Egy divatszalon rejtelmei

|

Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Mme Chaglon üzletei

A varroda a szerelmi közvetítés fedőhelye, az ott dolgozó fiatal lányok előkelő, idős urak vágyait kiszolgáló örömlányok.

kosztolányi

Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona

Zavarba ejtő művet adott közre Arany Zsuzsanna irodalomtörténész. A rövid, nehezen meghatározható írás Kosztolányi Dezső feleségének, Harmos Ilonának eddig egyetlen egyszer, még a költővel való megismerkedése és házassága előtt, 1909-ben megjelent munkája. A rövid, epizódszerű fejezetekből mozaikszerű történetté összeálló kisregényt (?) Arany „erotikus ponyvaként” definiálja kísérő tanulmányában (65–100), amelyben részletesen összefoglalja Harmos Ilona életének korai szakaszát, jelesen színészi éveit, s jogosan utasítja el azt az értelmezést, amely paródiának tartja a Mme Chaglon üzletei-t. A történet középpontjában – már ez is kelt némi bizonytalanságot – nem is a címben említett hölgy, hanem egy bizonyos Emma áll, aki alacsony származása ellenére szépsége és vonzereje révén, a bizarr érzelmi életre vágyó Cseley gróf jóvoltából különleges szolgáltatásokat kínáló kerítőnő lesz. A varroda, amelynek vezetője Mme Chaglon, a szerelmi közvetítés fedőhelye, az ott dolgozó szegény sorsú, fiatal lányok egyben előkelő, többségükben idős és házas urak vágyait kiszolgáló örömlányok. De szerelmi kalandra vágynak itt gazdag férjek unatkozó feleségei is, s ha az a kérés, Emma készséggel segít tisztes asszonyok megkörnyékezésében is.

E rövid összefoglalás azonban könnyen félrevezető lehet, a mű ugyanis tele van a talán kidolgozatlanságából fakadó feszültséggel. Emma ugyanis, akiben Cseley az érzelemmentes szerelmi vágya tárgyát és viszonzóját keresi, tudatosan fojtja el magában a gróf iránt kibontakozó nagyon is hagyományos vonzalmát, s kénytelen számot vetni azzal, ha nem játssza meg a hűvös-hideg szeretőt, elveszítheti az egyetlent, akiről azt hiszi, boldoggá tehetné. Így aztán maszkot ölt, és elfogadja a Cseley által neki kínált szerepet, de sikert így sem ér el. Látnia kell, hogyan veti a férfi újabb és újabb nők után magát, akikben ugyanezt a közönyös szerelmet keresi. A történeten persze lehetne csavarni, Emma és Cseley alakját újra és újra közelebb hozni egymáshoz, az író azonban fél attól, hogy összeütköztesse őket.

Konfliktusok helyett csak kalandot kínál szereplőinek. Persze, ezek a kalandok, főleg ha irodalom- és kultúrtörténeti szempontból olvassuk őket, egyáltalán nem érdektelenek. Különösen nem az például az öreg Greller szerelmi kalandja Emmával, akinek legfőbb vágya, hogy egy apáca legyen a szeretője. Boccaccióval és Chaucerrel ellentétben szó sincs igazi apácákról: maga Emma ölt magára fekete ruhát és vesz föl fehér főkötőt, ő öltözteti be társainak a varróleányokat, s ő rendezi be a szobát a szakrális tér kellékeivel. A díszlet hamis illúziója azonban mit sem von le Greller élményéből és élvezetéből. Igazi rajongás gyúl benne Emma iránt.

kosztol

Az érzékeket fölcsigázó és kielégítő látszatok mellett azonban végig ott van az a társadalmi feszültség, amely a többnyire még gyermekkorú (a szerző az első kiadás címlapján Harmos Ilonka!) öröm- és varróleányok szegénységéből, testi kiszolgáltatottságából fakad, amelyet a gazdag férfiak könyörtelenül kihasználnak. Ez ellen a kiszolgáltatottság ellen két eszközük marad: a megkérgesített lélek és az ártatlan szerető szerepe. Előbb-utóbb valamennyien színészek lesznek, az illúziókeltés mesterei.

A kísérő tanulmányban a francia irodalmat jól ismerő Harmos műve előzményeként említi Arany Zsuzsanna Zola Nana című regényét, bizonyos részletei azonban, például a különleges szerelemre vágyó Cseley gróf alakja vagy a szerelmi légyott katolikus egyházi környezete azt sejtetik, hogy a szerző ismerte Joris-Karl Huysmans À rebours című, 1884-ben megjelent nagyhatású regényét. E mű föltételezett ismerete azért is fontos adalék, mert a mű férje, Kosztolányi Dezső fordításában jelent meg A különc címmel 1921-ben. Könnyen elképzelhető tehát, hogy a Des Esseintes hercegről szóló Huysmans-mű felesége közvetítésével, az ő javaslatára került az író kezébe. Mindez újabb indok amellett, hogy ne feledkezzünk meg Harmos Ilonka alkotásáról.

(Kosztolányi Dezsőné) Harmos Ilona: Mme Chaglon üzletei. Egy divatszalon rejtelmei. Szerkesztette és az utószót írta: Arany Zsuzsanna, Irodalmi Jelen Könyvek, Concord Media Jelen, Arad, 2016, 100 oldal, 2100 Ft

CÍMKÉK: