Maimonidész istenkeresései

|

Babits Antal: Határolt határtalanság

i1442222930babitshataroltcimlap

„Az az út, amelyen járni kényszerült Maimonidész, szinte kizárólag paradoxonokkal volt (és van) kikövezve, s mérföldkövek gyanánt legfeljebb a néha már-már komikus módon hagyományozott hellén filozófiai irányzatok szolgálnak a modern kor jámbor filológusa számára. Aki erre a szellemi terrénumra merészkedik – miként Babits Antal is – különleges tudósi kurázsiról tesz tanúbizonyságot. Ráadásul teljesítményének megítélését illetően nem lehetünk türelmetlenek; az egyetlen szekértáborba rekesztett hajdani auctor, jelenkori műítész, filológus, és olvasó, egyaránt várakozni kényszerül, hiszen ugyanaz az ’örökkévalóság’ tornyosul előttük.”

Rugási Gyula filozófiatörténész

Babits Antal: Határolt határtalanság. Maimonidész istenkeresései. Logos Kiadó, 2015, Budapest

CÍMKÉK: