Elhunyt Péter László

|

1926-2019

Kilencvenhárom éves korában elhunyt Péter László irodalomtörténész, professzor emeritus, ny. egyetemi tanár, folklorista, várostörténész, nyelvész, a Tiszatáj folyóirat alapító-névadó szerkesztője, Szeged díszpolgára.

Péter László 1926-2019         Fotó: Wikipédia, Eifert János

Kiemelkedő tudós, nagy hatású tanár és különleges ember volt.

Pályája, 1956-os tevékenysége miatt, sokféle kanyart vett, 1957-ben nyolc hónapra börtönbe zárták az 1956-os forradalom és szabadságharcban való részvétele miatt.

1991-ben az irodalomtudományok akadémiai doktora lett, ugyanekkor kinevezték egyetemi tanárnak. 1990–1995 között a JATE egyetemi tanáraként működött. 1996-os nyugdíjba vonulásáig többek között Juhász Gyula összes műveinek kritikai kiadásán dolgozott.  Az 1994-ben megjelent háromkötetes Új magyar irodalmi lexikon főszerkesztője volt.

 

Főbb művei

Mai magyar népismeret. 1947.
Egyéniség a népkultúrában. 1947.
Az ö-zés kérdéséhez. 1952.
Kálmány Lajos. 1952.
Espersit János. 1955.
József Attila Szegeden. 1955. 2005.
Juhász Gyula a munkásmozgalomban. 1961.
Juhász Gyula a forradalmakban. 1965.
Szeged irodalmi emlékhelyei. 1974.
Szeged utcanevei. 1974.
Ady nálunk. 1977.
Odessza és a magyarok. 1978.
Szőreg monográfiájához. 1979.
József Attila közöttünk. 1980.
Így élt Juhász Gyula. 1980. 1983.
Bartók Szegeden. 1981.
Szeged. [Útikönyv.] 1981. 1986. 2002. [Apró Ferenccel.]
Kodály Szegeden. 1982.
Annák, szerelmek. 1983.
Szegedi örökség. 1983.
Kilenc írás Juhász Gyuláról. 1983.
Makói kis tükör. 1985.
A szerette Város. 1986.
Jerney János. 1988.
A szegedi főreáliskola, elődei és utódai. 1989.
Móra Ferenc. 1989.
Szegedi ferencesek. 1991.
Juhász Gyula hálójából. 1993.
Szőregi délutánok. 1994.
Magyar írók, költők textológiai nézetei. 1995.
Mindör ökké Szeged.1997.
Tömörkény világa. 1997.
Szeged. [Képeskönyv.Nagy Botonddal] 1998. 1999. 2000. 2002.
Szegedi seregszámla. 1999.
Móra műhelyében. 1999.
József Attila nyomában. 2000.
Az ezeréves Szőreg. 2001.
Kívül a körtöltésen. 2001.
Mindenkor csak feléd nézek, Szeged. 2001.
Szegedi számadás. 2002.
Juhász Gyula. 2002.
Magyarország. [Ungarn. Hungary.] Kulturális értékeink, természeti kincseink. [Képeskönyv. Nagy Botonddal] 2003. 2004.
Szegedi tudósítások. 2003.
14 írás József Attiláról. 2005.
Feleségem pályaképe. 2005.
Néprajz, népműveltség. 2005.
Népköltészet és irodalom. 2006.
A Város cselédje. 2006.
1956 előtt, alatt, után. 2006.
Bécsi hármaskönyv. 2006.
Az én besúgóim. 2007.
Csongrád megye irodalmi öröksége. 2008.
Árvízi emlékek Szegeden. 2008. Fényképezte Demcsák Zoltán.
Kálmány Lajos. Válogatott tanulmányok. 2008.
Radnóti Miklós. Válogatott írások. 2009.
Olvassuk Juhász Gyulát! Versmagyarázatok. 2010.

***

Szellemét életében átadta, és örökségül hagyja a magyar népnek.

Péter László temetése 2019. augusztus 15-én, csütörtökön 15 órakor lesz a szőregi temetőben.
Búcsúztatják: Gyulay Endre nyugalmazott megyéspüspök és Botka László polgármester
CÍMKÉK: