Kelecsényi László: Imagine 1.9.5.9.

|

Keresztmetszet a drámából

Szemenszedett
szórakoztatás
szünettel

Kelecsényi László         Fotó: Schrett Kriszta

Szereplők

Marilyn Monroe, színésznő
Melanie, Marilyn dublőze (eldöntendő, hogy ugyanaz a színésznő játssza-e mindkét szerepet)
Nyikita Hruscsov, a Szovjet Kommunista Párt főtitkára
Arthur Miller, Marilyn férje, világhírű drámaíró
Nyina, Nyikita élettársa, eredetileg tanítónő
Natasha, Marilyn művészeti tanácsadója
Ike (Eisenhower), tábornok, az USA 34. elnöke
Dick (Nixon), az USA alelnöke, későbbi 37. elnöke
Jack (Kennedy), szenátor, később az USA 35. elnöke
Bob (Kennedy), Johny öccse, szenátor, elnökjelölt
Jackie, Jack felesége, az USA későbbi First Ladyje
Ethel, Bob felesége
Shirley, amerikai színésznő
Tatjana, szovjet színésznő (játszhatja az, aki Shirley-t)
KGB-tiszt
FBI-ügynök
Riporter az USÁ-ban
Rendező a Szovjetunióban (játszhatja az, aki a Riportert)
Néma szereplők: Fotós, Pedikűrös, Ügynökök

 Arthur Miller emlékének

Senki se keressen ebben a darabban történeti hitelességet.
A hihetőség volt a fő szempontom.
Ami lehetséges lett volna, de nem valóságos – ilyesmit képzelek el.
Marilyn Monroe a Szovjetunióban!
Ez nem történt meg. De színpadon, miért ne? 

ELSŐ RÉSZ

Negyedik jelenet

Hruscsovék szálláshelye. Nyikita Szergejevics egy kanapén hever. Éppen horkant egyet. Nyina hozzálép, lehúzza róla az elegáns pokrócot

NYINA Apukám! Ébredj föl! Elég volt a szundikálásból. Tudod, hogy van még egy programunk mára.

NYIKITA (ébredezik) Mi? Mi van?

NYINA Mi lesz?! Meghívtak egy díszvacsorára a Waldorf Astoriába.

NYIKITA (egészen felébred) Tudok róla. Ha már Disneylandbe nem engedtek be. Mijük lehet ott ezeknek? Ott silózzák a hidrogénbombáikat? Még ezt is el tudom képzelni.

NYINA Ne törd ezen a buksidat!

NYIKITA Nyinocska! Már többször mondtam, ne becézz így.

NYINA Azért mert külföldön vagyunk?

NYIKITA Lehet, hogy lehallgatnak minket. Sőt, egészen biztos. Láttad az elnök testőreinek a fülében azokat a kis izéket? Nekünk is kellenének ilyen mütyürkék. Le vagyunk maradva, Nyinocska. Hiába lődözzük a szputnyikokat az égbe. Meg azt a szerencsétlen Lajka kutyát. Nem mondták meg előtte, hogy nem tudjuk visszahozni.

NYINA Ne gyötörd magad ezzel! Egy sintértelepről választották.

NYIKITA De hát olyan aranyos volt. Szeretettel nyalogatta a kezemet Bajkonurban.

NYINA A haladás áldozatokkal jár.

NYIKITA (nevet) Még ha én mondanám ezt.

NYINA Készülj, Nyikita! Nemsokára jönnek értünk.

NYIKITA A fenébe! Akkor megint nyakkendőt kell kötnöm.

NYINA Hagyd, majd én, apukám.

 

Hetedik jelenet

Elegáns bálterem terasza. A háttérben több ajtó, amely a bálterembe nyílik. Néhány magas asztal, hamutartókkal, poharakkal, itt-ott egy-egy virágcsokor. A szereplők időnként kijönnek ide, szót váltanak egymással, majd visszamennek a nagyterembe, vagy néma szereplőként maradnak. Natasha a háttérben dohányzik, egy másik sarokban Melanie, Marilyn dublőze elég közönséges módon legyezi magát a ruhájával

MELANIE Micsoda hőség! Mintha Floridában lennénk, és nem New Yorkban. Szeptember van, és mégis fürdeni lehetne a tengerben.

NATASHA (előlép) Annak, aki tud úszni.

MELANIE (abbahagyja a legyezgetést) Te is itt vagy? Azt hittem, mára szabadságot vettél ki.

NATASHA Szabadságot? Minek?

MELANIE (magában) Hogy ne rontsd állandóan körülöttünk a levegőt. (Natashának.) Neked is jár egy kis pihenés, nem?

NATASHA Vigyáznom kell rá.

MELANIE Most? Itt? Nincsenek kamerák, nem tud elrontani egyetlen jelenetet sem.

NATASHA Amit te szívesen megoldanál helyette, ugye?

MELANIE Miért is ne? Vagyok olyan színésznő, mint ő.

NATASHA Hátrább az agarakkal!

MELANIE Agarakkal? Ezt valamelyik westernből vetted. John Wayne hajtogatta az indiánoknak?

NATASHA Sokat tudsz, kislány, de nem mindent. Belőle csak egy van.

Közben Shirley jelenik meg a teraszon, kezében egy koktélos pohár, egyelőre a háttérben marad, figyeli a beszélgetést

MELANIE Kivéve, amikor én mentem meg a felvételt. Mert ő még édesdeden alukál. Mert előző este túl sokáig szopogatta a viszkis palack nyakát, vagy valami egészen mást.

NATASHA Közönséges vagy. De hát honnan is tanulhattál volna jó modort!

MELANIE Mire vagy olyan büszke? Hogy járhattál abba a híres-neves Actor’s Stúdióba?

NATASHA (észreveszi Shirley-t) Óh, kedvesem! Mi újság odabenn?

SHIRLEY Kijöttem kicsit kiszellőztetni a fejemet. Ez az orosz pofa nagy komédiás. Úgy szorongatta Marilyn kezét, mintha soha nem akarná elengedni.

MELANIE Mit szólt hozzá a bábuskája? Tűrte, hogy az apókát csábítgassák?

NATASHA Mégis csak egy First Lady, még ha orosz is.

SHIRLEY Nem mondott az semmit, elegánsan hallgatott.

MELANIE Na, majd otthon, a szállodában.

Arthur egy viszkis pohárral a kezében jön. Melanie csendesen Arthur mellé sündörög

ARTHUR (Melanie-nak) Ezt nem tudom megszokni. Mintha egy tükörbe néznék. Nem, nem is tükörbe. Mintha egy ablakon keresztül látnám Marilynt.

MELANIE Pedig néha nagy szüksége van rám.

Shirley elneveti magát, Natasha szigorúan figyeli a beszélgetést

ARTHUR Nekem?

MELANIE (heherészve) Ja, nem… Őneki. Amikor éppen…

NATASHA Amikor éppen?

MELANIE Amikor éppen pótolni kell őt. Imitt-amott… (Zavartan.) Néha mindenhol.

Arthur háttérbe vonul a poharával, időnként belekortyol. Natasha kissé mérgesen indul kifelé. Melanie utána veti magát

SHIRLEY (Arthurhoz) Nem irigyellek.

ARTHUR Megszoktam.

SHIRLEY Legszívesebben elhajóznék valahová.

ARTHUR Nem mondhatom, hogy menjünk együtt, legfeljebb gondolhatok rá.

SHIRLEY Te is?

ARTHUR Ki nem?

SHIRLEY Komolyan mondod? És ő?

ARTHUR (viccesen) Melyikük? Ő vagy az? Az igazi vagy a másolat?

SHIRLEY Neked kell tudni. Én ebben nem segíthetek.

ARTHUR Az a baj, hogy már semmit sem tudok. Halkan mondom, csak neked, hogy már írni sem. Amióta feleségül vettem, nem írtam semmi lényegeset.

SHIRLEY Viccelsz, ugye?

ARTHUR Egyáltalán nem. Ez a helyzet. A jogdíjakból élek. A magyarok játsszák A salemi boszorkányokat, és játszani akarják az Ügynököt is. (Nevetve.) Meg fogok gazdagodni rajtuk.

SHIRLEY Filmet kellene írnod. Ezt kellene megírnod, hogy nem megy.

ARTHUR Okos nő vagy, nemcsak jó színésznő.

SHIRLEY Sokat érek vele. Sehol egy normális férfi. Mind hiú, önáltató figura. (Kifelé indul.) Üres a poharam.

Shirley visszamegy a terembe, Marilyn éppen érkezik. Jelentőségteljesen végigmérik egymást

MARILYN (Arthurhoz) Hát itt vagy? Miért bujkálsz? Hiányoztál.

ARTHUR Kinek?

MARILYN Ne durcáskodj! A farmer felesége szeretne veled beszélni. Nagyon kedves asszony. Tanítónő, szeret olvasni. Dosztojevszkijt emlegette.

ARTHUR Dosztojevszkijt?

MARILYN Nem hiszed el? Majd meghallod tőle.

ARTHUR Évek óta nem tudok rájönni, hogy mit akarunk mi az oroszoktól? Nem elég Dosztojevszkij, ott van még Csehov.

MARILYN Tolsztoj is.

ARTHUR Igen, ő is. Nahát, megkeresem én ezt a Nyinát. Ugye, úgy hívják? (Kimegy.)

Marilyn egyedül marad. Ugyanúgy, kissé közönségesen legyezi magát a ruhájával, mint Melanie.

Nyikita lép ki a teraszra, csendben figyeli Marilynt.

A bálteremben a zenekar játszani kezd. Valami könnyed klasszikus zene dallamai szűrődnek ki a teraszra.

Mivel Marilyn nem tud oroszul, Nyikita pedig alig beszél és ért angolul, valami töredékes nyelven szólal meg

NYIKITA Nagyon meleg.

MARILYN (riadtan abbahagyja a legyezést, lesimítja a ruháját, Nyikitára bámul) Igen, meleg. Évek óta nem volt ilyen forró ősz.

NYIKITA (mikor megért egy-egy szót, arra reagál) Ősz. Mindjárt tél.

MARILYN (nem vesz tudomást a nyelvi problémáról, továbbra is úgy beszél, mintha egy angolul tudó emberrel társalogna) Én rettenetesen utálom a telet. A nyár az én évszakom…

Marilyn monológja közben a színpad két oldalán megjelenik a KGB-s illetve az FBI-ügynök. Némán figyelnek. A beszélgetők nem veszik észre

MARLYN (folytatja) … olyankor élek igazán. Nagyokat sétálok a tengerparton, alszom egy jót a homokban. Ott boldog vagyok.

NYIKITA (időnként orosz szavakat kever az egyoldalú beszélgetésbe) Boldog, igen… Szcsasztlívüj, da…

MARILYN A tenger megnyugtat. Ha a tengert nézem, nem gondolok semmi másra, főképp semmi rosszra.

NYIKITA Rossz? Plohoj? Nye harosij?

MARILYN (ismételget) Plohoj, nye harosij. Nem jó. Csak a tenger jó, a végtelen, nyugalmas tenger.

NYIKITA Tenger?

MARILYN Óceán.

NYIKITA Tenger. Móre.

MARILYN Móre.

NYIKITA You, maga tud orosz?

MARILYN Tud? Tudok? Nem. Csak érzek.

NYIKITA (kissé kétségbeesetten) Kellene egy tolmács. Perevodcsik, ili perevodnyica. (Körülpillant, észreveszi a KGB-st, aki egy ideje ott ólálkodik, megszólítja) Daragoj malcsik! Perevagyítye mnye. Fordítson nekem.

KGB ÜGYNÖK (zavartan) Szlusajú, generálnüj szekretár. Igenis, főtitkár elvtárs.

NYIKITA Fordítsa le a művésznőnek, hogy nálunk is vannak tengerek, sőt, óceán is.

A KGB-s Marilynhez lép, és a következőkben a fülébe duruzsolja, amit Nyikita mond

NYIKITA A nyár nálunk is szép, és a Fekete-tenger mellett sokáig tart az ősz. (Szünetet tart, hogy az ügynök fordíthasson.)

MARILYN (hallgatja a szöveget, közben néha lelkesen bólogat) Igen… Igen.

NYIKITA De igazán Ukrajnában szép az ősz. Tudja, az egy tagköztársaság nálunk. Olyan, mint itt (Keresi a szavakat.) mondjuk Alabama. Nagy síkságok, de gyárak is, fejlett ipar. És a Fekete-tenger. Csornoje móre.

MARILYN Csornoje mire.

NYIKITA Móre, Csornoje móre. Maga könnyen megtanulna oroszul.

MARILYN Nem hiszem.

NYIKITA Magának el kellene látogatnia hozzánk.

MARILYN Hová, a szállodájukba?

NYIKITA A Szovjetunióba. A hazámba.

Miközben ezt mondja, a háttérben mozgás. Arthur és Nyina érkezik, de sejteni lehet, hogy valaki van még mögöttük, mintha Melanie ruhája lebbenne meg, de ebben nem lehetünk egészen biztosak

MARILYN Maguknál odaát boldogak az emberek?

Többen érkeznek, így ez a fontos kérdés megválaszolatlan marad

ARTHUR (gavallérosan terelgeti Nyinát) Itt van a kedves férje.

NYINA (hibás angolsággal) Nem veszhet el, nem veszíthet el.

ARTHUR Jó kezekben van. (Marilynhez.) Ugye, drágám?

MARILYN Az elnök úr a hazájáról mesélt.

NYINA Elnök? Főtitkár, kedvesem.

MARILYN Az olyan, mint nálunk a tábornok.

NYIKITA (ezt a szót megérti) Tábornok? Eisenhower.

ARTHUR Ike.

NYINA Furcsa, hogy maguknál csak így becézik a politikusokat.

Marilyn elveszetten, idegenül ácsorog a társaságban.

Épp ekkor lép be Bob Kennedy

ARTHUR (feléjük int a fejével) Tessék! Az élő példa. Bob. Az egyik reménységünk.

NYIKITA Reménység? Hogyhogy?

ARTHUR Főtitkár elvtárs! Ez a mi játszmánk. (A tolmács fordítja a szavait.) Itt, Amerikában a választások, főként az elnökválasztás mindig emlékeztet egy varieté műsorára, éppen hogy csak a sztriptíz hiányzik a programból.

Míg ők beszélgetnek, Bob Marilynhez közelít. Kezet fognak, halkan társalognak

ARTHUR Maguknál persze másként működik a politika.

NYIKITA Nép dönt.

ARTHUR  A nép? Valóban?

NYIKITA Kanyécsno. Természetesen.

ARTHUR Attól tartok, hogy ez nem egészen így van.

NYIKITA (kissé mérgesen) Hogy nem így?

NYINA Apukám! Ne izgasd föl magad! Gondolj a vérnyomásodra.

BOB (fennhangon) Figyelj csak, Marilyn! Lehet, hogy megint leveti a cipőjét.

MARILYN A cipőjét? Miért?

BOB Mint az ENSZ-ben pár napja. Nem láttad a lapokat?

Ebben a pillanatban Dick lép be, oldalán Shirley-vel

DICK (kedélyeskedve Bobhoz fordul) Történt valami? Lemaradtam valamiről?

BOB Az égvilágon semmi.

DICK Azt nem hiszem. Ahol egy Kennedy van, ott egész biztosan történik valami. Vagy történni fog.

JACKIE (váratlanul belép) Igen, történt valami. Letört a cipőm sarka. Bobby segített, azért értünk ide később.

DICK Bemutatnának Monroe kisasszonynak?

Megtörténik

DICK Én sajnos nem járok moziba, de sokat hallottam Önről.

MARILYN Igazán? És miket hallott? Jót? Rosszat?

DICK Ami azt illeti, vegyesen. Ezt is, azt is.

MARILYN Gondolhattam volna.

A társaság mintegy varázsütésre nemek szerint bomlik szét.

Marilyn, Nyina, Jackie, Shirley elkülönül.

Nyikita, Arthur, Bob, Dick szintén külön csoportozatot alkotnak

A KGB-s tolmács nem találja a helyét, a tetejébe megjelenik az FBI-ügynök

A kavargásban, a háttérben sejtésszerűen látható Melanie, akit most nem játszhat a Marilynt formázó színésznő.

A zenekar Az ember, aki túl sokat tudott betétdalát játssza: Que sera, sara.

A csoport egy pillanatra mozdulatlanná merevedik. Mintha egy hatalmas vaku villanna

NATASHA (valami szokatlan helyről jön elő, akárha a súgólyukból, ha lenne) Így, ahogy vagytok. Sokat fizetne ezért a képért a Life magazin.

A véletlen tabló gyorsan felbomlik. Különböző párok face to face folytatják. Natasha mindegyik párhoz némán csatlakozik, hallgatja, mit beszélnek

DICK (Jackie-hez) Hol van a kedves férje?

JACKIE Dolgozik.

DICK Kihagyja ezt a remek alkalmat.

ARTHUR (Nyinának) Ez a figura akar elnök lenni.

NYINA Mit szól hozzá az amerikai nép?

ARTHUR  A nép hallgat és szavaz. Ahogy eddig is. Maguknál még csak nem is szavaz.

BOB Azt hiszem, kettőjük közül (Marilyn felé int.) maga a tehetségesebb.

SHIRLEY Biztosan Marilynnek is ezt mondja.

BOB Miért gondolja, hogy nem tudok mást kitalálni?

SHIRLEY (gúnyosan) Férfiak.

NYIKITA (Marilynnek) Maga, jönni hozzánk, Szovjetunió.

MARILYN Ha harmadszor is meghív, talán el is megyek.

Tizenegyedik jelenet

Marilyn filmgyári öltözője. Egy kanapén női ruhadarabok szerteszét. A fogason hosszú kombiné lóg. Marilyn lengén öltözötten, vagy inkább vetkőzötten magába roskadva ül a tükör előtt. Arthur mellette ácsorog

MARILYN Nem tehetek róla. Nem én vagyok a hibás. Ezt a szöveget nem lehet rendesen elmondani.

ARTHUR Három rövid mondat, szívem. Mindössze két sor a forgatókönyvben.

MARILYN Akkor is. Akkor se. Nem tudom.

ARTHUR Nyugodj meg, majd felírják neked valahová, és csak le kell olvasni.

MARILYN Az olyan megalázó.

ARTHUR Akkor gyakorolni kellene. Gyere, vegyük át.

MARILYN Jó. Nem bánom.

ARTHUR „Tegnap este nem tudtam felvenni a telefont. Aludtam. Nagyon fáradt voltam.”

MARILYN Ez most a dialóg, vagy…

ARTHUR Persze, hogy a dialóg. Ez a következő beállítás. Rád svenkel a kamera, elmondod, és máris mehetünk haza. Tessék.

MARILYN Mit tessék?

ARTHUR (türelmét veszítve) A lámpák előtt is ezt fogja mondani a rendező.

MARILYN Jaj, Arti, ez olyan rettenetes.

ARTHUR (gyengédebben) Mi rettenetes, szívem?

MARILYN Hogy én ezt nem akartam. Ez a könyv nem tetszett. A szerepem se. Úgy érzem, hogy kigúnyolnak benne. Hogy nevetségessé tesznek. Mindenki azt mondja, hogy én csak egyetlen szerepre vagyok jó, hogy csak saját magamat tudom eljátszani.

ARTHUR Ugyan, szívem. Egyébként még az sem lenne igazán baj. A legtöbb színész még saját magát sem tudja eljátszani, mégis ott ragyognak a vásznon, és a közönség imádja őket.

MARILYN Abbahagyom.

ARTHUR Mit?

MARILYN Ezt az egészet. A filmezést. Nem vállalok több szerepet.

ARTHUR (nyugalmat erőltet magára) Ezt akkor is be kell fejezni. Még két nap, és készen vagytok. Legalábbis a te jeleneteiddel.

MARILYN Én vagyok készen, nem érted? Kikészültem.

ARTHUR Mitől? Ma is délre értünk be a stúdióba. Elnézték a késésedet.

MARILYN Rosszul írták meg a diszpót.

ARTHUR Nem írták rosszul a diszpót. Kilencre kellett volna itt lennünk, de te tegnap este, hogy is mondjam…

MARILYN Mondd csak nyugodtan, ahogy akarod. Hogy ittam egy kicsit.

ARTHUR Többet, mint kicsit. Nem kellett volna Melanie-val lépést tartani. Ő bírja az italt.

MARILYN És téged is bír. Azaz csak szeretne bírni, birtokba venni.

ARTHUR Na, ne viccelj velem! Hogy jut eszedbe ez a képtelen ötlet? Hogy én és Melanie?

MARILYN Mert tudom. Most is itt settenkedik valahol a műteremben, hogy amikor a lámpák elé megyek, hozzád dörgölődzhessen.

ARTHUR Marilyn!

MARILYN Azt hiszed, nem veszem észre. Ezért nem jut eszembe rendesen a szöveg, mert az jár a fejemben, hogy amíg én ott szenvedek, ti valahol édelegtek.

ARTHUR Na, ez minden képzeletet felülmúl.

MARILYN Óh, Arti! Amikor hozzád mentem, nem hittem volna, hogy te is olyan vagy, mint a többi férfi. Hogy te is csak azt lesed, mikor gyengülnek el a nők. Arti! Én hittem benned. Elfogadtalak.

ARTHUR (magában) Mégiscsak igaza lehet Natashának.

MARILYN Mit motyogsz? Újabban magadban beszélsz. Én is szeretném hallani.

ARTHUR Semmi. Egy kósza ötlet.

MARILYN Azt hiszed, nem hallottam? Miben van igaza Natashának?

ARTHUR Remélem rá nem vagy féltékeny, vele nem adsz össze engem?

MARILYN Tudom, amit tudok.

ARTHUR Ne, kérlek, ne fantáziálj! Ez már sok. Megkeresem, biztosan itt lóg valahol a közelben.

MARILYN Hagyd a csudába! Rád van szükségem, nem Natashára.

ARTHUR De meddig? Meddig lehet ezt csinálni? (Sietve ki.)

Marilyn leborul az öltözőasztalra. Sír

NATASHA (dúdolva be) Te még nem hallottad. Elkészült a film betétdala. Ezt figyeld. (Fütyülni kezd valamit.)  Nem jó, hamis. De majd meghallod. Szerintem imádni fogja a jónép. (Kivár.) Na, kipihented magad? Folytatni akarják a forgatást. Gyere, csináljuk meg.

MARILYN (könnyeit törölgetve) Nem csinálom. Abbahagyom.

NATASHA Mit, szívem?

MARILYN Mindent.

NATASHA Ne butáskodj. Imádni fognak, meglátod. Odavágod azt a pár mondatot, és irány a tengerpart. Belevetjük magunkat a langyos vízbe. Na, húzd ki újra a szemöldököd, mert elkenődött.

MARLYN (engedelmeskedik) Befejezem, de elmegyek. Itt hagyok mindent.

NATASHA (tettetett csodálkozással) Elmész? Hová, kedves?

MARILYN Bárhová. Mondjuk, Európába. Ahová ez a kedves ukrán farmer hívott.

NATASHA Az Ázsia.

MARILYN (nem törődik a megjegyzéssel) Olyan megnyugtató kézszorítása volt, egy igazi férfi.

NATASHA Az a pohos alak? Igazi férfi? Nahát, ezt nem adom tovább.

MARILYN Gyerünk! Most menni fog. (Memorizálni kezdi a szövegét.) „Tegnap este nem tudtam felvenni a telefont. Aludtam. Nagyon fáradt voltam.” Hát megy ez. Segíts, öltözni.

NATASHA (ráadja Marilynre az egyik ott heverő göncöt) Jó leszel.

MARILYN (igazgatja magán a ruhát) „Tegnap este nem tudtam felvenni a telefont…”

NATASHA Ázsia.

                                                       Mindketten kimennek.           

Pár másodpercig üres a színpad

MELANIE (besettenkedik) Na, fogadjunk, hogy most is elrontja. (Az öltözőasztalhoz lép, kivesz egy szál cigit az ott heverő dobozból.) … Igen. Megmondtam. (Boldogan rágyújt.)

Zajok odakinn a műteremben.

Aztán Arthur és Natasha berohannak

ARTHUR (meglátja Marilyn dublőzét) Mondtam, hogy itt van.

NATASHA Dehogyis.

ARTHUR De akkor hová lett?

NATASHA Nagyobb a baj, mint hittem.

ARTHUR Menjünk ki, talán a kocsinál van.

Arthur és Natasha kimennek

MELANIE (pörög Marilyn forgószékén) Megmondtam, én megmondtam előre.

Egyedül marad a színpadon, amikor megcsörren a telefon

MELANIE Halló! … Igen, Marilyn Monroe öltözője… Nem értem… Kérem, beszéljen angolul.

Arthur és Natasha visszajönnek. Marilynt keresik, de csak a telefonáló Melanie-t találják

ARTHUR Nincs itt.

NATASHA Itt sincs.

ARTHUR Keressük tovább. (Tanácstalanul kimennek. Melanie közben hallgatja a telefonálót.)

MELANIE Igazán… Köszönöm szépen. (Örömmel.) Azt hiszem, igen. … Köszönöm a meghívást… Rendben, igen … igen.

Leteszi a telefont. Körülnéz, látja-e, hallja-e őt valaki. Amikor tudatosul benne, hogy egyedül van, tánclépésben, boldogan pörögni kezd, majd kiszalad

Marilyn Monroe         Fotó: Wikipédia

MÁSODIK RÉSZ

Második jelenet

A Hruscsov-házaspár nyaralója, valahol Moszkva mellett. Aranyló őszi napsütés.  Melanie egy túlméretezett napszemüvegben, meglehetősen lenge nyári ruhában ül a verandán egy hintaszékben. Rágógumit rág, testét a fénynek veti, élvezi a pillanatot. (Itt és Melanie további jeleneteiben feltételeznünk kell, hogy a lány valamennyire ért és beszél oroszul)

MELANIE (dúdol, és egy amerikai magazint lapozgat) Miket írnak össze! (Ledobja az újságot, s ahogy szokta, a ruhájával kezdi legyezni magát.)

NYIKITA (szemüvegesen egy irattartóval a hóna alatt, rövidnadrágban és egy szovjet divat szerinti rövid ujjú ingben belép) Mindjárt október lesz, és kibírhatatlan ez a hőség.

MELANIE Akárcsak Floridában lennénk.

NYIKITA Nem inna valamit? Egy frissítő?

MELANIE Szívesen. Már éppen kérni akartam.

NYIKITA (kiszól) Nyinocska, légy szíves!

MELANIE Azt tudja, elnök úr, hogy az egy film? Mármint a Nyinocska.

NYIKITA Nem vagyok elnök. Főtitkár. Vagy néha első titkár. (Elgondolkodik.) Most éppen melyik is? Na, mindegy.

NYINA (megjelenik, végigméri őket) Hozzám szóltál?

NYIKITA Igen, Nyinocska. Hozzál nekünk valami hideget.

NYINA Csak kajszibarack szörp van.

NYIKITA Sör?

NYINA Az nincs.

NYIKITA Tegnap még volt.

NYINA A tegnap az tényleg tegnap volt. Tegnap még… (Rosszallóan int Melanie felé a fejével, de nem fejezi be a mondatot, inkább kimegy.)

NYIKITA Ha kajszi, akkor kajszi.

MELANIE Mi az a kajszi?

NYIKITA Gyümölcs, barack. Isteni pálinkát főznek belőle a magyarok.

MELANIE Magyarok? Elég sok van belőlük.

NYIKITA Sok? Csak tízmillió. Mi több mint kétszáz milliónyian vagyunk.

MELANIE Úgy értem, hogy nálunk Hollywoodban, a filmnél.

NYIKITA Oroszok nincsenek?

MELANIE Nincsenek.

NYIKITA Az hogy lehet? Mi mindenütt ott vagyunk.

MELANIE A magyarok folyton emigráltak. Jöttek hozzánk negyvenhatban, ötvenhatban…

NYIKITA (lemerevedik, kedélyes nagypapából hirtelen előjön egy hadtestparancsnok lelke) Az kedves Monroe kisasszony, szükséges és elkerülhetetlen beavatkozás volt. A történelem igazolt minket. Azért mert lelepleztük Sztálint, még nem adhatjuk fel a kommunizmus eszméit.

MELANIE Kommunizmus?

NYIKITA A maga férje is az, ahogy nekünk jelentették.

MELANIE (kissé meglepve) A férjem? (Észbe kap.) Ja, igen, Arthur, persze…

NYIKITA De ne beszéljünk őróla.

MELANIE Helyes, ne beszéljünk róla.

NYIKITA (végre leül) Nem hagynak nyugton itt sem. (Lapozni kezd az iratgyűjtőben.)

NYINA (egy tálcán három poharat egyensúlyoz, benne dúsan habzó, színes lé) Tessék.

NYIKITA (elveszi a poharat, beleiszik) Ez se hideg.

MELANIE (ő is iszik) Kajszi barack?

NYINA Ez van. (Felhajtja, megborzong, csuklani kezd. Magában.) Rémes. (Nyikitának.) Különben mindjárt érkezik az a fiatal filmrendező. A lenti kapuőrség már jelezte, hogy bejött.

NYIKITA Filmrendező? Minek ide filmrendező? (Melanie-ra néz.)

NYINA Hogy ne unatkozzon a híres vendégünk. És hogy ő meg érezze, törődünk vele, gondoskodunk róla.

NYIKITA Csak nem az, akinek az a botránya volt?

MELANIE Rendező? Fiatal?

NYINA Igen, az.

MELANIE Tehetséges?

NYINA Igen, az.

NYIKITA Honnét tudod?

NYINA Furceva megsúgta.

MELANIE Az is rendező? Az a Furceva?

NYINA Dehogyis. Ő nálunk a kulturális miniszter. Majd bemutatjuk magát neki. Elvégre nem töltheti minden idejét nálunk. Meg kell ismerkedjen a mi világunkkal, ha már Nyikita meghívta, és el is jött.

                                  Kintről zajok. Az ajtóban megjelenik a fiatal filmrendező

RENDEZŐ (rajongással és csodálkozva) Marilyn Monroe!                               

 

Negyedik jelenet

Vetítőterem. Melanie és a Rendező egy némafilmet néznek. A vásznon Lev Kulesov Mr. West különös kalandjai a bolsevikok országában című alkotásának részlete pereg. A filmrészletet a közönségnek is látnia kell

RENDEZŐ Most jön a kedvenc részem.

MELANIE Igazán?

RENDEZŐ Állandóan ezt néztük a főiskolán.

MELANIE Én nem jártam főiskolára.

RENDEZŐ Persze, maga sokkal jobb helyen tanult.

Melanie-nak a továbbiakban is vigyáznia kell, hogy ki ne essen Monroe szerepéből

MELANIE Az Actor’s-ra gondol?

RENDEZŐ Ha én ott tanulhattam volna!

MELANIE Hát miért nem kért útlevelet?

RENDEZŐ (halkan) Ilyesmi nálunk lehetetlen. (Körülnéz, pedig továbbra is csak ketten vannak.) Maximum Bulgáriába mehettünk továbbképzésre.

MELANIE Én a forgatásokon tanultam a szakmát. Ha ez szakma egyáltalán.

RENDEZŐ Ne mondjon ilyet! Maga világsztár.

MELANIE Honnan tudja?

RENDEZŐ Egy operatőr barátom járt Bécsben, a világifjúsági találkozón, és látta az egyik filmjét…

MELANIE Képzelem.

RENDEZŐ …és ott helyben azonnal magába szeretett. Hetekig hallgattam a meséjét.

MELANIE Melyik filmem lehetett?

RENDEZŐ A címét nem tudom, de a sztori…

MELANIE Ne is mesélje! Inkább magáról meséljen.

Közben véget ér a vetítés

RENDEZŐ Harmincéves vagyok…

MELANIE (közbevág) Annyi, mint én.

RENDEZŐ …és még nem csináltam semmit. (Halkan.) Eddig minden forgatókönyvemet visszadobták. Egy jóindulatú titkárnő azt ajánlotta a Goszkinónál, hogy forgassak irodalmi adaptációt. Most Majakovszkijnál tartok. Maga ismeri Majakovszkijt?

MELANIE Kicsodát? Maja… Még nem mutattak be neki.

RENDEZŐ Majakovszkijt… Teli torokból… (Szaval.) „Ha megidéz egy tiszta kor Központi Ellenőrző Bizottsága…” De minek egy tiszta kornak ellenőrző bizottság?

MELANIE Az olyan lehet, mint nálunk az Amerika Ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság.

RENDEZŐ Azt olvastam magáról, hogy szereti Dosztojevszkijt, hogy a Karamazov a kedvence.

MELANIE Kicsoda? Karamazov? (Észbe kap.) Ja, igen.

RENDEZŐ Maga tényleg olyan, mint Grusenyka. Ő a kedvencem. Micsoda nő, istenem! Ha az életben találkoznék egy ilyennel!

MELANIE Mit csinálna?

RENDEZŐ Mit-mit? Azonnal elvenném feleségül.

MELANIE Mit tud az a Grusenyka? Egyáltalán, milyen nő, vagy inkább lány? Szőke, barna? Telt alakú? Vagy karcsú?

RENDEZŐ (álmodozva) Grusenyka egy csoda. Grusenyka gyönyörű. Grusenyka kívánatos. Grusenyka titokzatos. Grusenyka minden… Grusenyka olyan, mint maga… mint te, Marilyn. (Megpróbálja átölelni a lányt, de a mozdulata félrecsúszik, ő pedig leül a földre, onnan bámulja Melanie-t.)

Melanie a rendező után nyúl, fölsegíti, a mozdulatból ölelés lesz, aztán csók

RENDEZŐ Nem hiszem el. Ezt én csak álmodom. Mindjárt jönnek, és felzavarnak.

MELANIE Kik jönnének? Be van zárva az ajtó.

RENDEZŐ Igazán?

MELANIE Persze. Én zártam be.

RENDEZŐ Csodás vagy, Marilyn! Te fogod játszani a filmemben a Foszforeszkáló nő szerepét.

MELANIE Foszforeszkáló nő? Ez valami rajzfilm?

RENDEZŐ Micsoda ötlet! Így kell megcsinálni, rajzfilmnek vagy bábfilmnek. Te zseni vagy. (Csókolgatja.) Akkor másik bizottság elé kerül a téma. Azt fogom füllenteni, hogy ifjúsági film. És te leszel az egyetlen élő szereplő a bábok között. A kommunizmus követe a jövőből.

MELANIE Ez is Dosztojevszkij?

RENDEZŐ Dehogyis, Majakovszkij, a Gőzfürdő.

MELANIE Gőzfürdő?

RENDEZŐ Az a címe a darabnak. Eljátszod, ugye? Mondd, hogy eljátszod! Mondj igent, kérlek!

MELANIE Ha annyira szeretnéd.

RENDEZŐ Igen, igen, igen. (Öleli, csókolja Melanie-t.) Marilyn Monroe az én filmemben!

Ölelkeznek. A rendező vetkőztetni kezdi Melanie-t, az nem áll ellen.

A színpad elsötétül

Kilencedik jelenet

Eisenhower elnöki irodája

IKE (egy iratkapcsolóval babrál, megsebzi a kezét) Fuck! (Észbe kap.) Oh, God! Uram, bocsáss meg!

DICK (sebbel-lobbal érkezik) Az oroszok lelőtték Powerst.

IKE (elsőre nem érti) Kit lőttek le?

DICK Azt a nyavalyás kémgépet. A Pentagon erőltette, hogy indítsuk el.

IKE Mi kémgépet küldtünk rájuk? A Szovjetunióra?

DICK Erőt kellett mutatnunk. De azok a fiúk a Pentagonban elszúrták.

IKE Épp most, a csúcstalálkozó előtt? Hol lőtték le?

DICK Az oroszok azt állítják, hogy Kazahsztánban.

IKE És tényleg ott?

DICK Most már mindegy, de tényleg ott.

IKE Mi lett a pilótával?

DICK Powers katapultált.

IKE Ezek szerint él.

DICK Állítólag él. Elkapták az oroszok, és nem lett öngyilkos, pedig megtehette volna.

IKE Ki kell tüntetni. Ő egy hős.

DICK Várjunk még ezzel. A Pentagonban a fiúk azt találták ki, hogy Powers elaludt, és a robotpilóta vezette tovább a gépet.

IKE És ez igaz?

DICK Akár igaz is lehetne, de nem az

IKE A sajtó ránk fog szállni. Ügyetlenek voltunk.

IKE Az a legkevesebb. A fontos, hogy erőt mutattunk, áldozat nélkül. Mi lett a géppel?

DICK Az oroszoknál van, mármint ami maradt belőle. De az is túl sok.

IKE Oh, God! Ki kell tüntetni Powerst. Persze titokban.

DICK Elnököm, jobb lett volna egy halott hős. Ki tudja, mit szednek ki belőle az oroszok? Még azt is bevallja majd, amit nem tud.

IKE Most már mindegy.

DICK Ez nem használ az én választási esélyeimnek. A demokraták megfingatnak majd a szenátusban.

IKE Ezen nem múlhat. Győzni fogsz novemberben. A demokraták is hazafiak.

DICK Ebben nem vagyok olyan biztos. Különösen ez a három Kennedy-fiú. Mindent akarnak egyszerre, amiért én évekig hajtottam.

IKE A nők kedvencei.

DICK Adtál egy ötletet, elnököm. Majd hírbe hozzuk őket, főként Jacket.

IKE Kivel?

DICK Majd kitaláljuk. Nem lesz nehéz. Vagy megfizetünk valakit, Washington hemzseg a prostiktól.

IKE Honnét tudod?

DICK Ja, én nem ülök egész nap az irodámban.

IKE Csak vigyázz, semmi kockázat.

DICK Bízzál bennem, elnököm. Minden elsimítok. Pihenj csak. (Elmegy.)

 

Tizenötödik jelenet

Valahol Moszkvában. Egy pályaudvar felett átívelő híd közepén, ahol néha-néha felcsap a gőzmozdonyok füstje és hallható zaja.

Melanie és a Rendező beszélgetnek

MELANIE Miért ide hívtál? Mi lesz itt? Ez is egy forgatási helyszín?

RENDEZŐ Egyáltalán nem az. Csak elegem van a követőkből és a rajongókból.

MELANIE Olyan furcsa vagy tegnap óta. Történt valami? A filmünkkel van baj?

RENDEZŐ A filmünkkel? Nem, arról nem tudok semmit. Nézik a próbafelvételeket az elvtársak.

MELANIE Szeretnék mondani neked valamit.

RENDEZŐ Nagyszerű, én is szeretnék mondani neked valamit.

MELANIE Kezdjed te. Jó hír?

RENDEZŐ Abban nem vagyok biztos. Tulajdonképpen nem is hír.

MELANIE Hanem, micsoda?

RENDEZŐ Egy kérdés, egy egészen egyszerű kérdés.

MELANIE Vaprosz?

RENDEZŐ Igen, az. Mondják is, hogy szorgalmasan tanulsz oroszul.

MELANIE Mondják? Kik mondják?

RENDEZŐ Hát a barátaim. Például Vologya, az operatőr gyerek, akihez olyan közel bújtál néhány vodka elszopogatása után.

MELANIE Miért mondod ezt?

RENDEZŐ Mert ez az igazság. És én szeretem az igazságot tudni. Minket arra neveltek, hogy mondjunk igazat… hogy majdnem mindig mondjunk igazat.

MELANIE És mi az igazság, szerinted?

RENDEZŐ Azt én is szeretném tudni. (Mély lélegzetet vesz.) Mondd, Marilyn, nem hiányzol te otthon senkinek?

MELANIE Elváltam a férjemtől, hiszen tudod.

RENDEZŐ Persze, hogy tudom. Marilyn Monroe hivatalosan elvált a férjétől, Arthur Millertől. De te?

MELANIE Igen, én.

RENDEZŐ Te nem hiányzol odahaza senkinek? Vagy van belőled még egy? Plusz egy Marilyn Monroe.

MELANIE (idegesen) Hogy is lenne?

RENDEZŐ (megszorítja Marilyn karját) Ki vagy te?

MELANIE (próbálja magát kitépni a szorításból) Ez fáj! Hogyhogy ki? Hiszen tudod.

RENDEZŐ Nem én. Nem tudok semmit.

MELANIE (támadásba megy át) Azt tudom, amit el akarok mondani neked, de nem hagyod, mert hülyeségekről faggatsz.

RENDEZŐ Hülyeségekről? Hát ez elképesztő…

MELANIE Igen, az.

RENDEZŐ Mondd, tudsz te énekelni?

MELANIE Énekelni? A foszforeszkáló nőnek azt is kell? Ezt eddig nem mondtad.

RENDEZŐ A foszforeszkáló nő feje fölött gyűlnek a viharfellegek.

MELANIE Betiltották a filmet?

RENDEZŐ Annál sokkal rosszabb történt.

MELANIE Bajba kerültél miatta?

RENDEZŐ Bajba nem én kerültem, ha nem te, kedves Monroe kisasszony. Most már igazán elárulhatnád, hogy hívnak. Legalább én tudjam, mielőtt mások is rájönnek.

MELANIE Tudod, hogy nem ez az igazi nevem, ez egy felvett művésznév.

RENDEZŐ Hányadik?

MELANIE Hányadik? Második.

RENDEZŐ Na nem! Ebből elég. (Elővesz egy összehajtogatott újságot, Melanie elé tartja.) Happy Birthday, Mr. President.

MELANIE (olvassa) Mi? Micsoda?

RENDEZŐ Mit képzeltél, meddig játszhatod ezt a piszkos kis játékot? És én bedőltem neked. Én marha! Most aztán megnézhetem magam. Te, te kis szajha!

MELANIE Most, most mi lesz?

RENDEZŐ Mi lesz? Minimum vizsgálat. Minimum egy-két kihallgatás. Engem is baszogatni fognak. Nem tudom, lehet, hogy visszaminősítenek asszisztensnek. Mehetek a sarkkörön túlra ritka növényeket fényképezni. Hogy lehettem ennyire naiv! Még hogy Marilyn Monroe a Szovjetunióban…

MELANIE Akit a ti főtitkárotok hívott meg.

RENDEZŐ Éppen ez az! Marilyn, vagy isten tudja, hogy hívnak, egyetlen esélyed, hogy azonnal lelépsz, hazarepülsz, vagy eltűnsz valahogy innen.

MELANIE (határozottan) Melanie Wintersnek hívnak, és a te születendő gyereked anyja vagyok.

RENDEZŐ (dadogva) Ez… ezt nem mondod komolyan… ez nem lehet… ez lehetetlen…

MELANIE Ez lehetséges… sőt, ez egészen biztos.

Mindketten eltűnnek a felcsapó gőzben

                                                                             

Tizenkilencedik jelenet

Nyikita dolgozószobája. A politikusnak épp a körmét vágja a Kreml pedikűröse

NYIKITA (elhúzza a lábát) Hú, finomabban, ez fájt.

Nyina érkezik egy telexszel a kezében

NYIKITA Mi történt? Miért te hozod a bizalmast?

NYINA Elvégre a feleséged vagyok. Én vagyok a Szovjetunió First Ladyje.

Nyikita közben elküldi a pedikűröst, s a lábát törölgeti

NYIKITA Erről nem tudok.

NYINA Melyikről? Hogy a feleséged lettem, hivatalosan is, vagy…

NYIKITA Tudod te azt jól. Mi van benne? Biztosan megnézted.

NYINA Hát egy elég érdekes hír van benne.

NYIKITA Nem nyugszik az a kis rendező mióta leállítottuk a filmjét?

NYINA Nem éppen.

NYIKITA Kitalálom. Megint a mi Marilynünkről van szó? Jelentgetnek, áskálódnak, utálkoznak.

NYINA Majdnem.

NYIKITA Ne csigázz, Nyinocska. Add már ide!

NYINA Kérlek, ne nyinocskázz engem! Tudod, hogy nem szeretem, ha így becézel.

NYIKITA Adod vagy felolvasod, ha már elhoztad.

NYINA Tessék. (Átadja a papírcsíkot.)

NYIKITA Nem láttad a szemüvegemet?

NYINA A fejed tetején csücsül.

NYIKITA Csücsül? (Felteszi a szemüveget, olvasni kezd.) Hát ez?

NYINA Hát ez.

NYIKITA Ugyan már, ez lehetetlen.

NYINA Miért lenne lehetetlen?

NYIKITA Biztos valamit összekavartak. Valaki nagyon szeretné őt eltávolítani tőlünk.

NYINA Nem álhír. Utána kérdeztem.

NYIKITA Te? Utána kérdeztél?

NYINA Igen.

NYIKITA Akkor? …

NYINA Akkor …

NYIKITA Nem, mégsem hiszem el, ez lehetetlen.

Megszólal a telefon. Mind a ketten nyúlnak utána. Nyina előbb éri el. Felveszi, belehallgat, aztán nyújtja a férjének

NYIKITA Igen … Tudok róla … Intézkedni fogunk … Erről nem szivároghat ki semmi, megértette? … A legszigorúbb titoktartást követelem … Aki csak beszél róla, a szokásos intézkedés … A hajóink egyébként már Kuba felé tartanak. Viszik a rakétafejeket. Nincs visszaút. Végeztem. (Leteszi, Nyinára néz.)

NYINA Na, mit mondtam? Marilyn Monroe meghalt. Öngyilkos lett, vagy…

NYIKITA Akkor ki lehet ez a nőszemély?

NYINA Mindent én sem tudhatok.

NYIKITA Kémkedni jött. Átdobták. Megvezetett minket. Azonnal el kell kapni.

NYINA Mit akarsz vele?

NYIKITA Állambiztonsági ügy. (Telefonál.) Jura! Hozzám! Rögtön jöjjön!

NYINA Mit fogsz csinálni?

NYIKITA Amit kell, szívem.

NYINA (keresztet vet) Kár érte.

NYIKITA Te mondod?

NYINA Örülök, hogy vége lesz ennek az ügynek, csak azok a rakétafejek ne vessenek véget mindennek.

Az ajtóban megjelenik a KGB-ügynök, és ugyanakkor megszólal a másik telefon

NYIKITA (int a KGB-snek.) Várjon. Ez a forró drót. (Felveszi.) Halló, Jack! … What’s news? … Da, da … (Keverék nyelven beszél, de nem értjük, hogy mit mond, mert a zene egyre jobban felerősödik. Nyina és a KGB-s kíváncsian és aggódva hallgatnak.)

CÍMKÉK: