A békakirálynő

|

Kállai Katalin drámakötete

Megjelent Kállai Katalin új, öt színművet tartalmazó drámakötete.

A kötet fülszövege:

Egy fiatal színésznő tíz év után újra találkozik az apjával… Egy testvérpár, akiket rejtelmes, kibogozhatatlan érzelmek kötnek össze… Disztópikus jövőkép a jelen idősíkjáról, ahol a férfiakat és a nőket szigorú törvények választják el egymástól… A rendszerváltáskor játszódó bűnügyi történet, amely egy krimiíró és ellenállhatatlan humorú unokája megejtő lelkivilágába kalauzol… Egy orvos és exbarátnője teljes megsemmisüléssel fenyegető érzelmi hullámvasúton a karantén idején…

Az öt drámaszövegben annyi a közös, hogy az összes a harmadik évezredben született. Minden más hasonlóság a véletlen műve.

Kállai Katalin

A szerző írja:

A KOR

A világjárvány kényszerében megálltunk egy pillanatra, és észrevettük, hogy ez itt már a mindent felülírni akaró 3. évezred. Hirtelen elegünk lett az elnevezésében is végtelenül cinikus post-truth korszakból, abból a korból, amely minden erejével megpróbálja elfedni előlünk az igazságot. Elkezdtünk lázadni ellene. Keresni a valódi mozgatórugókat, föltérképezni a közelmúltat. Ösztöneinktől vezérelve és tudatosan is.

A DARABOK

Az APÁM, LEAR egyfajta fordított szabadságdráma, amely egyebek mellett azt feszegeti, hogy mire megy egy fiatal nő, aki  ösztönösen elkerüli a „metoo helyzeteket”, ugyanakkor nem tud mit kezdeni a családon belüli elnyomással.

A SENKIK elvarázsolt, meseszerű, ugyanakkor elidegenítő miliője arra próbál reflektálni, hogy milyen kopárrá, pragmatikussá váltak az érzelmeink, s e kopár érzelmek mögött milyen visszafojtott szenvedélyek dúlnak.

A LILI bizarr teremtésdráma egy párhuzamos idősíkról, ahol a két nem ellentéteit egy felsőbb hatalom a végletekig feszíti. Szégyentelenül beleavatkozva az emberi lét legintimebb szférájába megsemmisíti a családok hagyományos formáját. Ebben a extrém helyzetben látványosabban tetten érhetőek bizonyos társadalmi tendenciák. Példának okáért, hogy a nőmozgalmak adott esetben hogyan képesek túllőni a célon, s hogy mi történik, ha  törekvéseiket egy elvadult hatalom a maga javára igyekszik fordítani.

A BÉKAKIRÁLYNŐ a jelen társadalom csíráit kutatja. A rendszerváltáskor játszódó történet karakteres embertípusainak a konfliktusaiban a családon belüli lét két, egymástól szélsőségesen eltérő formáját érhetjük tetten, miközben eljátszhatunk a gondolattal, hogy a következő évtizedekben a politika miként fogja majd kettéosztani a teljes társadalmat. Ám mindez a szöveg mélyén lappang. Amúgy egy humoros bűnügyi történet.

A CSŐGÖRÉNY az „új időszámítás” kezdeti rémületét idézi meg, s ez a legreménytelibb mű az összes között. Megmutatja, hogy a bezártságban még inkább fölerősödő félelem, ha ellentmondásos formában is, de képes  pozitív folyamatokat elindítani a sokat megélt emberi pszichében.

AZ ÖT DRÁMA EGYÜTT

Akár egyetlen mozaikképpé összeálló műnek is tekinthetjük az öt szöveget. Ami az egyikben nincs kifejtve, arra a másikban kereshetünk választ. A nagy kérdés valójában az, hogy milyen kényszerek mentén szervezi napi létezésünket a kor, és ez hogyan változtatja meg a teljes gondolkodásunkat s vele a pszichénket. Így együtt mondanak valamit a harmadik évezred első két évtizedéről.

MOTÍVUMOK

Vannak motívumok, amelyek következetesen előbukkannak az öt szövegben.

A mindinkább átalakuló családi létforma, mint a társadalom leképezése. Az az intim miliő, amely szuperérzékenyen reagál a társadalmi folyamatokra. Ugyanakkor mint a legősibb csoportosulási forma, maga is alakítja a társadalmat.

Az írófigurák, „írólények” rendszeres fölbukkanása. Regényírónak készülő kislány, érzelmeit párbeszédes formában dokumentáló tinédzser, fizetett blogger, bölcsességében is sebezhető, koros íróember. Nyilván van ebben némi szerzői „lustaság” is, hisz az író legközelebbről az írói létet ismeri.

S még egy rendszeresen visszatérő motívum – a mindegyre fölbukkanó „rituális” férfihalál. Az erős, tekintélyes családfő hirtelen hiánya. Azé a hagyományos értelemben vett, önérvényesítő alfahímé, aki jólétet biztosít a családnak, de cserébe uralkodik rajta. Ez a – társadalmi és családon belüli tekintélyéhez foggal, körömmel ragaszkodó – férfitípus az, amelyik a legnehezebben viseli a változásokat. Ám a halála nem old meg semmit. Marad a káosz. A harmadik évezred első két évtizedében nincs, aki átvehetné a szerepét.

(A szerző hatodik drámájában már lesz. Más kérdés, hogy sikerül-e élnie a lehetőséggel.)

Kállai Katalin: A BÉKAKIRÁLYNŐ – öt darab – Könyvpont, 2021, 342 oldal, 2400 Ft

CÍMKÉK: