni elfoglaltságként tette. Ezekkel a külsődleges kényszerítő epizódokkal együtt született meg a kortárs (modern?) rajzolás – nemzetközi összehasonlításban is – párját ritkítóan eleven műve.

Tandori_rajz_3 (2)

Tandori Dezső rajza

Vajon mit rajzol Tandori, egyáltalán milyen lehet Tandori, amikor rajzol? Olyan, mint amikor valaki firkálgat egy cetlire valamit, aminek aztán egy idő után megnő a tétje. Saját bevallása szerint több százszor, több ezerszer rajzolt le lófejeket, kereszteket, lovon zsokékat, mindenféle erőlködés nélkül, de halál komolyan, hogy aztán összeálljon valami az alkotó, majd később a néző fejében. Tandori rajzaiban talán a zseniális svájci képzőművészhez, Paul Klee-hez áll legközelebb, és a francia Marcel Duchamp hatása sem elhanyagolható, bár rokonító vonásra e műfajában kevesebbszer találhatunk, mint költészetében.

Ez a különös, át- és magához hasonító érzelmi-lelki-logikai vonás mi összeköti őt a világ- és a magyar tradícióval, egyidejűleg például Beckett-tel és Szép Ernővel, továbbá olyan „rendhagyó ihletőjével” is, mint a hasadt személyiségű, alkoholista amerikai detektívregény-író, Raymund Chandler. Nat Roid néven írt kilenc vaskos kötetnyi „detektívregénye” rokon tendenciákat jelez vele. Fontosabbnak látszik azonban a versíróra gyakorolt Chandler-féle hatás. Amikor például a férfibarátság melankóliáját szövi versbe, vagy az elmúlásról és a halálról meditál a híres Hosszú álom zárójelenetéhez kapcsolódva:

„Ugyan mit tesz az, gondoltam, hogy hol fekszik az ember, ha egyszer meghalt? Egy szennyes akna mélyén, vagy márvány obeliszk alatt, a hegytetőn? Halott már; örök álomra hajtotta a fejét, s túl van már minden effélén.”

Tandori_rajz_4 (2)

Tandori Dezső rajza

Verebeinek sírkertje, a tabáni domboldal temetője kelti föl ismerőseiben ezt a reminiszcenciát, melyet ezerképp variált különös összhatású sírkőrajzaiban, melyekben a rajzoló nevének monogramja (td) adja ki a kereszt motívumát.

Mohai V. Lajos

TANDORI 77

CÍMKÉK: