Az élet harmincegy éve

|

Fábián István képei és versei

AZ ÉLET HARMINCEGY ÉVE

magasodnak a szabadság meddőhányói:
csontsárgára kapart himnuszdarabok.
zsebkendőmnek a négy sarkában is
elhordva egy kiürült ország. elhagyott

gyárudvar betonján részeg elevátorok,
holdként utazik rajtuk a kacagó Nap
és odafentről napként zuhan a Hold.
kővel bedobott ablak csörrenése: régvolt

arcunk szétrobban az égre-vak tócsák jegén,
ahol a sikoltó rianások repedése
minden árulásunkat arcunkra véste,

mert fagy van és rend és hazug vigasz,
hogy jön majd a borzas tavasz, és
mindent elrendetlenít. Mind ott leszünk… meg én.

AZ A KŐ

hull
száll
visszahull
visszaszáll
zúdul
emelkedik
míg a fűszálak
engedik

itt
a hallgatás
helyett
konok füvek
tartják a köveket
kiknek
fehérére a világ

esküdött
a világ szuszog
lélegzik lassan
mint a kő
a bordakasban
– üt a szív
ahogy
példás alakban
mindig is ütött

FALHOZ VERT POHARAK

1.

Selyemszál, pókhálók tartanak
tarthatatlan súlyokat,
fényhuzalt szőnek rovarok, hernyók:
szalad az idő és ittmarad.

2.

Ez a sár a mi sarunk marad.
Majd sok év után, ha kél a Nap,
föl nem szólt szavaink, hallgatag
napjaink fejünkre visszahullanak

3.

Ahogyan fáj a seb a késnek
és féli a kő a zuhanást,
így vagyok része az egésznek.
Nem is akarok semmi mást.

4.

Ahogy a vonal fáj a tollnak,
élni vonaglik rajz és a szó,
a tinták óceánmélyre hatolnak,
de elsímul tenger, hallgat a tó.

5.

Mélyülő tükör a haló vad szeme,
benne arcom taknyos zokogásban,
arcom mögött óriási éggel ég a nyár,
elég minden, mit valaha láttam.

6.

Elég minden múlás előtti pillanat,
lángra kap tarló, útszéli gyom, aszat:
ígéret volt épp elég, annak épp örök.
A pupillára húnyódnak karcolt célkörök.

7.

Fagyott könnycsepp az őszi levélen,
rágyűjti minden dühét a nyár,
sűrűsödik a fény észrevétlen.
Aludna, de lángol már minden határ.

8.

Teleírom a perzselt füzetlap élét,
így adja kedvem és terem.
Rajzolok álmot, midenfélét:
fehér papírom puszta végtelen.

9.

Mi lenne szebb: a tigrist megölni,
vagy ha arcomra lépnek tigrisek?
A lelkiismeret ócska holmi,
minden szerzetnél dervisebb.

10.

Arcom éjféli patakba merítem,
látom odalent a fönti Holdat.
Így áll végül talpára minden.
Hátamra suttogó fűzek hajolnak.

11.

Rajzolok szárnyat a szögnek,
szabadítaná maga magát.
A kőbe vert szögek kiszöknek,
szállanak a széllel szerteszét.

12.

Hull a hó a gyermeki nyárban,
kaszálók csendjében áll a holnap.
A havak a gyökér mélyéig hatolnak,
taposunk már sosem engedő sárban.

13.

Fáj a seb a sebnek,
minden azonos önmagával.
A kő kő. Rávall, ahogy álmodik
az éggel és földre zuhanással.

CÍMKÉK: