Sütő András-dráma angolul

|

The Suza Wedding. A Play in Three Acts

A Szúzai menyegzőt Bertha Csilla és Donald E. Morse fordításában adja közre az AMERICANA eBooks.

cover

Sütő András A szúzai menyegző című történelmi drámája (1981) a világhódító Nagy Sándor perzsiai inváziójának és erőszakos asszimilációs törekvéseinek rajzán keresztül reflektál a romániai magyar kisebbség létét fenyegető, a Ceauşescu-önkényuralom 1970-es és 1980-as éveiben különösen fölerősödő beolvasztási folyamatokra.

Sütő-András1

Sütő András

Az egyéni és kollektív lét bonyolult összefonódását dramatizáló – s ebben a nyugati modellektől eltérő – közösségi mélységű tragédia: magatartáslehetőségek, erkölcsi és morálfilozófiai dilemmák, a diktatúra kiváltotta pszichológiai torzulások sokrétű, árnyalatos ábrázolásával a sorskérdéseket boncolgató magyar drámairodalom fő vonulatába tartozik.

A színművet Bertha Csilla és Donald E. Morse fordításában adja közre az AMERICANA eBooks.

CÍMKÉK: