Fekete Anna: Oda-vissza

|

Részlet

borito
ROBBAN

Robban a fehérség a levegőben.
Még nem látod a havat, de itt az ígérete:
selyemkendőt húznak át a csonthidegen.
A halott nő is sírni szeretne: szerteszórni
limlomot, bánatot, számlát, fáradtságot,
gyűlölettel összemocskolt leveleket.
Aztán csak nézni, ahogy szerte, szerte…
csipkévé válik, ami más nem lehet.

A kötet hátlapjáról

„Fekete Anna költészete az első pillanattól fogva csodálattal tölt el. Nem elsősorban önálló nyelvhasználata vagy különleges, látomásos képei által – pedig akár ezekből adódóan is érezhetnék így –, inkább különleges (ön)vizsgálatai és a lenyűgöző idő- és térkezelése miatt. Ismeri a korlátait; figyel, lát, rendszerez, vágyakozik. És nem zuhan túl azon a ponton, ahol már csak mint külön(c) univerzumot figyelhetnénk. Nagyon is itt van, ismer minket. Ismeri magát. Csöndben, lágy tónusokkal döbbent meg. Hihetetlen érzékletességgel tárja fel egyik versében, hogy a bántalmazás nem csak testi probléma lehet, hanem a létezést, az Én-t megkérdőjelező aktus, amit csak a beszéd, és a tágabb perspektívából való láttatás tesz átérezhetővé. S hogy nem csak a kéz sújthat le, hanem a szavak is, sőt, a megfelelő szavak hiánya lehet a legnagyobb bántalmazás. Az emberi kapcsolatok sokfélesége és összetett hálója rajzolódik ki szövegeiben. Úgy beszél, olyan metaforákat alkot, amelyek segítségével én, aki sosem voltam ott, aki sosem éltem át azt, mégis magamon hordom a súlyát; azt a terhet, amit a szavak ereje képes közvetíteni, az emberre nehezíteni. Mert nemcsak gondolkodásra, de fegyelemre is int. Vagyis hogy meg kell tanulnunk bánni a szavakkal, hisz a szó: tett, az pedig felelősség: Mert „nem a kés öl meg, nem a méreg”, ahogy írja, hanem az értetlenség, a közöny, a szeretet hiánya, a szeretett lény távolságtartása. Egy állandóan idegen közegben próbál önmagára lelni, amiben a cél talán nem is a megnyugvás, hanem a függetlenség, az önállóság újraalkotása – a tisztán látás és láttatás – költészetének különleges eszközeivel.”

Szöllősi Mátyás fülszövege

Fekete Anna: Oda-vissza. Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2015

www.facebook.com/pages/Fekete-Anna-Oda-vissza/643044375776425

Fekete Anna

CÍMKÉK: