Lectori salutem

|

2014 decemberében indítottuk útjára az ART7 művészeti portált, azzal a céllal, hogy beszámoljunk a magyar kultúra jelenkori, rendszerváltás utáni állapotáról, s alkotásait, eseményeit az internetközösség elé tárjuk.

Az ART7 a művészet teljes palettáját szándékozik bemutatni, a filmtől az irodalomig, a színháztól az iparművészetig, a zenétől a designig és a mindennapi tárgykultúráig. Annál is inkább, mert úgy gondoljuk, hogy a magyar művészet és kultúra az a terület, amellyel, többek között, a világ élvonalába kerülhetünk, s leginkább szellemi innovációnkkal vehetünk részt az európai uniós folyamatokban.

Az ART7 főszereplői ekként nem a közéleti csatározások résztvevői, hanem azok a művészek, írók, színészek, filmesek, fotográfusok, zenészek és más területek alkotói, akik jelenlétükkel, életművükkel – sokszor méltatlan körülmények között is – fenntartották és életben tartják a magyar kultúra jó hírét a világban: Cserhalmi Györgytől Celeng Máriáig, Márai Sándortól Jancsó Miklósig, Bocsárdi Lászlótól Bodó Viktorig, Törőcsik Maritól Bányai Kelemen Barnáig, Gothár Pétertől Egressy Zoltánig és másokig.

Ám az ART7 nem csupán elitművészettel szeretne foglalkozni, hanem örömmel ad teret a legfiatalabb nemzedékek alternatív kultúrájának, s a netkultúrának is. Az is evidencia számunkra, hogy a magyar alkotók által jegyzett művek, szülessenek bár Kolozsváron, Újvidéken, Londonban, Tel-Avivban vagy az Egyesült Államokban, a magyar kultúra integráns részei. A budapesti Jurányi Inkubátorház, a Trafó, a Szkéné, az Átrium, a Rózsavölgyi Szalon, a Spinoza, az A38, az Orlai Produkció, vagy a fővárostól távol élő független csoportok alkotóit és elkötelezett közönségüket éppúgy olvasóink, látogatóink között szeretnénk tudni, mint a nemzeti intézményekben dolgozó művészeket és közönségüket. A fővárosban szerkesztett portálként igyekszünk megjeleníteni Budapest virágzó és egészen unikális kultúráját is, azt, amiért sokak számára olyan szerethető ez az európai város.

Természetesen szeretnénk megszólítani a legfiatalabbakat is, ám nemcsak őket, hanem nemzedékek sorát, köztük az időseket is, akik tán még csak birkóznak az internet rejtelmeivel.

Az ART7 a szerkesztők, munkatársak szellemi, szakmai összefogásával jöhetett létre. Az előmunkálatok során gyakran kérdezték tőlünk: kihez akarunk szólni, „milyen irányba húz” majd az ART7? A válaszunk csak az lehetett: mindössze a magyar kultúrának, a művészetnek szeretnénk elkötelezettjei lenni. Annál is inkább, mert úgy gondoljuk, hogy a magyar irodalom és művészet mindig is európai létünk egyik záloga és megtestesítője volt, Janus Pannoniustól Ady Endréig, s a kortárs alkotókig.

Az indulás mozgalmas hetei után e portál szerkesztője köszönetet mond mindazoknak, akiktől bármiféle inspirációt kapott, akik támogatták törekvéseiben; hálával gondol Révai-gimnáziumi és ELTE-s tanáraira, köztük Pándi Pál irodalomtörténész egyetemi tanárra, akitől legtöbbet tanulhatott szakmai erkölcsből.

2014/15 fordulóján az ART7 természetszerűleg versenyhelyzetben lép a sokszínű médiatérbe, s az ambíciók szerint legalábbis, print- és online társlapok, kulturális intézmények együttműködő partnereként. Mert hisz úgy véljük, valamennyien egy csónakban evezünk, s szenvedélyünk, hogy – alkotóként, mediátorként, közvetítőként – gazdagítsuk közös kincsünket, a magyar kultúrát.

És kiváltképp szeretnénk számítani az ön érdeklődésére, kedves olvasó, kedves netpolgár. Hisszük, hogy figyelme, támogatása nélkül e szellemi vállalkozás sem prosperálhat. Várjuk tehát ötleteit, javaslatait, és persze kritikáját is, hiszen szeretnénk, ha sokan éreznék otthon magukat ezeken az oldalakon, s az ART7 képeit, szövegeit, videóit böngészve egy percig sem unatkoznának, legyenek bár a digitális kor vagy a Gutenberg-galaxis szülöttei – hisz mára valamiképpen mindannyian az internetes univerzum résztvevői lettünk.

Üdvözletünket ezért mindenekelőtt a világháló játékosainak küldjük.

CÍMKÉK: