A nyár szürete

|

Megjelent Mohai V. Lajos új kötete

Rugási Gyula fülszövegével

Budapest fölött az ég ólomszürke, rövidesen havazni fog, s a lehulló hó maga alá temet mindenfajta illúziót, ami manapság a költészettel, egyáltalán az irodalommal kapcsolatos.

Talán jobb is így.

Budapest fölött a metafizikai égbolt dermesztően tiszta még, jól láthatóan az utcák, a terek mind kihaltak, még árnyak sem mozdulnak, hiszen nincsenek. Talán helyénvaló is így.

Mohai V. Lajos versei e kettős rezignáció présében fogantak, miközben az Actor egy halott város utcáit rója, olyan városét, amely még holtában is „stilizált”; legnagyobb meggyőző erővel talán Ingeborg Bachmann egyszemélyes Rómája idézhető föl benne. De mégsem teljesen kihalt e költői birodalom, ha elhagyjuk is a várost, rövidesen Wim Wenders angyalai bukkannak elő, akik a kötet Curriculum vitae ciklusát népesítik be. Ők valószínűleg jobban járnak, mint Mi, az Actor és a Fülszövegíró, hiszen végérvényesen otthonukra lelhetnek valamiféle soha el nem múló, kései őszben… Különös „őszikék” ezek, Mohai V. Lajos „újabb versei”; a XIX. századi nagy elődök, Reviczky Gyula és Vajda János óta kevesen beszélnek ennyit a halálról, mint A nyár szürete szerzője. Különös paradoxon, de neki is tudomásul kell vennie, a költő/poéta hatalma is korlátozott: mi történik akkor, ha az árnyak egyszer csak életre kelnek?

Rugási Gyula

*****

Mohai V. Lajos:

VÁROSSZÉLI ANGYALOK

Az angyalok, az angyalok!

Gipszbe-roskadva álltak.

Kisírt szemmel álmodtak:

hiszékeny szellem-árnyak.

Városszéli angyalok ők,

szegények mindahányan,

hátuk mögött földhányások:

puritán esthomályban.

Pókhálószálas angyalok;

a hosszú éjszakákon

fejük préselt virágok közt

egy egérrágta zsákon.

Testük hideg árkaiban

elrejtett mohafátyol:

száraz szalmát görget a szél

az elszabadult bálákból.

Értük Isten képmásának

egy arcizma se rándul.

A menny színarany bősége

eléjük sose tárul.

A városszéli angyalok!

Az út végére állnak,

s egy földre döntött kőkereszt

imáira vigyáznak.

Mohai V. Lajos: A nyár szürete. PRAE.HU- PALIMPSZESZT Kiadó, Budapest, 2019, 98 oldal, 1900 Ft

CÍMKÉK: