Chandler és ő, Tandori

|

Egy kéziratról

Tandori Dezsőt többször inspirálta Raymond Chandler és melankolikus hőse, Philiph Marlowe.

Mind a műfajújító amerikai detektívregény-írótól, mind pedig a magyar költészet kolumbuszi alakjától távolt álltak a konvenciók, mindketten áttörték a megcsontosodott megszokások falait. Chandler-inspiráción alapul több jelentős Tandori-vers. A Philip Marlowe magándetektív névjegye teleírva című zaklatott montázsvers Philip Marlowe szerepkörét, egyéniségét térképezi föl: Chandler ugyanis végérvényesen lerombolta az érzéketlen-lelketlen detektív sablonszerűen rögzült képét, elvetette a műfajt trivializáló naiv mesét és naiv tanulságot, és a cselekménynek lüktető töltést adott a felszín alatti konfliktusok, lélektani és társadalmi motívumok fölkutatásával.

Tandorinak izgalmat nyújtott Chandler életműve, foglalkoztatta az, hogy miért nem érezte meg Chandler, hogy amit csinál, az jó; miért és hogyan munkált benne az alkotói kétely és a kishitűség. Foglalkoztatta őt Chandler két hősének, Philip Marlowe-nak és Terry Lennox-nak a barátsága, azaz a melankolikus magándetektív és a melankolikus aranyifjú kapcsolata, amely bár hamar örökre véget ért, elégséges emberi szenvedélyt tartalmazott ahhoz, hogy egy régi erkölcsi fogalom, a barátság, újra értelmet nyerjen benne.

Ez utóbbi titokzatos talánya életkérdésként foglalkoztatja Tandorit:

„Sokáig nem értettem igazán, mi az a csalódás, amit Philip

 Marlowe érez a végén; mivel okozta ezt neki Terry

 Lennox.”

Tandori Dezső nem egy másik író valamely érzésének másolója, hanem a másik eredetiségének őrzője. Ez a különös, át- és magához hasonlító érzelmi-lelki-logikai vonás köti össze „rendhagyó ihletőjével”, a hasadt személyiségű, alkoholista detektívregény-íróval, Raymond Chandlerrel.

1998-ban kiadót kerestünk egy német Chandler-életrajz magyar fordításának; ekkor készült az alábbi jegyzet (?), följegyzés (?), lektori jelentés (?). Sikertelenül. Tandori kéziratos szövegének ezt az egyetlen példányát, annak idején rám bízta; most halála után közzéteszem, hogy ez a munkája se menjen veszendőbe.

Remélem, hogy nem haragudna meg ezért.

*****

Tandori Dezső kézirata

A könyv:

Szerzője a német Thomas Degering

Címe: Raymond Chandler

Kiadó: Rovvohlt; rororo sorozat. bildmonographien

A híres sorozat (a világirodalom, világműveltség stb. nagy alakjainak képes monográfiái) elérkezett a Magyarországon „egy ízig ismert” Ray mond Chandlerhez. Aki a detektívregény műfajában – a műfajt megőrizve – hatolt el igazi irodalomig; bánatos mesterdetektívje alakjában a ma még elképzelhető becsület nem avuló kódex-antihősét alkotta meg.

Megríkatott magyar százezreket is, emléke feledhetetlen.

Talán hasznos, szórakoztató, fontos könyv (kiadás, megjelenés, jelenség) ez a Chandler-kismonográfia. Brizáns képekkel a korabeli Hollyvoodból/ról. Chandlerről, a világról (városok, emberek stb., régi címlapok).

Mohai V (-). Lajos barátommal (é)l Chandler hatalmas táborának tagjai vagyunk, lelkes úttörő lennénk kb. 10-12 flekkes utószavunkkal, ahol a  német szerzőt (kitünő!) kiegészítenénk a honi tapasztalatokkal: nekünk itt mi volt Chanler. (sokszor már, mint német földön.)

Ajánlom, ajánlom, ajánlom!

Pletykakönyv-szinten is príma. Alapmű (és előnye, hogy a másik, az amerikai Chandler-alapéletrajznál sok száz oldallal rövidebb és illusztrált).

bp 1998 ápr 21                                                                                        Tandori Dezső

213-52-66

*****

CÍMKÉK: