Szabadon és kötelezően

|

Esszék, szorgalmi feladatok

Mohai V. Lajos új könyve

A kötet fülszövege:

Bár ennek a kötetnek a címében és alcímében szereplő szavak első hallásra az iskolai vagy egyetemi oktatás világát idézik föl, valójában inkább ahhoz az olvasói és értelmezői magatartáshoz van közük, amely a szerzőt jellemzi. Mohai V. Lajosnak ugyanis olyan egyéni irodalmi kánonja van, amely szilárdsága ellenére sem megkövült, ráadásul úgy bővül és gazdagodik folyamatosan (ezt bárki igazolhatja, aki elolvassa korábbi esszéköteteit), hogy újra és újra visszatér azokhoz a szerzőkhöz és azokhoz a művekhez, amelyek irodalmi világa sarokpontjai. Ez az önálló, divatoktól és ideológiáktól nem érintett, éppen ezért kellőképpen gazdag és ugyanakkor mégis egységes irodalmi érdeklődés, amely nemcsak művek iránt képes lelkesedni, hanem empátiával fordul az alkotók felé is, számunkra, olvasók számára – s itt vissza is térhetünk a címben megidézett iskolákhoz – afféle kötelező és ajánlott olvasmányok listáját állítja össze.

Ez az olvasmánylista azonban nemcsak irodalmi szempontból érdekes. Az e kötetben olvasható esszéknek és az értelmezett, elemzett műveknek önmagukon túlmutató jelentőségük van, szerzőjük ugyanis – bár állítása szerint – szorgalmi feladatot teljesít, valójában olyan kérdéseket állít középpontba, amelyek nemcsak magyar, hanem úgy általában kelet-közép-európai identitásunkhoz kapcsolódnak. A szerző ezt úgy mondaná: monarchiás. És ez a jelző bizony éppen elég érzékletes és nosztalgikus ahhoz, hogy száz évvel a trianoni szerződés után is az irodalom egy határtalanabb és egyetemesebb, ilyen-olyan kötöttségektől mentes értelmezését villantsa föl. Mohai V. Lajosnak ebben a valóban monarchikus világában egyetlen szempont számít, és ez annyira egyértelmű, hogy nem is érdemes leírni.

Szabadon, kötelezően – mondja a kötet címe, mintha ránk, olvasókra bízná, milyen igével folytatjuk. Ugyanazzal egészítsük ki vagy mindkettőt mással? Nincs egyszerű válasz. És e kötet gazdagságát éppen ez mutatja: ha egy-egy esszé után újra ránézünk majd a címlapra, mindig más és más igével fogjuk kiegészíteni. Ez, persze, nem kötelező, csak amolyan szorgalmi feladat (ha már elolvastuk a könyvet).

Takács László

Tartalom:

KOSZTOLÁNYI (ÉS)
„Ő AZ, KI CSODÁT MŰVELT ANYANYELVEMMEL”
Bekezdések Kosztolányi Arany-elragadtatásáról
NINCS MÁS MÓD
Dióhéjban: Kosztolányi Petőfiről
MAJÁLIS A VÁROSERDŐN
„MINDEN KÜLÖNCKÖDÉSBEN VAN VALAMI VIDÉKIESSÉG”
Kosztolányi vidékszemléletéről
„HÁBORÚ LESZ”
AZ ÖNÁMÍTÓ KÖLTŐ, ÉS A ROSSZ VILÁGA
A Nero, a véres költőről
„HALOTTI BESZÉD”
„Szavai épek, mint az egészséges testek”
MAGYARNAK LENNI

MINDEN MEGEMELKEDIK
„HA NEGYVEN ÉVIG FAL MELLETT ÉLTÜNK”
Balassa Péter emlékének
ELHAGYOTT ORSZÁG
Az angol lobogó – Kertész Imre 56-os elbeszéléséről
MINDEN MEGEMELKEDIK
Mándy Iván varázsa
SZALVÉTAPAPÍR ÉS RUHAKEFE
Laik Eszter beszélgetése Mohai V. Lajossal a 100 éve született Mándy Ivánról
A SZECESSZIÓS KÖLTÉSZET KÖDE, VILÁGVÉGE-LÁTOMÁSOK:
KRÚDY
MÉSZÖLY MIKLÓS SZENVEDÉLYE
Magyar novella és vidéke
„A SZÍV NEM RÁNCOSODIK”
Közelítés egy Esterházy-„útirajzhoz”

SZÓÉRTÉSEK
AZ ÖNFELSZABADÍTÁS PILLANATA FELÉ
Keszthelyi Rezső: Magányt ragyogni. Fekete Sas, 2018
„UGYANOLYAN HALLATLAN FENN A HOLDBAN/
A SZABADSÁG, MINT ITT LENN EZ A FÖLDI”
Báthori Csaba Melankólia című kötetéről
„BIZONYOS ÉRTELEMBEN”
Győri László „feleletei”
PÉNTEK IMRE KÖLTÉSZETÉNEK RÖVID BEMUTATÁSA
Bakonyi István: Péntek Imre költői útja. Székesfehérvár, 2018
„ÁLMAINK IS VOLTAK, VOLTAK”
Szörényi László Arany Jánosról
A SZENVEDÉLYES OLVASÓ
Almási Miklós: Bevezetés a 21. századba. Pozsony, 2015

SZEMÉLYES: „A SARU SZÍJA”
A SZÉPSÉGES POLDI
A KÖLTÉSZET ÓRÁJA NEM ÁLL MEG
Bekezdések Tőzsér Árpád költészetének legutóbbi szakaszáról
A GYÁSZ NAPJA. MIRKO KOVAč HALÁLÁRA
(1938–2013)
„A SARU SZÍJA”
Személyes, Tandori 80
„KISSÉ LEHAJTANI A FEJET. DE A SZÍVET, AZT FÖL, FÖL, BARÁTAIM!”
Sándor György ’80
UTAZÁS A SZABADKAI VILLAMOSON, EGYÜTT
Némileg közös hatások
OLYKOR KÁPRÁZIK A SZEMÜNK
Fábián István
A KEDVENC: LE CARRÉ
Smiley népe
SUSZTER, SZABÓ, BAKA, KÉM: A filmváltozat

AZ IDŐ MAJD KIŐRLI
„Az idő majd kiőrli”
Beszélgetés Boldogh Dezsővel
„SEJTETTEM, HOGY AZ IRODALOM VILÁGA LESZ AZ OTTHONOM” – Beszélgetés Laik Eszterrel

CÍMKÉK: