Szótlan kórus

|

Mohai V. Lajos két verse

ÁRNYAK TÖRMELÉKE

Megsínyli mindenét ki körül
holtak zarándokolnak. Tekintetét
hómezők és kopár sziklák
ejtik foglyul, s tolvaj szörnyek
mutatják foguk fehérjét.

Mégse kívánhat mást.
Szomszédja temetői kődarab,
s nyirkos kertek tüskesövénye.
Szomorú árnyak törmeléke.

S fejét
szurkos éjbe ásva,
fuldokol énje bomlott mása.

SZÓTLAN KÓRUS

Az álomról

Az éjszaka ösvénye utazásra való.
Béklyóktól szabadít meg,
a léptek tapogató zajától idegen köveken,
földúlt órák lámpalázas izgalmától.
Az álom gyöngyházszínű vágyakozás.
Teljesebb világ a nappalnál.

Az élményekről

Az élmények vakon csordultak elém:
amit összegyűjtöttem magamnak,
az sem mindenben az enyém.

Az emlékekről

Velem sokasodnak rejtekutakon —
labirintusokban gombolyodva
őrölné az idő  malma tovább,
leltározná és betemetné nyomát,
aminek csak ő  tudná az okát –
Istenek zsámolyán ülve,
Hádészhoz űzve —

A múltról és a jelenről

A múltból csírázik, s incselked a szép,
mire emlékezni melengető  még.
A jelen meg csak bolondozik velem,
cselt gyanít ott is, hol cselnek nyoma sem.

Az öregedésről

Sötétedik. Amit látok, az a szomorúság partja;
az a part a behorpadt földé,
az a föld a kiolthatatlan fájdalomé.
Hideg hullámokban, ahogy közelednek felém.

CÍMKÉK: