Ószövetségi szómutató

|

Babits Antal: Ószövetségi szómutató szótár

E munka a Magyar Bibliatársulat honlapján ingyen elérhető bármilyen modern digitális eszközről.

Aki a hazai hebraisztika és judaisztika újabb irodalmában tájékozott, annak számára nem lehet ismeretlen sem a Logos Könyvkiadó, sem Babits Antal neve. A kettő egyet jelent: a kiadónak Babits nem csupán tulajdonosa, de leggyakoribb szerkesztője, címlap- és tipográfiatervezője. És nem ritkán szerzője, lévén maga is a judaisztika elkötelezett kutatója.

Az Ószövetségi szómutató szótár több szempontból új fejezetet jelent úgy kutatói, mint kiadói-szerkesztői életművében. Korábbi munkái a zsidó kultúra későbbi szakaszaival foglalkoztak: mindenekelőtt a középkori zsidó filozófiával, s a legkiemelkedőbb filozófussal: Maimonidésszel. Legújabb munkájának ellenben minden későbbi zsidó gondolat és alkotás gyökere, a TaNaKh, keresztény megnevezés szerint az Ószövetség áll a középpontjában.

Munkájának, írom. A könyvének fordulat itt megtévesztő lenne. Babits, aki korábban kiemelkedett a hazai könyvkiadói mezőnyből kiadványai igényes küllemével is (nem fekete, hanem az emberi szemnek kedvezőbb, például barna vagy zöld színű betűk, igényes kötés, művészi értékű címlapok), ezúttal úgy döntött, hogy az online megoldást választja a hagyományos könyvformátum helyett. Sejthetően nemcsak a kényszer nyomán, hogy e munka nyomtatott változatban (A/4-es méretben is!) nyolcezer oldal lenne, s aligha volna megfizethető áron kiadható. Ezen túl – bármennyire nem tetszik is ez a nyomtatott könyv oly régi rajongóinak, amilyen maga Babits, de e sorok szerzője is – ott az igazság: az elektronikus szöveghordozóké a jövő. Már csak azért is, mert így, nyomdaköltségek híján a befektetés pusztán a szerző ráfordított idejét, energiáját, munkáját jelenti. S ha valaki – mint Babits – mindezeket a szakma és a tárgy iránt lelkesedésből, szenvedélyből áldozza a cél érdekében, akkor lehetségessé válik, ami nyomtatott kiadvány esetében soha: e munka a Magyar Bibliatársulat honlapján ingyen elérhető bármilyen modern digitális eszközről.

Szómutató szótár – mondja a cím, és ez kissé zavarba ejtő. Mert más a szótár, és más a szómutató (konkordancia). Igaz, mindkettő ABC-rendben közli az adott szavakat. Míg azonban a szótár e szavak jelentését mutatja be (s esetleg még etimológiájukat), addig a konkordancia előfordulási helyeiket gyűjti össze és adja meg egy adott szövegcorpuson – esetünkben az Ószövetségen – belül.

A két különböző műfajnak a magyar könyvkiadásban – más-más okból – egyaránt súlyos tartozásai vannak. Van remény, hogy lesz majd a kívánalmaknak megfelelő korszerű bibliai héber szótár (talán nem meglepő: Egeresi László Sándor dolgozik rajta, s 2021-re ígéri). Babits szómutató szótára nem vállalkozik, nem is vállalkozhat ennek pótlására: ám valamennyit mégis igyekszik betölteni abból az űrből, amelyet hiánya jelent. Konkordanciából ellenben akad bőven magyar nyelven is, de egyik sem az eredeti héber szöveg alapján készült! Mivel egy valódi szótár feladatait ez a munka nem vállalhatja fel, azért valamennyire pótol is egy ilyen szótárat, legalább addig, amíg Egeresi ígért munkája a kezünkbe (vagy netán már szintén inkább a vincseszterünkre?) nem kerül.

De persze nem maradnak el a magyar szavak, sőt, toldalékok sem: a héberben nagy szerepet játszó elöljárószók (prepozíciók) szerepét csak azok tudják magyarul visszaadni. Ha belépünk a munka internetes honlapjára a megadott link alapján (https://bibliatanulmanyozas. bibliatarsulat.hu/oszovetsegiszomutato), akkor olyan felületre érkezünk, amelyben keresni lehet magyar, héber, arámi szavak és sorszámok alapján is.

Baloldalt, legfelül találjuk a Kiegészítő anyagok linkjét. Köztük szerepel a Lectori Salutem (az olvasó köszöntése), melyet a könyv egyik szaklektora, napjaink egyik legtermékenyebb és legtekintélyesebb Ószövetség-kutatója, Karasszon István írt. Ahogyan ő és a másik szaklektor (a már említett Egeresi László Sándor) Babitscsal együtt aláírták a részletesebb Bevezetést is (mely szintén a Kiegészítő anyagok között jelenik meg, mint a szubjektív szakirodalom is), szakmai tekintélyükkel hitelesítve az elkészült munkát.

Babits Antal

A Bevezetés kissé meghökkentheti az olvasót: „Elsőként jelenik meg magyar nyelven olyan teljes Ószövetségi Szómutató Szótár, amelynek minden szócikkénél a Héber Szentírás a kiindulópont, nem pedig egy adott magyar fordítás, amelynek az eredeti héber szöveghez való viszonya behatárolt lehetne. Kiadványunk legnagyobb erőssége, hogy a héberül nem tudóknak is felkínálja a Szentírás eredeti nyelvű tanulmányozását, továbbá bármelyik Szentírás-fordításhoz használható.” Ami erős túlzásnak tűnik: nyelvtudást semmilyen szótár, szómutató nem helyettesítheti. Fogalmakat adhat a nyelv hangzásáról (hála a hangzásbeli pontosságra törekvő átírási szisztémának – amely persze maga is csak egy 8-10. századi rabbinikus közmegegyezés hangzására tud visszautalni, az eredeti, ókori kiejtésre bajosan), teljesebben megmutathatja egy-egy szó teljes jelentéskörét (bár ezt nehezíti, hogy ugyanazon szó minden egyes jelentésében külön-külön van megadva, például ádám köznévként, mint ember és személynévként); de az eredeti nyelven történő tanulmányozást nem pótolhatja. Ezzel együtt óriási nyeresége a hazai hebraisztikának, hogy e szómutató immár rendelkezésre áll – ingyen, bárki által elérhetően.

Köszönjük.

(Babits Antal: Ószövetségi szómutató szótár. Logos Kiadó, Budapest, 2020. 8000 oldal, online, ingyenesen elérhető a Magyar Bibliatársulat honlapján

https://bibliatanulmanyozas.bibliatarsulat.hu/oszovetsegiszomutato_index.html)

CÍMKÉK: